Medlemsudvikling danske A-kasser 2016-2020

A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på pris for kontingent, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..

I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.

Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.

A-kasse Samlet udvikling i antal okt. 2015 - jan. 2020 Antal
jan 2020/
udvikl.*
Antal
maj 2018/
udvikl.*
Antal
juni 2017/
udvikl.*
Antal
okt. 2016/
udvikl.*
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse +7.982 141.478
+2,4%
138.220
+1,8%
135.800
+0.5%
135.081
+0,9%
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Frie +16.764 (fremgang skyldes dog sammen-
lægning i 2020 med DANA A-kasse)
40.407 (lagt sammen med DANA) 23.006
-0,1%
23.019
-0,9%
23.239
-2,3%
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DFH A-kasse +35.569 131.425
+7,8%
121.916
+11,3%
109.511
+5,5%
103.818
+8,2%
Bliv medlem

Læs mere om DFH
MA A-kasse +4.649 71.451
+3,0%
69.387
+0,5%
69.009
+0,9%
68.395
+3,7%
Bliv medlem

Læs mere om MA
Min A-kasse +13.684 (fremgang skyldes dog sammen-
lægning i 2017 med Service-
forbundets A-kasse)
88.297
-4,4%
92.323
-1,9%
94.147
+0,7%
93.450
+0,5%
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
CA A-kasse +9.784 65.063
+7,2%
60.673
+4,4%
58.091
+0,8%
57.609
+5,8%
Bliv medlem

Læs mere om CA
HK A-kasse -13.134 191.022
-2,5%
195.996
-0,8%
197.627
-1,3%
200.315
-2,0%
Bliv medlem

Læs mere om HK
A-JKS +1.457 24.513
+0,6%
24.355
+1,4%
24.028
+1,1%
23.755
+1,9%
Bliv medlem

læs mere om AJKS
DANA kan ikke beregnes Ophørt. Nu en del af A-kassen FRIE 20.083
-6,5%
21.484
-4,5%
22.496
-6,4%
Bliv medlem

Læs mere om Dana
DSA +4.786 94.755
+1,4%
93.476
+1,1%
92.422
+1,3%
91.224
+1,4%
Bliv medlem

Læs mere om DSA
BUPL-A +2.526 59.482
+1,0%
58.873
+1,9%
57.762
+1,3%
57.011
-0,2%
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
DLF-A -1.729 72.507
-1,6%
73.694
+0,1%
73.586
-0,2%
73.758
-0,1%
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
SL A-kasse -182 35.902
-0,1%
35.938
-0,9%
36.274
+0,0%
36.265
+1,3%
Bliv medlem

Læs mere om SL
TL A-kasse -1.720 24.217
-2,5%
24.837
-2,1%
25.363
-1,4%
25.724
-1,2%
Bliv medlem

Læs mere om TL
FOA A-kasse -13.558 139.308
-4,4%
145.724
-0,6%
146.607
-1,5%
148.895
-2,7%
Bliv medlem

Læs mere om FOA
BFA A-kasse -584 16.448
-1,1%
16.628
-0,2%
16.668
-0,3%
16.712
-2,1%
Bliv medlem

Læs mere om BFA
AKA +53.896 255.157
+9,3%
233.428
+5,6%
221.000
+3,5%
213.593
+5,0%
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
3F A-kasse -16.649 225.323
-2,8%
231.788
-1,6%
235.593
-0,9%
237.774
-1,3%
Bliv medlem

Læs mere om 3F
METAL-A -5.280 69.022
-1,2%
69.850
-1,3%
70.800
-2,5%
72.616
-1,9%
Bliv medlem

Læs mere om Metal
DEF A-kasse -622 19.975
-3,6%
20.714
+2,2%
20.264
-0,1%
20.290
-1,7%
Bliv medlem

Læs mere om EL-A
NNF A-kasse -1.555 15.943
-2,1%
16.291
-2,7%
16.743
-1,3%
16.967
-2,7%
Bliv medlem

Læs mere om NNF
A-kassen LH +10.186 115.828
+3,8%
111.557
+1,3%
110.131
+2,2%
107.730
+2,0%
Ring til LH

Læs mere om LH
KRIFA -14.487 161.751
-3,4%
167.499
-2,4%
171.629
-1,5%
174.277
-0,9%
Gul (info)

Læs mere om Krifa
Ase A-kasse -4.290 143.725
-0,9%
145.007
-3,3%
149.942
+0,1%
149.810
+1,3%
Gul (info)

Læs mere om ASE
Total +45.646 2.202.999
+0,5%
2.191.263
+0,6%
2.177.500
+0,3%
2.170.804
+0,6%

Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2015 - oktober 2016, oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018 og maj 2018 - januar 2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?