A-kasser i Norddjurs kommune

Der er fire A-kasser der har kontoradresse i Norddjurs kommune. Det er 3F Djursland, HK Østjylland, FOA A-kasse og Metal Østjylland.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Norddjurs kommune

I Norddjurs kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, FTFa, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Trekanten 30,
8500 Grenå
hjemmeside

HK A-kasse

Lillegade 24,
8500 Grenå
hjemmeside

Metal A-kasse
FOA A-kasse

Nygade 6,
8500 Grenå
Metal A-kasse
FOA A-kasse

Facts om ledighed i Norddjurs kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 3,7%
Antal bruttoledige: 665

Udvikling i ledighed det seneste år i Norddjurs kommune

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -1 (8.3%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog -1 (100.0%)
Magistre (MA) 6 120.0%
Økonomer (CA) 3 100.0%
Fag og Arbejde (FOA) -3 (7.5%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3 18.8%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -4 (20.0%)
Lærere (DLF-A) 2 20.0%
Socialpædagoger (SLA) 5 62.5%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 8 10.0%
Byggefagenes a-kasse 1 25.0%
El-faget -2 (100.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) -4 (4.0%)
Fødevareforbundet (NNF) 3 300.0%
Metalarbejdere -2 (10.5%)
Ledere 8 160.0%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -1 (5.0%)
Selvstændige (DANA) 1 100.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -9 (32.1%)
Det Faglige Hus A-kasse 7 26.9%
A-kassen FRIE 3 75.0%
Kristelig a-kasse 2 3.8%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?