Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Deltidsforsikret i A-kasse

Selvom langt de fleste er fuldtidsforsikret i deres A-kasse, så kan du spare noget på A-kasse kontingentet, hvis du maksimalt arbejder 30 timer om ugen, og heller ikke ønsker at arbejde mere end det - eller stå til rådighed for mere - hvis du skulle blive ledig og skal søge nyt job.

På den anden side betyder det også at du godt kan være fuldtidsforsikret i din A-kasse, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.
Men du vil så også modtage dagpenge for fuld tid og efter dagpengesatserne for fuldtidsforsikrede (hvis du kun er deltidsforsikret, vil du modtage en lavere dagpengesats, se nærmere neden for).

Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

A-kassen vil også automatisk flytte dig til fuldtidsforsikring hvis A-kassen får besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder.

Hvad får du med et deltidsmedlemskab i din A-kasse?

Du har som deltidsforsikret ret til dagpenge i 3.120 timer inden for 3 år. Du får udbetalt dagpenge for op til 130 timer pr. måned. For et fuldtidsforsikret medlem er det 3.848 timer og du vil få udbetalt dagpenge op til 160,33 timer om måneden.

Dagpengesats for deltidsforsikrede
Som nævnt vil de dagpenge du får i tilfælde af ledighed (dagpengesatsen) være lavere hvis du kun er deltidsforsikret. I 2019 er den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede på kr. 12.577 pr. måned, hvor den for fuldtidsforsikrede er på kr. 18.866.

Krav til optjening af dagpengeret som deltidsforsikret

Mens du således ved ledighed som deltidsforsikret får mindre i dagpenge end fuldtidsforsikrede, så skal du til gengæld kun opfylde et lavere indkomstkrav for at kunne optjene ret til dagpenge (som førstegangs ledig).
Du skal have tjent kr. 155.580 inden for de sidste 3 år, og du kan højst medregne kr. 12.965 pr. måned. De tilsvarende satser for fuldtidsforsikrede er hhv. kr. 233.376 og kr. 19.448.

Har du tidligere modtaget dagpenge og har en aktiv beskæftigelseskonto, skal du i stedet have haft 1.258 timer inden for tre år i medlemsperioden for at få ret til dagpenge som deltidsforsikret.

Rådighedsforpligtelse ved deltidsforsikring

Er du deltidsforsikret og bliver ledig, skal du stå til rådighed for arbejde på op til 30 timer om ugen. I modsætning til 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret.

Hvad skal du være opmærksom på ved deltidsforsikring?

Overvejer du en deltidsforsikring, anbefaler vi at du kontakter din A-kasse først. For dit valg kan have konsekvenser for din efterløn og muligheden for supplerende dagpenge.

Hvor meget kan du spare i A-kasse kontingent?

Dit kontingent til A-kassen består af 3 dele: et statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsbidrag (sidstnævnte er det A-kassen tager sig betalt for at betjene deres medlemmer).
Som deltidsforsikret medlem sparer du ikke noget på administrationsbidraget, men til gengæld skal du betale mindre til Staten og i ATP. I 2019 sparer du kr. 118 pr. måned i kontingent i forhold til de normale kontingentpriser.

Kilder: MA A-kasse og FOA A-kasse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen