Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne

Udviklingen i ledighed for alle A-kasser i Danmark

Her på siden kan du se udviklingen i antal ledige fordelt på landsdele (RAR-områder) og A-kasse.
Vi laver opgørelser ca. 1 gang om året, og talmaterialet kommer fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ledighedstal for januar 2020

Der er ialt 9 opgørelser. Landet opdeles i 8 RAR-områder og der er en opgørelse for hvert område. Derudover er der én samlet opgørelse for hele landet. Opgørelserne viser udviklingen i ledighed de seneste 12 måneder blandt alle 23 A-kassers medlemmer i hvert ormåde.
Endvidere er opgjort den aktuelle ledighedsprocent i hver enkelt A-kasse pr. januar 2020.

Klik på link for at se opgørelserne:

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 11-06-2020

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?