Gratis A-kasse for studerende - Tjen kr. 13.836

Studerende kan blive medlem af en A-kasse uden at have studiejob.
Hvis du har været medlem i mindst ét år inden uddannelsens afslutning, kan du undgå karenstid og få dagpenge fra første ledige dag efter endt uddannelse.
Dermed tjener du kr. 13.836 (kr. 15.868 hvis du er forsørger) svarende til 1 måneds dagpenge

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 22 A-kasser og meld dig ind online


Se populære A-kasser
for studerende, og hvad de kan tilbyde dig


Følger betingelser/begrænsninger gælder for gratis medlemsskab i A-kasse:

Du skal være under 30 år og..
(NB! Hvis du fylder 30 år, mens du stadig studerer, eller er fyldt 30 når du starter, så se særligt afsnit længere nedenfor)

 • Du skal følge en uddannelse af en varighed på mindst 1½ års varighed (90 ECTS point).
 • Du skal have/have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du startede på uddannelsen for at blive optaget som gratis studiemedlem. Det skyldes at du kun kan blive gratis medlem, hvis du også kan få ret til dagpenge på dimittendvilkår, når du afslutter din uddannelse.
 • I følge loven kan gratis medlemskab/fritagelse for kontingent kun gives for 1 år af gangen i en periode på sammenlagt 5 år.
  Du skal således søge om kontingentfritagelse hvert år. I praksis forlænges dit studiemedlemskab dog automatisk hvert år, ved at din A-kasse skriver til dig for at bekræfte dit medlemskab og for at sikre, at dine forhold ikke har ændret sig, så du lever op til betingelserne for at være gratis studiemedlem.
 • Fritagelsen ophører, når du afslutter din uddannelse, hvis du ophører med uddannelsen eller når du fylder 30 år.
 • Fritagelsen er betinget af, at din bruttoindtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende ikke overstiger de maksimale dagpenge (232.212 kr. årligt i 2022-tal) for det år du har fået gratis studiemedlemskab.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse (pension, revalidering, kontanthjælp m.v).

HUSK når du afslutter din uddannelse skal du, hvis du har været gratis studiemedlem, genindmelde dig (søge statusændring) som nyuddannet inden 14 dages fristen. Ellers mister du retten til dagpenge.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Vi har undersøgt nogle A-kasser der har mange studiemedlemmer, og set på hvad de tilbyder af medlemsfordele der er relevante for dig som studerende eller nyuddannet. Se tabel neden for.
Alle de nævnte A-kasser i tabellen tilbyder 5 års gratis studiemedlemskab.

Det tilbyder A-kasser
de studerende

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2020/
medlemmer pr.
1/7-2021
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) +3,6%
147.860
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia +1,8%
89.686
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
MA A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) +9,4%
78.607
Bliv medlem

Læs mere om MA
CA A-kasse Busi-
ness
udd.
Gratis i 5 år lang videregående business udd. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte +3,0%
66.638
Bliv medlem

Læs mere om CA
AKA
Bl.a.
jura
økonomi
arkitekt
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +5,6%
273.558
Anbefales ikke

Se her hvorfor..

De 5 A-kasser med flest studiemedlemmer


"MA A-kasse" optager alle universitetsstuderende som medlemmer. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle der har en universitetsuddannelse eller studerer.
Som studerende kan du benytte dig af de mange gratis tilbud - bl.a. branche-arrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg.

Du kan vælge tillige at blive medlem af den tilknyttede fagforening (DM). Gratis for førsteårsstuderende - og derefter kr. 20/mdr. Dermed kan du tegne billige studieforsikringer gennem Lærerstandens Brandforsikring.


"Min A-kasse" er en billig A-kasse for alle, med høj medlemstilfredshed. Har din uddannelse en lille smule med IT at gøre kan du samtidig blive gratis medlem af PROSA og dermed også få adgang til at tegne en billig studieforsikring.


"FTF A-kasse" er for alle studerende men har flest studiemedlemmer fra mellemlange uddannelser, som f.eks. professionsbachelor og erhvervsakademi.
FTF er hovedorganisationen for 58 faglige organisationer, som dækker de erhverv som professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser oftest er rettet mod.
Du vil ofte have mulighed for gratis eller billigt medlemskab af disse fagforeninger som studerende, og dermed opnå yderligere fordele, som rabatter, adgang til studieforsikringer m.m.
Når du er færdiguddannet er FTF-A en af de billigste A-kasser og samtidig tilbyder FTF-A en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.


"HK A-kasse" er især for studerende på administrative uddannelser.
HK har mange medlemmer, som er under uddannelse. De er enten elever på skole eller er i praktik, eller de er studerende på en af de videregående uddannelser indenfor HK’s område.
De fleste tager en erhvervsuddannelse indenfor det merkantile område, men der er også mange uddannelser indenfor medieproduktion, foruden laboranter, tandklinikassistenter, specialuddannelser indenfor offentlig administration og mange andre.


De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Fylder du 30 år inden du bliver færdig med studiet?

Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen.
Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning (undgå 1 måneds karens med dagpenge).

Er du fyldt 30 år når du starter på uddannelsen?

I så fald kan du fortsat opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab, hvis du udover at opfylde de samme krav som dem under 30

 • er tilmeldt - og betaler til - efterlønsordningen. Bemærk! Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år.
 • er berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse. Er du ikke i en dagpengeperiode, når du starter uddannelsen, betyder det at du skal have tjent 246.924 kr. (indkomstkravet) som lønmodtager inden for de sidste tre år, hvor du også har været medlem af en a-kasse.
 • ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende

Hvis du ikke kan få gratis studiemedlemskab

Opfylder du ikke betingelserne for at opnå gratis studiemedlemskab (enten for dem under 30 år eller over 30 år), har du i stedet mulighed for at:

 • ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til A-kassen (det kan alle der læser på en SU-berettiget uddannelse). Det betyder at dit kontingent til A-kassen i 2022 vil udgøre 368 kr./mdr.
 • tegne et deltidsmedlemskab

Tegne et deltidsmedlemskab, hvis du er studerende over 30 år

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan et deltidsmedlemskab være en løsning.
Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du kun betale 4.140 kr. om året i kontingent (pris i FTF A-kasse, som optager alle studerende). Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 13.836 kr. (15.868 kr. som forsørger).
Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab.

Når du afslutter din uddannelse, skal du indmelde dig på ny som nyuddannet for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge.

Studieforsikring gennem fagforening

Udover gratis A-kasse som studerende, kan du ofte også få gratis (eller meget billig) fagforeningsmedlemskab. Et fagforeningsmedlemskab giver dig ofte adgang til nogle rabatter f.eks. på studieforsikring. Når du flytter hjemmefra er det vigtigt lige at sikre dig at du har de rigtige forsikringer. Det kan være dit indbo, rejseforsikring, ulykkesforsikring m.m. Flere fagforeninger tilbyder i samarbejde med forskellige forsikringsselskaber forsikringer skræddersyet til de typiske behov som studerende har - og ofte også til en ret favorabel pris. Læs mere om studieforsikring....

Kilde: Min A-kasse.

Det tilbyder udvalgte A-kasser til studerende

Min A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder Min A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Er i flere undersøgelser kåret som A-kassen med største medlemstilfredshed. Se mere her.
 • Gratis adgang til spændende foredrag og workshops
 • Gratis adgang til Onlinekurser.dk
 • Få taget et professionelt billede af dig selv til dit CV og LinkedIn
 • Gode råd og vejledning til dig, der drømmer om at åbne egen virksomhed
 • Individuel job- og karriererådgivning
 • De samarbejder med PROSA og er du It-studerende eller it-lærling kan du få gratis studiemedlemskab af PROSA.
  Det giver dig en række yderligere fordele, bl.a. mulighed for at tegne en attraktiv studieforsikring
 • Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem.


Eksempler på medlemmer: IT-studerende, studerende på erhvervsakademier, ejendomsfunkt., landbrugsfunkt., ansatte på mejerier, frisører, urmagere og optikere, ansatte i told & Skat, ansatte i flyvevåbnet, ansatte inden for søværnet, ejendomsmæglere.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 490/mdr.

Mulighed for tilkøb af ekstra lønsikring? Ja

FTF-A

Optager ALLE studerende uanset studie

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder FTF-A følgende fordele for studerende:


Eksempler på medlemmer: Studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, bankrådgivere, forsikringsmedarb., handelsskolelærere, ejendomsmæglere, socialrådgivere, tandplejere, politifolk.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 468/mdr.

Mulighed for tilkøb af ekstra lønsikring? Ja, FTF-A har en attraktiv og billig Lønsikring

MA A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder MA A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Du kan gøre brug af MA A-kasse's hjælp, når du jagter et godt studiejob
 • Du kan gøre brug af gratis tilbud, arrangementer
 • Workshops om jobsøgningsstrategi, den gode ansøgning, LinkedIn osv.
 • Melder du dig også ind i Dansk Magisterforening (fagforeningen), kan du få op til 50% rabat på din studieforsikring. Dansk Magisterforening er gratis det første år og koster herefter 20 kroner om måneden.
 • Gratis adgang til at bruge mødelokaler, IT-lokaler, print/kopi, også uden for normal åbningstid
 • Gratis adgang til Onlinekurser.dk
 • MA A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem


Eksempler på medlemmer: Studerende på humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. Personer der arbejder med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it – eller er selvstændige.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 502/mdr.

Mulighed for tilkøb af ekstra lønsikring? Ja MA A-kasse har en billig lønsikring når du er færdiguddannet.

CA A-kasse

Optager "business"-studerende

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder CA A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Få en mentor fra erhvervslivet
 • Gratis adgang til mange forsk. kurser
 • Gratis karriererådgiver
 • Få gratis CA+ (normalpris kr. 50/mdr.)
 • Gratis adgang til Onlinekurser.dk


Eksempler på medlemmer: Akademikere og højtuddannede i erhvervslivet, der arbejder inden for "business" - ledelse, økonomi og regnskab, marketing, kommunikation, HR, IT, consulting eller finansiering og finans.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 505/mdr.

Mulighed for tilkøb af ekstra lønsikring? Ja

Akademikernes A-kasse

Akademiker studerende

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder Akademikerens A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Kom på gratis kurser i eksamensteknik, præsentationsteknik, forretningsforståelse
 • Går du med iværksætterdrømme? I AKA Startup får du iværksætterrådgivning, udviklende workshops og mulighed for at deltage i deres regionale akademier
 • Få taget et gratis professionelt foto til dit cv.


Eksempler på medlemmer: Ingeniører, jurister, økonomer, tandlæger, arkitekter og dyrlæger.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 467/mdr.

Mulighed for tilkøb af ekstra lønsikring? Ja

Vi kan ikke anbefale Akademikernes A-kasse..
se her hvorfor

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?