A-kasser i Danmark - pris sammenligning

Her finder du en pris oversigt med samtlige 23 A-kasser i Danmark.

Den billigste A-kasse i Danmark har i mange år været DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse). Det gælder også her i 2020.

I forhold til 2019 kontingentpriserne har A-kasserne generelt hævet prisen en lille smule.
Det skyldes for de flestes vedkommende at den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2020 er steget med 4 kroner.

Der er dog A-kasser der har valgt at hæve prisen med mere end det som staten har krævet ekstra her i 2020. De 2 A-kasser der har valgt at hæve deres administrationsbidrag mest (den del af dit kontingent der går til lønninger m.m. i A-kassen) er:

  • Lærernes A-kasse - administrationsbidrag sat op med 10 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 452 kr. til 466 kr. pr. mdr.
  • ASE A-kasse - administrationsbidrag sat op med 6 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 493 kr. til 503 kr. pr. mdr.

  

Den eneste A-kasse der reelt har sænket prisen er Det Faglige Hus, da de har valgt at deres medlemmer kun skal betale 3 af de 4 kroner som statsbidraget stiger. Dermed har Det Faglige Hus reelt sænket prisen med 1 krone, hvilket de i øvrigt har gjort de sidste 4 år, jfr. vores oversigt over prisudvikling.

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2020
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr. Udvikling i medlemstal i 2018 Medlemmer pr 1. apr 2019 Medl. pr
1. apr
2019
DSA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag44283359+2,7%94.082
AKAAkademikere44485359+4,0%243.682
BUPL-ALønmodt. fra bestemte faggr.44990359+2,4%59.484
FTF A-kasse

Alle

45798359+2,2%139.444
A-JKSJournalist
og lign.
459100359+2,7%24.503
SL A-kasseLønmodt. fra bestemte faggrupper463104359+1,1%36.035
DLF-ALønmodtagere fra bestemte faggr.466107359+0,8%73.276
A-kassen LHLedere469110359+1,4%114.557
Min A-kasse

Alle

476117359-0,5%89.011
DFH A-kasse

Alle

479120359+6,8%128.154
Frie

Alle

486127359+0,3%23.653
KRIFA

Alle

492133359-1,1%164.540
MA A-kasse

Alle

493134359+1,5%70.858
CA A-kasseHøjtudd.
inden for
business
496137359+3,7%63.423
HK A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.499140359+1,0%193.052
TL A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.501138359+1,5%24.544
Ase A-kasse

Alle

503144359-2,7%143.487
NNF A-kasseLønmodtagere fra bestemte faggr.508149359-0,9%16.469
FOA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag510151359-0,5%142.180
BFA A-kasseLønmodt. og selvstændige - Bestemte fag511152359+0,4%16.494
METAL-ALønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.513154359-0,6%69.288
3F A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag513154359-0,3%228.866
DEF A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag514155359+0,9%20.094

Antal medlemmer er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's årlige opgørelser af antal medlemmer.
Tallene er antal dagpengeforsikrede inkl. kontingentfritagne medlemmer (f.eks. studerende), men uden efterlønsmodtagere.
Ved opgørelse af udvikling i medlemstal er kun medregnet betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Studerende med gratis medlemskab er således ikke medregnet.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?