Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Supplerende dagpenge

Få supplerende dagpenge, hvis du er på deltid

Du kan få suppleret med dagpenge op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned.
Der er en minimumsgrænse for hvor lidt det offentlige vil udbetale i dagpenge, derfor kan du ikke få noget udbetalt hvis du har ret til 14,8 timers dagpenge pr. måned eller derunder.
Man kan derfor sige at du skal arbejde under 145,53 (160,33-14,8) timer pr. måned før det er aktuelt for dig at tænke på supplerende dagpenge.

Maksimalt 30 uger med supplerende dagpenge

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger i den periode, hvor du har dagpengeret (den 2 årige dagpengeperiode).
Alle uger med nedsat tid (fuldtidsforsikrede under 37 timer, deltidsforsikrede under 30 timer) i en måned, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med til de 30 uger.

Man kan som udgangspunkt maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Fortsætter man efter de 30 uger med sit deltidsarbejde, kan man altså ikke få dagpenge længere.
Hvis dine 30 uger med supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, kan du dog få supplerende dagpenge måneden ud.
Selvom du får godkendt 30 uger med supplerende dagpenge, kan det altså være, du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger.

Mulighed for at forlænge perioden

Som fuldtidsforsikret kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger for hver måned, hvor du har fået indberettet mere end 146 løntimer i SKATs eIndkomst, eller har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge i måneden.
Månederne med løntimer/B-indkomst skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste 12 måneder forud for udløbet af din ret til supplerende dagpenge. Det samme gælder driften af selvstændig virksomhed.
Du kan forlænge 3 gange i alt og dermed nå op på samlet 12 ugers forlængelse.

Din A-kasse skal godkende

Hvis man ikke er godkendt til supplerende dagpenge, kan man ikke få dagpenge de uger, hvor man har arbejde. Derfor skal man altid godkendes til supplerende dagpenge.

Betingelser for at blive godkendt til supplerende dagpenge

 • Du skal have ret til dagpenge.
 • Du skal være til rådighed på samme måde, som hvis du var fuldt ledig. Det betyder blandt andet, at du skal komme til de samtaler A-kassen og jobcentret indkalder dig til, og du skal søge fuldtidsjob.
 • Du skal være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk
 • Du skal have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du har et opsigelsesvarsel.
  På frigørelsesattesten skriver din arbejdsgiver under på, at man er villig til at se bort fra opsigelsesvarslet, således at du kan sige op uden varsel, hvis du får andet arbejde på flere timer eller fuld tid.
  Husk at indsende frigørelsesattest til din A-kasse, senest 5 uger efter første arbejdsdag.

Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis:

 • der i din ansættelseskontrakt står, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Er du løst ansat har du oftest ikke noget opsigelsesvarsel.
 • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde. Det gælder f.eks. hvis du selv tilrettelægger dit arbejde og ikke har pligt til at udføre det på bestemte tidspunkter.
 • Supplerende dagpenge opgøres på ugebasis

  I modsætning til almindelige dagpenge, der er månedsbaseret, så er supplerende dagpenge ugebaseret.
  Det betyder at man ser på hvor mange timer du har arbejdet i den enkelte uge - og supplerer med dagpenge op til 37 timer. Det betyder altså at alt under 37 ugentlige arbejdstimer, kan suppleres af dagpenge.
  Men bemærk at udbetalingen sker månedsvis. Hvis du har arbejdet så meget, at du skal have mindre end 14,8 timers dagpenge, så får du ikke nogen udbetaling i den måned. Det betyder også, at ingen af dine uger med arbejde tæller med i 30-ugers regnskabet for supplerende dagpenge.

  Vælg selv hvornår du vil bruge af de 30 uger

  Det er altid op til medlemmet selv, om man vil forbruge af sine supplerende dagpenge. Hvis man har arbejde i ugen og ikke ønsker at bruge af sine supplerende dagpenge uger, kan man notere på sit dagpengekort, at man ikke ønsker supplerende dagpenge for perioden. Såfremt man blot skriver arbejdstimer på kortet, forbruges der automatisk at de supplerende uger, hvis der er under 37 timers arbejde i ugen. Hvis man ikke er godkendt til supplerende dagpenge, men har arbejde i ugen, har man ikke ret til dagpenge den uge.

  Hvis du stopper med dit deltidsarbejde

  Får du supplerende dagpenge, er du berretiget til dagpenge, og indplaceret i en 2-årig dagpengeperiode.
  Skulle du miste dit deltidsjob, vil du derfor overgå til at modtage dagpenge på normale vilkår med dagpenge for den fulde tid.

  Supplerende dagpenge og reglen om opsigelse

  Når du modtager supplerende dagpenge, gælder de samme regler for opsigelse, som når du har fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du skal have en gyldig grund til din opsigelse, for at undgå (111 timers) karantæne i dagpengesystemet.

  Hvis du siger dit arbejde op i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge udløber, og i op til 26 uger efter, får du ikke karantæne. (Du kan dog ikke få dagpenge i de 26 uger).
  Du er altså et krav for at undgå karantæne at du tidligst fratræder din stilling, når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger.

  Du kan også vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge. Du har 6 måneders fortrydelsesret. Det vil sige, at du inden 26 uger efter de 30 uger med supplerende dagpenge kan opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Bemærk, at fratræden skal ske inden den 26. uge. Efter 26 uger vil selvopsigelse af deltidsarbejdet ikke kunne begrundes i bortfald af retten til supplerende dagpenge, og du vil derfor blive pålagt 3 ugers (111 timers) effektiv karantæne.

  Når de 30 ugers supplerende dagpenge udløber

  Hvis du fortsætter med at arbejde efter at de 30 ugers ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan du som udgangspunkt ikke længere modtage dagpenge.

  Dog gælder at, er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan der for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid stadig udbetales supplerende dagpenge.
  Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 37 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.

  Med andre ord bliver du altså ikke straffet i hele måneden ved at takke ja til småjobs, efter at du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

  Genoptjene ny ret til supplerende dagpenge

  Når du har opbrugt dine 30 uger med supplerende dagpenge, kan du genoptjene retten til en ny periode hvis du arbejder i et bestemt omfang.

  Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du opfylde følgende timekrav inden for 12 sammenhængende måneder, for at få ret til en ny periode:

  • Som månedslønnet: Mindst 6 månedsindberetninger med mere end 146 timer i hver af månederne
  • Som 14 dages lønnet: Mindst 13 lønindberetninger med mere end 68 timer i hver indberetning
  • Som ugelønnet: Mindst 26 uger med mere end 34 timer i hver indberetning
  • Som selvstændig: Hovedbeskæftigelse, hvor du arbejder i væsentligt omfang i mere end 26 uger

  Alle løntimerne skal være indberettet til SKATs eIndkomst efter den dato, hvor din seneste ret til udbetaling af supplerende dagpenge blev påbegyndt.
  Men man kan altså derfor begynde at genoptjene en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge, selvom man endnu ikke har brugt alle sine 30 uger.

  Relevant lovgivning på området

  Reglerne om supplerende dagpenge behandles i Lov om arbejdsløshedsforsikring §59 og §60.

  Derudover er der regler om supplerende dagpenge i Bekendtgørelse nr 1184 af 26/09/2018 om udbetaling af dagpenge, kapitel 7 (§§ 37-46).

  Kilder: Frie A-kasse og MA A-kasse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen