A-kasse og fagforening

De fleste lønmodtagere ser fortsat A-kasse og fagforening som en samlet pakke.

Men der er frit valg når det drejer sig om medlemskab af A-kasse og fagforening!

Ingen A-kasse eller fagforening kan således kræve dobbeltmedlemskab af a-kasse og fagforening.

Du behøver ikke at være medlem af både en A-kasse og en fagforening, men vælger du kun at være medlem af en A-kasse så må du undvære det som en fagforening kan tilbyde dig.

Mens medlemskab af en A-kasse giver økonomisk sikkerhed i form af dagpenge hvis du skulle miste dit arbejde, så kan en fagforening hjælpe med en række andre ting du kan komme ud for i løbet af et ansættelsesforhold, eller hvis du skulle miste dit arbejde.

En fagforening kan typisk hjælpe i sager om løn- og arbejdsvilkår og i forbindelse med arbejdsskadesager, revalidering og andet. Nogle fagforeninger kan også tilbyde personlig rådgivning og karriereplanlægning eller tilbyde bonusordninger i form af rabatkort til benzin, indkøbscentre, forsikringer etc. Det varierer, hvad den enkelte fagforening tilbyder.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk overvejende hjælper til valg af a-kasse.
Ønsker du også fagforening, bør du overveje hvad der er vigtigt for dig at få med et medlemskab af en fagforening, herunder om det er vigtigt for dig at være en "del af fællesskabet" på en arbejdsplads.
Her tænker vi på at hvis du vælger at blive medlem af en af "de gule fagforeninger", skal du være parat til at der kan blive set "lidt skævt" til dig på flere arbejdspladser.
Vælger du en "gul fagforening" vil du være ansat under en overenskomst indgået af en anden fagforening (hovedorganisation), og nogle folk vil derfor mene at du nasser på fællesskabet.
Kan du leve med dette, så kan medlemskab af en af "de gule" være en udemærket ide. Vælger du en af de større "gule fagforeninger" med mange medlemmer, som f.eks. KRIFA eller "Det Faglige Hus", så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning, idet de har mange jurister ansat.
De gule fagforeninger har også - ligesom de traditionelle - en række forskellige medlemstilbud, rabatter m.m. som du kan gøre brug af.

De 5 "gule" fagforeninger.

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, LO, FTF og AC.
De omfatter Det Faglige Hus, KRIFA, Frie, Business Danmark og ASE.
Vi har lavet en særskilt side om de gule fagforeninger, hvor du kan se mere om hvad de tilbyder.

Vores generelle anbefaling

A-kasser.dk anbefaler at man kun melder sig ind i en af "de gule" fagforeninger og dermed køber deres billige fagforening, hvis man vælger en af "de gule", som har færrest klager og får en god vurdering på Trustpilot. Derudover anbefaler man at man kun vælger en af "de gule", som udbetaler konfliktstøtte i tilfælde af strejke eller lockout.

Ifølge den seneste klagestatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring for 2018 er ASE og Det Faglige Hus de to A-kasser der har flest klagesager blandt alle A-kasser i Danmark. KRIFA og Frie har begge lidt færre klager end gennemsnittet for alle A-kasser.
De bedste vurderinger på Trustpilot får Frie (4,8 ud af 5) og Det Faglige Hus (4,4 ud af 5). Den dårligste vurdering af "de gule" får ASE med en score på blot 4,1 ud af 5.

Alle de "gule fagforeninger" står uden for det normale overenskomstsystem med forhandlinger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. De vil derfor ikke være en del af en evt. arbejdskonflikt. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt skal arbejde som normalt og får løn.
Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få konfliktstøtte hvis du er medlem af en af "de gule fagforeninger".
Stiller man sin arbejdskraft til rådighed som man plejer, men bliver forhindret i at arbejde, er der forskel på hvordan du er stillet med hensyn til konfliktstøtte i de forskellige "gule fagforeninger". Frie og ASE udbetaler ikke konfliktstøtte, men anbefaler til gengæld deres medlemmer at fortsætte med at arbejde under en arbejdskonflikt. De vil så hjælpe med at få din løn udbetalt af arbejdsgiveren, eventuelt om nødvendigt føre sag ved domstolene mod din arbejdsgiver.
Er du medlem af KRIFA eller Det faglige Hus, kan du vælge at sige til KRIFA eller Det faglige Hus at du ikke ønsker, at de kontakter din arbejdsgiver for at kræve din løn. I dette tilfælde har du mulighed for at få konfliktstøtte svarende til den maksimale dagpengesats, som er 881 kroner per dag.

Hvis du er ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, så er du omfattet af den uanset at du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. En overenskomst gælder for alle de ansatte, der udfører arbejde omfattet af overenskomsten.
Det vil sige at du er omfattet af de samme regler som dine kolleger der er medlem af en "rigtig" fagforening, f.eks. vedrørende betaling for overarbejde, tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage, betalt fri på barnets første sygedag, feriefridage, betalt fri, løn under barsel og pension.

Du skal dog være opmærksom på at du er stillet anderledes i tilfælde af konflikter og problemer på arbejdspladsen og i dit ansættelsesforhold. Du har således ikke ret til at bruge tillidsrepræsentanten, ligesom en "gul fagforening" ikke kan køre en sag mod din arbejdsgiver ved en Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.

Vil du stadig gerne have en billig pakkeløsning?

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Krifa og Frie tilbyder forskellige typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. Jo dyrere medlemskab (fagforening) du vælger jo flere services er inkluderet.

A-kasse Optager A-kasse pr.mdr. i 2020 Har kontor i A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2018/
medlemmer pr.
1/4-2019
Online indmeldelse
DFH A-kasse Alle 479 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 548 +6,8%
126.013
Bliv medlem

Læs mere om DFH
Frie Alle 486 Odense + mødesteder efter aftale fra 555 +0,3%
22.789
Bliv medlem

Læs mere om Frie
Ase A-kasse Alle 503 København + mødesteder efter aftale 572 (ASE Lønmodtager)
580 (ASE Selvstændig)
-2,7%
142.043
Gul (info)

Læs mere om ASE
KRIFA Alle 492 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense fra 561 -1,1%
161.675
Gul (info)

Læs mere om Krifa

Medlemsudvikling er for perioden 01.01.2018-01.08.2018.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?