A-kasser i Thisted

Der er 6 A-kasser der har kontoradresse i Thisted kommune. Det er 3F Thy-Mors, HK Nordjylland (begrænset åbningstid), FOA A-kasse, Metal Thy-Mors, Krifa (begrænset åbningstid) og ASE (mødested efter aftale).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Thisted kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Thisted kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Ændret kontaktforløbet for forsikrede ledige, der vurderes at være sæsonledige
Ændringerne i kontaktforløbet afgrænses til kontaktformen, således de lovpligtige samtaler ikke nødvendigvis skal afholdes ved personligt fremmøde. I forsøgsperioden åbnes der for at de lovpligtige samtaler eksempelvis kan afholdes telefonisk, via Skype eller som gruppemøder. Det er hensigten at de forsikrede ledige, der vurderes sæsonledige, kommer til at opleve et kontaktforløb, der er fleksibelt, og som giver mening givet at det forventes at denne gruppe af ledige har en sikker tilbagevenden til beskæftigelse.

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige
Jobcenter Thisted vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet.
Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

3F A-kasse

Silstrupvej 12, st 1,
7700 Thisted
hjemmeside

HK
FOA
Sydhavnsvej 13,
7700 Thisted

Metal A-kasse

Skyumvej 24,
7700 Thisted
hjemmeside

Krifa A-kasse

Storegade 11B, 1. sal,
7700 Thisted
hjemmeside

ASE A-kasse

Videncenter Thy-Mors
Silstrupparken 2,
7700 Thisted
hjemmeside

Facts om ledighed i Thisted kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,2%
Antal bruttoledige: 655

Udvikling i ledighed det seneste år i Thisted

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 5.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 100.0%
Magistre (MA) 4 40.0%
Økonomer (CA) 1 50.0%
Fag og Arbejde (FOA) 1 4.5%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -1 (6.3%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 28.6%
Lærere (DLF-A) 4 66.7%
Socialpædagoger (SLA) -14 (56.0%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 2 4.8%
Byggefagenes a-kasse 2 100.0%
El-faget 1 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 21 18.6%
Fødevareforbundet (NNF) 9 64.3%
Metalarbejdere 15 150.0%
Ledere 5 71.4%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 4 80.0%
Selvstændige (DANA) 1 100.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 6.3%
Det Faglige Hus A-kasse 10 58.8%
A-kassen Frie 1 33.3%
Kristelig a-kasse 6 6.5%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?