A-kasser i Danmark - pris sammenligning

Her finder du en pris oversigt med samtlige 22 A-kasser i Danmark.

Den billigste A-kasse i Danmark har i mange år været DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse). Det gælder også her i 2021.

I forhold til 2020 kontingentpriserne har A-kasserne generelt hævet prisen en lille smule.
Det skyldes for de flestes vedkommende at den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2021 er steget med 9 kroner.

Der er dog A-kasser der har valgt at hæve prisen med mere end det som staten har krævet ekstra her i 2021. Akademikernes A-kasse er den A-kasse der har hævet deres administrationsbidrag mest (den del af dit kontingent der går til lønninger m.m. i A-kassen), nemlig med 14 kr., hvilket betyder at kontingentet til Akademikernes A-kasse i 2021 stiger med i alt 23 kr. pr. mdr. til 467 kr. pr. mdr.

Den eneste A-kasse der reelt har sænket prisen er Det Faglige Hus, da de har valgt at deres medlemmer kun skal betale 8 af de 9 kroner som statsbidraget stiger. Dermed har Det Faglige Hus reelt sænket prisen med 1 krone, hvilket de i øvrigt har gjort de sidste 5 år, jfr. vores oversigt over prisudvikling.

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2021
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr. Udvikling i medlemstal i 2018 Medlemmer pr 1. apr 2019 Medl. pr
1. apr
2019
DSA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag45183368+2,7%94.082
BUPL-ALønmodt. fra bestemte faggr.45890368+2,4%59.484
AKAAkademikere46799368+4,0%243.682
FTF A-kasse

Alle

468100368+2,2%139.444
A-JKSJournalist
og lign.
468100368+2,7%24.503
SL A-kasseLønmodt. fra bestemte faggrupper473105368+1,1%36.035
DLF-ALønmodtagere fra bestemte faggr.475107368+0,8%73.276
A-kassen LHLedere480112368+1,4%114.557
DFH A-kasse

Alle

487119368+6,8%128.154
Min A-kasse

Alle

490122368-0,5%89.011
Frie

Alle

498130368+0,3%23.653
MA A-kasse

Alle

502134368+1,5%70.858
KRIFA

Alle

505137368-1,1%164.540
CA A-kasseHøjtudd.
inden for
business
505137368+3,7%63.423
HK A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.514146368+1,0%193.052
TL A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.514146368+1,5%24.544
Ase A-kasse

Alle

514146368-2,7%143.487
FOA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag519151368-0,5%142.180
Din faglige A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag521153368-36.721
NNF A-kasseLønmodtagere fra bestemte faggr.522149368-0,9%16.469
METAL-ALønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522154368-0,6%69.288
3F A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524156368-0,3%228.866

Antal medlemmer er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's årlige opgørelser af antal medlemmer.
Tallene er antal dagpengeforsikrede inkl. kontingentfritagne medlemmer (f.eks. studerende), men uden efterlønsmodtagere.
Ved opgørelse af udvikling i medlemstal er kun medregnet betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Studerende med gratis medlemskab er således ikke medregnet.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?