Guide til valg af A-kasse

Der findes i Danmark 23 A-kasser.
10 af dem optager alle som medlemmer uanset hvilket job, uddannelse eller faglig baggrund i øvrigt du har.
Disse 10 A-kasser er tværfaglige. I vores oversigt over alle a-kasser vil de fremgå med at de optager "Alle".
Du kan også se en nærmere sammenligning kun af de 10 tværfaglige A-kasser her.

De billigste af de tværfaglige A-kasser er også blandt de billigste af alle A-kasser.

Der er dog nogle få grupper af lønmodtagere som vil kunne få billigere medlemskab af en A-kasse.
Du er blandt de heldige hvis du arbejder enten som sygeplejerske (DSA - Din Sundhedsfaglige A-kasse), eller pædagog (BUPL-A). Tilhører du en af disse grupper har du ingen grund til at søge efter billigere A-kasser, idet du allerede er medlem af en god og billig a-kasse.

Er du hverken sygeplejerske eller pædagog vil du kunne spare penge ved at vælge/skifte til en tværfaglig A-kasse.
Vælger du en af de billigste tværfaglige A-kasser (f.eks. FTFa eller Min A-kasse), vil du samtidig få en a-kasse der klarer sig godt i undersøgelser af medlemstilfredshed.
Samlet set klarer en A-kasse som FTFa sig godt i de ting vi måler A-kasserne på i vores test af a-kasser.

Forbliv medlem uanset om du senere skifter job

Vælger du en af de tværfaglige A-kasser kan du forblive medlem af den samme A-kasse uanset om du senere måtte skifte branche eller jobtype.

En anden fordel ved at vælge en tværfaglig A-kasse er hvis du ønsker at sikre dig udover hvad du kan få i dagpenge, nemlig ved at tegne en ekstra Lønsikring. Her kan du ved de billigere tværfaglige A-kasser opnå bedre tilbud på Lønsikring end i f.eks. 3F, Metal og HK. Lønsikring i f.eks. Metal og 3F er således næsten dobbelt så dyr som i FTFa og Min A-kasse for samme dækning.
Derudover kan du i f.eks. HK, Metal og 3F og andre af de fagligt afgrænsede A-kasser kun tegne lønsikring hvis du er medlem af både deres A-kasse og Fagforening.

Synes du at du kan undvære fagforening, kan du således ende med at spare mange penge ved f.eks. at skifte fra 3F, Metal eller HK til en billig tværfaglig a-kasse.

Hvad med fagforening?

Hvis du udover A-kasse medlemskab også ønsker at være medlem af en fagforening - så henviser vi til vores særlige artikel om A-kasse og fagforening.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?