A-kasser i Aabenraa kommune

Der er ni A-kasser der har kontoradresse i Aabenraa kommune. Det er HK Sydjylland, 3F, Krifa Sønderjylland, FOA Sønderjylland, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, El-fagets A-kasse, ASE (åbent efter aftale) og NNF Sydjylland (begrænset åbningstid).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Aabenraa kommune

I Aabenraa kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

HK A-kasse
NNF A-kasse

Brunde Øst 16,
6230 Rødekro
HK A-kasse
NNF A-kasse

3F A-kasse

H.P. Hanssens Gade 21,
6200 Aabenraa
hjemmeside

ASE A-kasse

Bjerggade 4K,
6200 Aabenraa
hjemmeside

Dansk Metal

Jernbanegade 5,
6230 Rødekro
hjemmeside

Krifa A-kasse

Vestvejen 167,
6200 Aabenraa
hjemmeside

TL A-kasse

Skibbroen 12,
6200 Aabenraa
hjemmeside

FOA A-kasse

Brundevej 2,
6230 Rødekro
hjemmeside

El-fagets
A-kasse

Stegholt 25,
6200 Aabenraa
hjemmeside

Facts om ledighed i Aabenraa kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,1%
Antal bruttoledige: 839

Udvikling i ledighed det seneste år i Aabenraa

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -7 (23.3%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 100.0%
Magistre (MA) 3 60.0%
Økonomer (CA) -3 (50.0%)
Fag og Arbejde (FOA) 2 6.9%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3 15.8%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 8 27.6%
Lærere (DLF-A) 13 130.0%
Socialpædagoger (SLA) 3 23.1%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -5 (9.6%)
Byggefagenes a-kasse 2 100.0%
El-faget -3 (100.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 0 0.0%
Fødevareforbundet (NNF) -2 (25.0%)
Metalarbejdere 0 0.0%
Ledere 12 120.0%
Teknikere -1 (12.5%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -2 (11.8%)
Selvstændige (DANA) -1 (33.3%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 7 25.0%
Det Faglige Hus A-kasse 10 25.0%
A-kassen FRIE 4 100.0%
Kristelig a-kasse 20 17.5%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?