Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse og dagpengeret efter Brexit

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Gældende fra 1. januar 2021 kan britiske statsborgere derfor ikke længere bevæge sit frit i EU og skal som udgangspunkt opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere, dvs. statsborgere fra lande uden for EU. Det samme gælder for danskere der ønsker at tage til Storbritanien for at arbejde efter den 1. januar 2021.

Der kan evt. senere blive indgået en aftale mellem EU og Storbritanien om retten til sociale ydelser. En sådan aftale kan ændre i det udgangspunkt der altså gælder fra 1. januar 2021.

Rettigheder opnået inden 31.12.2020 bevares

Hvis en person er flyttet mellem Danmark og Storbritannien før årsskiftet bevares retten til sociale ydelser, f.eks. pension og arbejdsløshedsunderstøttelse. Det følger af den udtrædelsesaftale, der blev indgået mellem EU og Storbritannien den 17. oktober 2019.
I relation til sociale ydelser er det Anden del i aftalen om borgerrettigheder, især afsnit II, kapitel 2, Artikel 24 om arbejdstageres rettigheder der er relevant.

En britisk statsborger med bopæl eller arbejde i Danmark inden den 31. december 2020, er stillet som EU-borger i forhold til retten til ydelser i Danmark.
En dansk statsborger med bopæl og arbejde i Storbritannien, er omfattet af reglerne om social sikring i Storbritannien.

Hvis man havde arbejde i Storbritannien den 31. december 2020, kan man fortsætte med at arbejde der, som om man var EU-borger.
Man skal dog søge om en opholdstilladelse efter reglerne i "EU Settlement Scheme" senest den 30. juni 2021. Bliver man arbejdsløs, har man ret til sociale ydelser i Storbritannien.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 3. December, 2019 af A-kasser.dk

Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Læs mere...

Gå til bloggen