De gule fagforeninger

De 5 "gule" fagforeninger

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation og AC.
De omfatter KRIFA, Det Faglige Hus, FRIE, Business Danmark og ASE.

De "gule" fagforeninger tilbyder A-kasse med billig fagforening

"De gule" tilbyder alle både A-kasse og fagforening. Dog undtaget Business Danmark der kun er en fagforening.
Du kan vælge mellem kun at købe A-kasse, kun fagforening eller hvad de fleste gør en pakke bestående af både A-kasse og fagforening.
I FRIE og KRIFA kan du vælge mellem forskellige typer medlemskab når det gælder fagforening. Jo mere du betaler jo flere medlemsfordele får du.
I alle "de gule" får du juridisk hjælp, også hvis du vælger at købe det billigste medlemskab i fagforeningen.

Hvad får du med de billigste medlemskaber i "de gule" (fordele)

 • fuld A-kasse dækning og dermed ret til dagpenge, som i enhver anden A-kasse
 • fuld juridisk hjælp vedr. dit ansættelsesforhold*, herunder juridisk rådgivning ifm. ansættelse og afskedigelse. De 4 store "gule fagforeninger" har efterhånden så mange medlemmer, som f.eks. KRIFA (ca. 162.000 medlemmer) eller "Det Faglige Hus" (ca. 138.000 medlemmer), at de også har ansat stadig flere jurister og rådgivere. Derfor så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning og hjælp iøvrigt, som i mange tilfælde er på højde med eller endda bedre end i de traditionelle FH-fagforeninger.
 • Er du ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, er du omfattet af den uanset hvilken fagforening (gul eller ej), du vælger at være medlem af.
 • Konfliktstøtte i tilfælde af strejke eller lockout, er kun muligt hvis du er medlem af Det Faglige Hus eller KRIFA.
  Alle "de gule" står udenfor det traditionelle overenskomstsystem med overenskomstforhandlinger og strejkeret. Så udgangspunktet for medlemmer af "gule fagforeninger" er at de ikke strejker, men skal arbejde under en evt. konflikt og modtage løn som normalt.
  Dog siger Det Faglige Hus og Krifa at hvis det ikke er muligt at arbejde, vil du få udbetalt konfklitstøtte (svarende til dagpengesatsen).
  ASE og Frie udbetaler ikke konfliktstøtte.

*Det bemærkes at arbejdsskadesager og juridisk hjælp ved langtidssygemelding, fleksjob og førtidspension i Frie kun er omfattet hvis du køber det dyreste medlemskab af fagforeningen ("Frie Favorit" til 139 pr. mdr.).

Hvad får du ikke med de billigste medlemskaber i "de gule" (ulemper)

 • For alle "de gule" gælder at de ved tvister med din arbejdsgiver ikke kan bruge Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.
 • Du kan ikke gøre brug af tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen

  

Vær opmærksom på karensperiode, før du kan få faglig og juridisk hjælp

Når man melder sig ind i en fagforening, skal man som hovedregel have været medlem i et stykke tid før man kan gøre brug af faglig og juridisk bistand.
Det gælder også for "de gule fagforeninger", dog ikke i KRIFA og Det Faglige Hus, hvor man kan få hjælp fra første dag. For medlemmer der ikke kommer fra betalt medlemskab i anden fagforening, har ASE den længste karensperiode på 6 måneder, FRIE har en karensperiode på 3 måneder (vælger du FRIE Favorit til kr. 139 pr. mdr. har du dog kun 1 måneds karens).

Skifter du fra en anden fagforening, hvor du har betalt kontingent de seneste 2 måneder, vil du dog heller ikke have nogen karensperiode i FRIE.
I ASE vil din karensperiode blive nedsat til 3 måneder, hvis du skifter fra en anden fagforening hvor du har betalt kontingent de seneste 3 måneder.

Bemærk at alle "de gule fagforeninger" har den regel at de kun yder faglig og jurdisk bistand hvis sagen/forholdet/problemet er opstået efter udløb af karensperioden. Da KRIFA og Det Faglige Hus som nævnt ingen karensperiode har, skal sagen her blot være opstået efter indmeldelse.

Ønsker du kun A-kasse, er der ingen grund til at vælge en af de "gule"

De "gule" fagforeninger er kendetegnende ved at de tilbyder en pakkeløsning bestående af A-kasse med billig fagforening oven i.
Fagforeningskontingentet er væsentligt billigere - ofte flere hundrede kroner om måneden - end i de traditionelle FH-fagforeninger, men til gengæld er A-kasse medlemskabet som de "gule" tilbyder som en del af deres pakke ikke blandt de billigste.
Ønsker du kun A-kasse medlemskab anbefales du derfor at vælge en af de billige "tværfaglige" A-kasser, som f.eks. FTFa eller "Min A-kasse".

Sammenligning af "de gule"

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Krifa og Frie tilbyder forskellige typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. Jo dyrere medlemskab (fagforening) du vælger jo flere services er inkluderet.

KRIFA har i september 2020 vundet vores undersøgelse "Mest værdi for pengene".

A-kasse Optager A-kasse pr.mdr. Har kontor i A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2020/
medlemmer pr.
1/7-2020
Online indmeldelse
KRIFA Alle 492 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense fra 631 +0,2%
162.140
Bliv medlem
Læs mere om Krifa
Frie Alle 486 Odense + mødesteder efter aftale fra 555 +0,0%
40.389
Bliv medlem

Læs mere om Frie
ASE A-kasse Alle 503 København + mødesteder efter aftale 572 (ASE Lønmodtager)
580 (ASE Selvstændig)
+0,4%
144.332
Mere info

Læs mere om ASE
DFH A-kasse Alle 479 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 548 +5,2%
138.270
Mere info

Læs mere om DFH

Det tilbyder de gule fagforeninger til studerende

A-kassen FRIE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har studiejob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende skal være registreret som medlem i 1 måned før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. karriererådgivning og coaching, ansøgningshjælp, arrangementer, kurser, feriehuse og rabatter.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 486/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 555/mdr.

FRIE har kontor i Odense, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

Bliv gratis medlem af FRIE

ASE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Studerende skal betale fuld kontingent for fagforening (kr. 69/mdr.).

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 503/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 572/mdr. (kr. 580 for selvstændige)

ASE har kontor i København, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

A-kasser.dk kan ikke anbefale ASE, se her hvorfor

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne.
Gratis fagforening: For studerende gælder at retten til faglig og juridisk bistand er begrænset til forhold der direkte relaterer til uddannelsen. Der ydes kun faglig eller juridisk bistand for forhold, der vedrører job sideløbende med uddannelsen (fritidsjob), når jobbet ikke overstiger 10 timer ugentligt i gennemsnit. Arbejder du mere end det skal du betale normalt kontingent i "Det Faglige Hus". Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferieophold, ferieboliger, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 479/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 548/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

A-kasser.dk kan ikke anbefale Det Faglige Hus, da de er den A-kasse, der har flest klager

Krifa

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har studiejob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende bliver medlem af "Krifa Start" og kan gøre brug af alle medlemstilbud straks efter indmeldelse - det gælder bl.a. tjek af ansættelseskontrakt, personlig karrieresamtale og rabatter m.m. Der ydes dog kun juridisk bistand i sager/"problemer" opstået efter indmeldelsen.
Et af tilbudene er bl.a. fri adgang til tjoose-appen, der giver rabatter på alt fra restaurant besøg til gode oplevelser med familien.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 492/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 631/mdr.

KRIFA har kontorer i følgende byer:
København, Aarhus, Aalborg, Odense, Rønne, Esbjerg, Herning, Holbæk, Kolding, Hillerød, Næstved, Randers, Roskilde, Rødekro og Thisted.

Bliv gratis medlem af Krifa

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dk

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?