Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse - Ny satsberegning

Ny satsberegning

Aftalepartierne er enige om, at dagpengesatsen for lønmodtagere skal beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder.

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst fra ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 24 måneder. Beregningsperioden på 24 måneder forlænges automatisk efter samme regler som optjeningsperioden (dvs. ved sygdom, barsel mv.). I beregningsgrundlaget indgår skattepligtig A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag samt eget ATP-bidrag og øvrige skattepligtige udbetalinger fra arbejdsgiver. AM-bidraget fratrækkes før satsberegning og beregningsgrundlaget tillægges eget pensionsbidrag.

Find en billig A-kasse

se oversigt

Der skal som i dag være tale om arbejde, der er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Med den nye satsberegning bortfalder muligheden for, at ledige, der ikke har en periode, der opfylder kravene til at få en individuelt beregnet sats, kan få dagpenge med en fast sats. Hvis ikke der foreligger 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, beregnes dagpengesatsen på baggrund af gennemsnittet af alle måneder med lønindkomst inden for 24 måneder.

Dagpengesatsen genberegnes kun, hvis der er optjent beskæftigelse svarende til kravet for nyindplacering i dagpengesystemet. Dimittender vil - som i dag - have mulighed for at få foretaget en genberegning af satsen 6 måneder efter, at dagpengeretten er indtrådt.

Indberetningerne til eIndkomstregisteret ændres, så lønmodtagerens eget pensionsbidrag og arbejdsgiverbidrag indberettes.

Spar penge

skift A-kasse

< Forrige | Indhold | Næste >


Denne side er senest ændret den 23. oktober 2015.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere