Klager over A-kasserne i 2016

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2016. Bemærk, at der findes en nyere opgørelse, som du kan se her.
Du kan læse hele rapporten der stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

  • De sagsområder hvor medlemmerne af a-kasserne især klager er "ret til dagpenge" (selvforskyldt ledighed, rådighed, ophør med selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, overskydende timer - udgør i 2016 43,1% af samtlige klager), "tilbagebetaling og sanktion" (tilbagebetaling, sanktion, refusion, renter, opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, slettelse pga. gæld til a-kassen - udgør i 2016 14,2% af samtlige klager) samt "optagelse og medlemskab" (overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag - udgør 13,6% af samtlige klager).
  • Styrelsen har i 2016 fået flest klagesager fra medlemmer af HK-A, DFH-A og 3F-A. Sager fra disse a-kasser udgjorde således godt 30 pct. af samtlige sager i CKA i 2016. Også i 2014 og 2015 var andelen af sager fra medlemmer af HK-A og 3F-A høj.
  • Samlet set er antallet af klager over A-kasserne faldet med godt 15% i perioden 2014-2016, men nogle få A-kasser er dog gået mod tendensen og har hvert år fået en lille smule flere klager. Det drejer sig om Socialpædagogernes A-kasse, Teknikernes A-kasse, NNF A-kasse samt Lærernes A-kasse.
  • De 3 A-kasser der har oplevet det største fald i antal klager i forhold til sidste år er DANA (fald på 51%), CA A-kasse (fald på 40%) og FTF A-kasse (fald på 28%).
  • De 3 A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager i forhold til sidste år er Frie A-kasse (stigning på 127%), samt AJKS og El-fagets A-kasse (begge med stigning på 50%). Bemærk at disse 3 alle er mindre A-kasser målt på antal medlemmer. Derfor kan selv små ændringer i antal klager give en stor %-mæsssig ændring. For El-fagets A-kasse er det begrundet i en stigning i antal klager fra 2 til 4, så de er fortsat en A-kasse med meget få klager.
  • Selvom DANA altså har fået væsentlig færre klager i forhold til sidste år, så er det alligevel DANA A-kasse der har det højeste antal klagesager pr. 1.000 medlemmer. I 2016 har Styrelsen modtaget cirka 2,4 klager pr. 1.000 medlemmer fra DANA. I den anden ende ligger EL-faget, CA og BF-A med mindre end 0,5 klager pr. 1.000 akasse-medlemmer.
  • Den andel af afgørelserne hvor Styrelsen vurderer at vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende og pålægger A-kassen at stille medlemmet som om vedkommende havde fået korrekt vejledning er steget fra 8,8% til 10,8% af alle ændrede afgørelser.
    Den A-kasse der i 2016 har haft flest sager med mangelfuld vejledning er "Det Faglige Hus". i 7 tilfælde har en borger således i 2016 fået ret i at "Det Faglige Hus" har vejledt vedkommende for dårligt, og er blevet stillet som om korrekt vejledning havde fundet sted.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.
Eller du kan se den samlede rapport i pdf-format.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2016
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse
side 7 Figur 2: Centrets omgørelser af a-kassernes afgørelser, og
Tabel 4: Andel af ændrede afgørelser, hvor vejledningen i A-kassen ikke har været tilfredstillende (har medført realudligning)
side 8 Definitioner og afgrænsninger
side 9 Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner
side 10 Bilag 2: Oversigt over medlemmer, ledige og oprettede klagesager i 2016 fordelt på a-kasser

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?