Klager over A-kasserne i 2018

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2018 er nu klar.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

 • Det sagsområde hvor medlemmerne af a-kasserne især klager er "Rådighed og selvforskyldt ledighed". Reglerne på disse områder kan være svære at forstå for borgerne og formidle for A-kasserne, hvilket kan være en af årsagerne til at der er mange klager på dette område.
 • Styrelsen har i 2018 fået flest klagesager fra medlemmer af ASE A-kasse og "Det Faglige Hus". Sager fra disse to a-kasser udgjorde således 25 pct. af samtlige sager i CKA i 2018, selvom de altså kun er henholdsvis den 5. største A-kasse (ASE) og 8. største A-kasse (DFH) målt på antal medlemmer.
 • Samlet set begyndte antallet af klager over A-kasserne i 2018 igen at stige efter 5 år i træk med faldende antal klager. Således steg antal klager med ca. 5% fra 2017 til 2018.
 • De enkelte A-kasser oplever dog meget forskellige udvikling i antal klagesager.
  Af de største A-kasser (med over 100.000 medlemmer) har især FTFa haft en god udvikling, idet de i den målte 3 årige periode fra 2016-2018 har nedbragt antal af klager med næsten 40%. I dag er FTFa således den af de største A-kasser der har færrest klager pr. 1.000 medlemmer (se neden for).
  Også KRIFA har været inde i en positiv udvikling og har fået nedbragt antal klager med 22% fra 2016-2018.
  Af de store A-kasser har ASE haft den dårligste udvikling, med en stigning i antal klager på knap 44% fra 2016-2018. Også Akademikernes A-kasse og CA A-kasse har fået væsentligt flere klager, hvilket dog også må tilskrives at de begge har fået væsentligt flere medlemmer de senere år, hvorfor et stigende antal klager er naturligt.
 • De 3 A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager i forhold til sidste år er CA A-kasse (stigning på 50%), Socialpædagogerne (stigning på 46,3%) og A-kassen FRIE (stigning på 44,4%). Bemærk at især SL og FRIE er mindre A-kasser målt på antal medlemmer. Derfor kan selv små ændringer i antal klager give en stor %-mæssig ændring. Ligesom en positiv medlemsudvikling (CA A-kasse), som nævnt også naturligt vil give flere klager.
 • Ser vi på antal klagesager pr. 1.000 medlemmer, hvilket må formodes at give det bedste billede af tilfredshed/utilfredshed med sin A-kasse, så ser vi at medlemmerne af "Det Faglige Hus" tilsyneladende er de mest utilfredse medlemmer med næsten 2,5 klager pr. 1.000 medlemmer, skarpt forfulgt af medlemmerne af ASE med ca. 2,2 klager pr. 1.000 medlemmer.
 • Af de A-kasser der har flest klager er det medlemmerne i ASE A-kasse, der oftest får ret i deres klage i klageinstansen. Næsten hver 5. klage over ASE bliver således ændret i klageinstansen.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2018
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?