Oversigt over A-kasser for studerende

Du er her: A-kasser (.dk) Studerende Oversigt over A-kasser for studerende

Går du på en erhvervsuddannelse, har vi lavet en speciel guide for dig, som du kan se her.

Går du på en professionsbacheloruddannelse - så se længere nede på denne side.

A-kasser for studerende på universitet eller anden højere læreanstalt

Der findes i Danmark 4 A-kasser der især er rettet mod studerende på en lang videregående uddannelse. Det er MA A-kasse, Akademikernes, CA A-kasse og A-JKS. Der er dog også andre A-kasser der optager både studerende og nyuddannede på de lange videregående uddannelser. F.eks. har "Min A-kasse" mange medlemmer fra IT-relaterede uddannelser. Min A-kasse har et tæt og integreret samarbejde med PROSA (fagforbundet for it-professionelle), for at kunne tilbyde viden og hjælp på tværs af fagforening og a-kasse.

MA A-kasse


"MA A-kasse" oplyser at de er specialister inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.
Se nærmere om hvad MA A-kasse tilbyder studerende i tabellen neden for.

Akademikernes A-kasse


De klart største medlemsgrupper i Akademikernes A-kasse er DJØF'ere og ingeniører.
Men Akademikernes A-kasse er via A-kassen's samarbejde med fagforeninger, også det rigtige valg for bl.a. tandlæge-studerende, bibliotekar-studerende, psykolog-studerende, dyrlæge-studerende, teologi-studerende, arkitekt-studerende og lægestuderende.

Bemærk, at Akademikernes A-kasse i februar 2019 har fået hård kritik af Beskæftigelsesministeriet, på grund af misbrug af medlemmernes penge til bl.a. dyre fester, wellnessophold for ledelsen og dyre vine m.m..
Vi (A-kasser.dk) har i en artikel omtalt de kritisable forhold i Akademikernes A-kasse.
På grund af de alvorlige forhold om misbrug m.m. kan vi ikke anbefale at melde sig ind i Akademikernes A-kasse. Vi vil følge op på sagen, og hvis vi får indtryk af at Akademikernes A-kasse igen drives som en A-kasse bør drives, vil vi tage vores anbefaling op til overvejelse igen.

CA A-kasse


"CA A-kasse" er for alle "business"-studerende, der påtænker en karriere i det private erhvervsliv.

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

AJKS-A er for de studerende der senere skal arbejde som professionel i medie- og kommunikationsbranchen, f.eks. journaliststuderende.

Det tilbyder A-kasser
de studerende på universiteter

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2019/
medlemmer pr.
1/1-2020
Online indmeldelse/
Læs mere
MA A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) +2,3%
71.451
Bliv medlem

Læs mere om MA
CA A-kasse Busi-
ness
udd.
Gratis i 5 år lang videregående business udd. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte +2,9%
65.063
Bliv medlem

Læs mere om CA
AKA
Bl.a.
jura
økonomi
arkitekt
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +5,5%
255.157
Anbefales ikke

Se her hvorfor..

A-kasser for studerende på professions-
bacheloruddannelse

Der tilbydes professionsbacheloruddannelser inden for rigtig mange forskellige fagområder. Derfor kan vi ikke lave en samlet oversigt der fortæller hvilken A-kasse de enkelte bacheloruddannelser mest naturligt hører til, men vi har i oversigten neden for medtaget nogle af de A-kasser der har flest bachelor-studerende som medlemmer, og vi har prøvet at dække de fleste fagområder.


"Min A-kasse" er via deres samarbejde med PROSA, det oplagte valg for alle studerende på IT-relaterede uddannelser. Her får du samtidig en A-kasse der har højeste medlemstilfredshed i undersøgelser.


"FTF A-kasse" samarbejder med 58 forskellige fagforeninger og forbund, hvoraf mange dækker fagområder hvor der typisk arbejder professionsbacheloruddannede.
Det er især inden for ernæring og sundhed, jord, land & skov og det økonomiske-merkantile område. FTF-a er også det naturlige valg for bl.a. dimplomingeniør-studerende og socialrådgiver-studerende.

HK dækker især det administrative område, f.eks. administrationsbachelor.

DSA (Din sundhedsfaglige A-kasse) er for dem der studerer til sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og jordemoder.

Lærernes A-kasse er ikke overraskende for lærerstuderende.

BUPL A-kasse er for pædagogstuderende.

Det tilbyder FTF-A og
Min A-kasse de studerende

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2019/
medlemmer pr.
1/1-2020
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) +2,2%
141.478
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia -1,1%
88.297
Bliv medlem

Læs mere om Min-A

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?