A-kasser i Ringsted

Der er syv A-kasser der har kontoradresse i Ringsted kommune. Det er 3F Midt & Østsjælland, FOA, Teknisk Landsforbund, Det Faglige Hus, Socialpædagogerne, Metal Midt-vestsjælland (begrænset åbningstid) og NNF Sjælland og Øerne.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Ringsted kommune

I Ringsted kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

Det Faglige Hus

Vestervej 23,
4100 Ringsted
hjemmeside

3F A-kasse

Vibevej 12,
4100 Ringsted
hjemmeside

FOA, NNF og
Metal A-kasse

Østre Parkvej 2G,
4100 Ringsted
FOA A-kasse
NNF A-kasse
Metal A-kasse

TL A-kasse

Jernbanevej 18, 1. sal,
4100 Ringsted
hjemmeside

SL A-kasse

Jættevej 50, 1.tv.,
4100 Ringsted
hjemmeside

Facts om ledighed i Ringsted kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,7%
Antal bruttoledige: 483

Udvikling i ledighed det seneste år i Ringsted

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 4.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -1 (14.3%)
Magistre (MA) -10 (50.0%)
Økonomer (CA) -11 (91.7%)
Fag og Arbejde (FOA) -3 (12.5%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1 14.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -18 (50.0%)
Lærere (DLF-A) 1 10.0%
Socialpædagoger (SLA) 2 66.7%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -5 (8.8%)
Byggefagenes a-kasse -2 (100.0%)
El-faget 1 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 1 2.9%
Fødevareforbundet (NNF) -21 (45.7%)
Metalarbejdere -6 (50.0%)
Ledere 0 0.0%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -5 (22.7%)
Selvstændige (DANA) -1 (100.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 8.3%
Det Faglige Hus A-kasse 18 39.1%
A-kassen FRIE 5 500.0%
Kristelig a-kasse 3 8.3%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?