De gule fagforeninger

De 5 "gule" fagforeninger.

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation og AC.
De omfatter Det Faglige Hus, FRIE, KRIFA, Business Danmark og ASE.

De "gule" fagforeninger tilbyder A-kasse med billig fagforening

"De gule" tilbyder alle både A-kasse og fagforening. Dog undtaget Business Danmark der kun er en fagforening.
Du kan vælge mellem kun at købe A-kasse, kun fagforening eller hvad de fleste gør en pakke bestående af både A-kasse og fagforening.
I FRIE og KRIFA kan du vælge mellem forskellige typer medlemskab når det gælder fagforening. Jo mere du betaler jo flere medlemsfordele får du.
I alle "de gule" får du fuld juridisk hjælp, også hvis du vælger at købe det billigste medlemskab i fagforeningen.

Hvad får du med de billigste medlemskaber i "de gule" (fordele)

 • fuld A-kasse dækning og dermed ret til dagpenge, som i enhver anden A-kasse
 • fuld juridisk hjælp vedr. dit ansættelsesforhold*, herunder juridisk rådgivning ifm. ansættelse og afskedigelse. De 4 store "gule fagforeninger" har efterhånden så mange medlemmer, som f.eks. FRIE eller "Det Faglige Hus", at de også har ansat stadig flere jurister og rådgivere. Derfor så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning og hjælp iøvrigt, som i mange tilfælde er på højde med eller endda bedre end i de traditionelle FH-fagforeninger.
 • Er du ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, er du omfattet af den uanset hvilken fagforening (gul eller ej), du vælger at være medlem af.
 • Konfliktstøtte i tilfælde af strejke eller lockout, er kun muligt hvis du er medlem af Det Faglige Hus eller KRIFA.
  Alle "de gule" står udenfor det traditionelle overenskomstsystem med overenskomstforhandlinger og strejkeret. Så udgangspunktet for medlemmer af "gule fagforeninger" er at de ikke strejker, men skal arbejde under en evt. konflikt og modtage løn som normalt.
  Dog siger Det Faglige Hus og Krifa at hvis det ikke er muligt at arbejde, vil du få udbetalt konfklitstøtte (svarende til dagpengesatsen).
  ASE og Frie udbetaler ikke konfliktstøtte.

*Det bemærkes at arbejdsskadesager og juridisk hjælp ved langtidssygemelding, fleksjob og førtidspension i Frie kun er omfattet hvis du køber det dyreste medlemskab af fagforeningen ("Frie Favorit" til 139 pr. mdr.).

Hvad får du ikke med de billigste medlemskaber i "de gule" (ulemper)

 • Karriererådgivning og coaching. Det kan kun fås i KRIFA eller Frie og kun hvis du køber de dyreste medlemskaber af deres fagforening.
 • For alle "de gule" gælder at de ved tvister med din arbejdsgiver ikke kan bruge Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.
 • Du kan ikke gøre brug af tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen

  

Vær opmærksom på karensperiode, før du kan få faglig og juridisk hjælp

Når man melder sig ind i en fagforening, skal man som hovedregel have været medlem i et stykke tid før man kan gøre brug af faglig og juridisk bistand.
Det gælder også for "de gule fagforeninger", dog ikke i KRIFA, hvor man kan få hjælp fra første dag. For medlemmer der ikke kommer fra betalt medlemskab i anden fagforening, har ASE den længste karensperiode på 6 måneder, FRIE har en karensperiode på 3 måneder (vælger du FRIE Favorit til kr. 139 pr. mdr. har du dog kun 1 måneds karens), Det Faglige Hus har en karensperiode på 2 måneder, mens KRIFA altså ingen karensperiode har overhovedet.

Skifter du fra en anden fagforening, hvor du har betalt kontingent de seneste 2 måneder, vil du dog heller ikke have nogen karensperiode i FRIE eller Det Faglige Hus.
I ASE vil din karensperiode blive nedsat til 3 måneder, hvis du skifter fra en anden fagforening hvor du har betalt kontingent de seneste 3 måneder.

Bemærk at alle "de gule fagforeninger" har den regel at de kun yder faglig og jurdisk bistand hvis sagen/forholdet/problemet er opstået efter udløb af karensperioden. Da KRIFA som nævnt ingen karensperiode har, skal sagen for KRIFA-medlemmer blot være opstået efter indmeldelse.

Ønsker du kun A-kasse, er der ingen grund til at vælge en af de "gule"

De "gule" fagforeninger er kendetegnende ved at de tilbyder en pakkeløsning bestående af A-kasse med billig fagforening oven i.
Fagforeningskontingentet er væsentligt billigere - ofte flere hundrede kroner om måneden - end i de traditionelle FH-fagforeninger, men til gengæld er A-kasse medlemskabet som de "gule" tilbyder som en del af deres pakke ikke blandt de billigste.
Ønsker du kun A-kasse medlemskab anbefales du derfor at vælge en af de billige "tværfaglige" A-kasser, som f.eks. FTFa eller "Min A-kasse".

Sammenligning af "de gule"

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Krifa og Frie tilbyder forskellige typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. Jo dyrere medlemskab (fagforening) du vælger jo flere services er inkluderet.

A-kasse Optager A-kasse pr.mdr. Har kontor i A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2018/
medlemmer pr.
1/4-2019
Online indmeldelse
DFH A-kasse Alle 479 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 548 +6,8%
126.013
Bliv medlem

Læs mere om DFH
Frie Alle 486 Odense + mødesteder efter aftale fra 555 +0,3%
41.087
Bliv medlem

Læs mere om Frie
ASE A-kasse Alle 503 København + mødesteder efter aftale 572 (ASE Lønmodtager)
580 (ASE Selvstændig)
-2,7%
142.043
Bliv medlem

Læs mere om ASE
KRIFA Alle 492 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense fra 561 -1,1%
161.675
Bliv medlem
Læs mere om Krifa

Det tilbyder de gule fagforeninger til studerende

A-kassen FRIE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har studiejob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende skal være registreret som medlem i 1 måned før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. karriererådgivning og coaching, ansøgningshjælp, arrangementer, kurser, feriehuse og rabatter.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 486/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 555/mdr.

FRIE har kontor i Odense, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

Bliv gratis medlem af FRIE

ASE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Studerende skal betale fuld kontingent for fagforening (kr. 69/mdr.).

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 503/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 572/mdr. (kr. 580 for selvstændige)

ASE har kontor i København, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

A-kaser.dk kan ikke anbefale ASE, se her hvorfor

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening, men der ydes kun faglig eller juridisk bistand for forhold der vedrører studiejob, hvis jobbet ikke overstiger 10 timer ugentligt i gennemsnit. Arbejder du mere end det skal du betale normalt kontingent i "Det Faglige Hus".
Studerende skal være registreret som medlem i 2 måneder før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferieophold, ferieboliger, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 479/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 548/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

Bliv gratis medlem af Det faglige Hus

Krifa

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har studiejob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende skal være registreret som medlem i 2 måneder før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. tjek af ansættelseskontrakt, personlig karrieresamtale og rabatter.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 492/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 561/mdr.

KRIFA har kontorer i følgende byer:
København, Aarhus, Aalborg, Odense, Rønne, Esbjerg, Herning, Holbæk, Kolding, Hillerød, Næstved, Randers, Roskilde, Rødekro og Thisted.

P.t. ingen link til online tilmelding

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?