Deltidsforsikret i A-kasse

Selvom langt de fleste er fuldtidsforsikret i deres A-kasse, så kan du spare noget på A-kasse kontingentet, hvis du maksimalt arbejder 30 timer om ugen, og heller ikke ønsker at arbejde mere end det - eller stå til rådighed for mere - hvis du skulle blive ledig og skal søge nyt job.

På den anden side betyder det også at du godt kan være fuldtidsforsikret i din A-kasse, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.
Men du vil så også modtage dagpenge for fuld tid og efter dagpengesatserne for fuldtidsforsikrede (hvis du kun er deltidsforsikret, vil du modtage en lavere dagpengesats, se nærmere neden for).

Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

A-kassen vil også automatisk flytte dig til fuldtidsforsikring hvis A-kassen får besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder.

Hvad får du med et deltidsmedlemskab i din A-kasse?

Du har som deltidsforsikret ret til dagpenge i 3.120 timer inden for 3 år. Du får udbetalt dagpenge for op til 130 timer pr. måned. For et fuldtidsforsikret medlem er det 3.848 timer og du vil få udbetalt dagpenge op til 160,33 timer om måneden.

Dagpengesats for deltidsforsikrede
Som nævnt vil de dagpenge du får i tilfælde af ledighed (dagpengesatsen) være lavere hvis du kun er deltidsforsikret. I 2019 er den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede på kr. 12.577 pr. måned, hvor den for fuldtidsforsikrede er på kr. 18.866.

Krav til optjening af dagpengeret som deltidsforsikret

Mens du således ved ledighed som deltidsforsikret får mindre i dagpenge end fuldtidsforsikrede, så skal du til gengæld kun opfylde et lavere indkomstkrav for at kunne optjene ret til dagpenge (som førstegangs ledig).
Du skal have tjent kr. 155.580 inden for de sidste 3 år, og du kan højst medregne kr. 12.965 pr. måned. De tilsvarende satser for fuldtidsforsikrede er hhv. kr. 233.376 og kr. 19.448.

Har du tidligere modtaget dagpenge og har en aktiv beskæftigelseskonto, skal du i stedet have haft 1.258 timer inden for tre år i medlemsperioden for at få ret til dagpenge som deltidsforsikret.

Rådighedsforpligtelse ved deltidsforsikring

Er du deltidsforsikret og bliver ledig, skal du stå til rådighed for arbejde på op til 30 timer om ugen. I modsætning til 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret.

Hvad skal du være opmærksom på ved deltidsforsikring?

Overvejer du en deltidsforsikring, anbefaler vi at du kontakter din A-kasse først. For dit valg kan have konsekvenser for din efterløn og muligheden for supplerende dagpenge.

Hvor meget kan du spare i A-kasse kontingent?

Dit kontingent til A-kassen består af 3 dele: et statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsbidrag (sidstnævnte er det A-kassen tager sig betalt for at betjene deres medlemmer).
Som deltidsforsikret medlem sparer du ikke noget på administrationsbidraget, men til gengæld skal du betale mindre til Staten og i ATP. I 2019 sparer du kr. 118 pr. måned i kontingent i forhold til de normale kontingentpriser.

Kilder: MA A-kasse og FOA A-kasse.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?