A-kasser i Thisted

Der er 6 A-kasser der har kontoradresse i Thisted kommune. Det er 3F Thy-Mors, HK Nordjylland (begrænset åbningstid), FOA A-kasse, Metal Thy-Mors, Krifa (begrænset åbningstid) og ASE (mødested efter aftale).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Thisted kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Thisted kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Ændret kontaktforløbet for forsikrede ledige, der vurderes at være sæsonledige
Ændringerne i kontaktforløbet afgrænses til kontaktformen, således de lovpligtige samtaler ikke nødvendigvis skal afholdes ved personligt fremmøde. I forsøgsperioden åbnes der for at de lovpligtige samtaler eksempelvis kan afholdes telefonisk, via Skype eller som gruppemøder. Det er hensigten at de forsikrede ledige, der vurderes sæsonledige, kommer til at opleve et kontaktforløb, der er fleksibelt, og som giver mening givet at det forventes at denne gruppe af ledige har en sikker tilbagevenden til beskæftigelse.

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige
Jobcenter Thisted vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.
Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

3F A-kasse

Silstrupvej 12, st 1,
7700 Thisted
hjemmeside

HK
FOA
Sydhavnsvej 13,
7700 Thisted

Metal A-kasse

Skyumvej 24,
7700 Thisted
hjemmeside

Krifa A-kasse

Storegade 11B, 1. sal,
7700 Thisted
hjemmeside

ASE A-kasse

Videncenter Thy-Mors
Silstrupparken 2,
7700 Thisted
hjemmeside

Facts om ledighed i Thisted kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,2%
Antal bruttoledige: 655

Udvikling i ledighed det seneste år i Thisted

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 5.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 100.0%
Magistre (MA) 4 40.0%
Økonomer (CA) 1 50.0%
Fag og Arbejde (FOA) 1 4.5%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -1 (6.3%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 28.6%
Lærere (DLF-A) 4 66.7%
Socialpædagoger (SLA) -14 (56.0%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 2 4.8%
Byggefagenes a-kasse 2 100.0%
El-faget 1 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 21 18.6%
Fødevareforbundet (NNF) 9 64.3%
Metalarbejdere 15 150.0%
Ledere 5 71.4%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 4 80.0%
Selvstændige (DANA) 1 100.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 6.3%
Det Faglige Hus A-kasse 10 58.8%
A-kassen Frie 1 33.3%
Kristelig a-kasse 6 6.5%

Denne side er senest opdateret 24-08-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 7. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?