Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Deltidsforsikret i A-kasse

Selvom langt de fleste er fuldtidsforsikret i deres A-kasse, så kan du spare noget på A-kasse kontingentet, hvis du maksimalt arbejder 30 timer om ugen, og heller ikke ønsker at arbejde mere end det - eller stå til rådighed for mere - hvis du skulle blive ledig og skal søge nyt job.

På den anden side betyder det også at du godt kan være fuldtidsforsikret i din A-kasse, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.
Men du vil så også modtage dagpenge for fuld tid og efter dagpengesatserne for fuldtidsforsikrede (hvis du kun er deltidsforsikret, vil du modtage en lavere dagpengesats, se nærmere neden for).

Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

A-kassen vil også automatisk flytte dig til fuldtidsforsikring hvis A-kassen får besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder.

Hvad får du med et deltidsmedlemskab i din A-kasse?

Du har som deltidsforsikret ret til dagpenge i 3.120 timer inden for 3 år. Du får udbetalt dagpenge for op til 130 timer pr. måned. For et fuldtidsforsikret medlem er det 3.848 timer og du vil få udbetalt dagpenge op til 160,33 timer om måneden.

Dagpengesats for deltidsforsikrede
Som nævnt vil de dagpenge du får i tilfælde af ledighed (dagpengesatsen) være lavere hvis du kun er deltidsforsikret. I 2019 er den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede på kr. 12.577 pr. måned, hvor den for fuldtidsforsikrede er på kr. 18.866.

Krav til optjening af dagpengeret som deltidsforsikret

Mens du således ved ledighed som deltidsforsikret får mindre i dagpenge end fuldtidsforsikrede, så skal du til gengæld kun opfylde et lavere indkomstkrav for at kunne optjene ret til dagpenge (som førstegangs ledig).
Du skal have tjent kr. 155.580 inden for de sidste 3 år, og du kan højst medregne kr. 12.965 pr. måned. De tilsvarende satser for fuldtidsforsikrede er hhv. kr. 233.376 og kr. 19.448.

Har du tidligere modtaget dagpenge og har en aktiv beskæftigelseskonto, skal du i stedet have haft 1.258 timer inden for tre år i medlemsperioden for at få ret til dagpenge som deltidsforsikret.

Rådighedsforpligtelse ved deltidsforsikring

Er du deltidsforsikret og bliver ledig, skal du stå til rådighed for arbejde på op til 30 timer om ugen. I modsætning til 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret.

Hvad skal du være opmærksom på ved deltidsforsikring?

Overvejer du en deltidsforsikring, anbefaler vi at du kontakter din A-kasse først. For dit valg kan have konsekvenser for din efterløn og muligheden for supplerende dagpenge.

Hvor meget kan du spare i A-kasse kontingent?

Dit kontingent til A-kassen består af 3 dele: et statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsbidrag (sidstnævnte er det A-kassen tager sig betalt for at betjene deres medlemmer).
Som deltidsforsikret medlem sparer du ikke noget på administrationsbidraget, men til gengæld skal du betale mindre til Staten og i ATP. I 2019 sparer du kr. 118 pr. måned i kontingent i forhold til de normale kontingentpriser.

Kilder: MA A-kasse og FOA A-kasse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dk

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...

Gå til bloggen