Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse og dagpengeret efter Brexit

Regeringen har sideløbende med forhandlingerne om en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien forberedt en overgangsordning, der skal sikre rettigheder i blandt andet dagpengesystemet for briter i Danmark og for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien.

Der er 2 scenarier afhængig af om Storbritanien udtræder med en udtrædelsesaftale ("ordnet Brexit") eller uden en aftale ("no-deal").

De midlertidige ordninger vil være midlertidige og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Overgangsordningerne vil gælde, indtil de erstattes af en permanent lov.
Det er regeringens klare udgangspunkt, at den permanente lov skal videreføre de samme rettigheder. I det kommende arbejde med den permanente løsning vil regeringen tage i betragtning, hvilke rettigheder Storbritannien vil tilbyde danske statsborgere.

Hvis Storbritannien udtræder med en udtrædelsesaftale ("ordnet Brexit")

Hvis Storbritannien, Rådet og Europa-Parlamentet inden den 31. januar 2020 godkender den udtrædelsesaftale, EU27 og den britiske regering har forhandlet, vil et ordnet Brexit finde sted den 1. i måneden derefter.

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) træder i kraft efter overgangsperiodens ophør. Indtil da gælder EU-reglerne. Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra udtrædelsen og frem til overgangsperiodens ophør bevarer alle rettigheder, der følger af EU-reglerne.
Og det samme gælder for de danske statsborgere, der flytter til Storbritanien i overgangsperioden, eller vender hjem fra Storbritannien i overgangsperioden.

Efter overgangsperiodens udløb vil vilkårene for britiske statsborgere, der ønsker at flytte til Danmark og danskere der ønsker at flytte til Storbritanien - efter overgangsperiodens ophør, afhænge af, hvad EU og Storbritannien aftaler om det fremtidige forhold. Dette kan først aftales, når Storbritannien er udtrådt af EU. Som udgangspunkt vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat efter overgangsperiodens ophør, skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere.

Hvis Storbritannien udtræder uden en udtrædelsesaftale ("No-deal")

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 regeringens forslag til en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU (loven kaldes "Brexit-loven"). Overgangsordningen betyder, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil et no-deal Brexit finde sted d. 31. januar 2020, i hvilket tilfælde den danske overgangsordning træder i kraft. Ordningen vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Ordningen vil derfor være midlertidig og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Hvis den danske overgangsordning træder i kraft, betyder det, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Den danske overgangsordning suppleres af en EU-forordning, der sikrer retten til at få taget perioder med optjening fra Storbritannien i betragtning ved adgang til ydelser i medlemsstaterne, hvis de er tilbagelagt før Brexit. Forordningen vil træde i kraft på udtrædelsesdatoen.

Brexit-loven sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Medregning af medlems- og arbejdsperioder for ret til dagpenge ifølge Brexit-loven

Herboende britiske statsborgere
Britiske statsborgere, der bor eller arbejder i Danmark den 31. januar 2020 og deres familiemedlemmer, vil grundlæggende få videreført alle eksisterende rettigheder.

For at kunne få dagpenge, skal man have været medlem af en a-kasse i et år, og opfylde indkomstkravet. Til opfyldelse af disse to krav (forsikringsperiode og indkomst/beskæftigelsesperioder) gælder stadig samme princip om medregning for de perioder. Det gælder dog kun perioder i Storbritannien og EU-lande fra før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien den 31. januar 2020 og først indrejser i Danmark senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen. Jfr. Brexit-loven §10, stk. 2.

Danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden
Ligesom briter, der allerede er bosat i Danmark den 31. januar 2020, vil danskere og andre EU-borgere, der bor eller arbejder i Storbritannien den 31. januar 2020, have ret til at få medregnet forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra Storbritannien.

Det gælder også perioder efter den 31. januar 2020 for de danskere og EU-borgere, der vender tilbage til Danmark efter den 31. januar 2020, jfr. Brexit-loven §10, stk. 1.

Eksport af dagpenge ud af Danmark efter Brexit

Der kan efter den 31. januar 2020 ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien.
Det gælder for alle borgere (danskere, EU-borgere og britiske borgere), der opholder sig i Storbritannien, og også for britiske borgere, der opholder sig i et andet EU-land.

Barselsdagpenge
Aktuelle modtagere af barselsdagpenge, der opholder sig i Storbritannien, vil fortsat efter den 31. januar 2020 have adgang til udbetaling af ydelsen, og fremtidige berettigede modtagere vil også have ret til udbetaling af ydelsen, såfremt de ved barslens begyndelse har opholdt sig i Danmark.

Grænsearbejdere kan dog få udbetalt ydelsen, selvom de ikke har opholdt sig i Danmark ved barslens begyndelse, hvis barselslovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Læs mere om Brexit og konsekvenser for A-kasse og dagpenge

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen