A-kasser i Haderslev

Der er tre A-kasser der har kontoradresse i Haderslev kommune. 3F A-kasse har kontor i Vojens med normal åbningstid samt kontor i Haderslev med begrænset åbningstid. Dansk Metal har kontor i Vojens (åbent efter aftale) og Haderslev (begrænset åbningstid). A-kassen FRIE har mødested efter aftale i Vojens.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Haderslev

I Haderslev kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse
Metal A-kasse

A.D. Jørgensens Vej 2,
6100 Haderslev
3F A-kasse
Metal A-kasse

3F A-kasse

Allégade 33-37,
6500 Vojens
hjemmeside

A-kassen FRIE

c/o Hotel Vojens
Nørregade 2 A,
6500 Vojens
hjemmeside

Facts om ledighed i Haderslev kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,1%
Antal bruttoledige: 807

Udvikling i ledighed det seneste år i Haderslev

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -1 (5.0%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 2 66.7%
Magistre (MA) 6 46.2%
Økonomer (CA) 7 116.7%
Fag og Arbejde (FOA) -1 (4.0%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 8 47.1%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 8 25.0%
Lærere (DLF-A) 7 19.4%
Socialpædagoger (SLA) -1 (8.3%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -4 (7.0%)
Byggefagenes a-kasse -2 (100.0%)
El-faget 1 16.7%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -8 (9.9%)
Fødevareforbundet (NNF) 2 66.7%
Metalarbejdere 9 52.9%
Ledere 5 41.7%
Teknikere -2 (16.7%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 8 72.7%
Selvstændige (DANA) -2 (66.7%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 6 21.4%
Det Faglige Hus A-kasse -9 (14.3%)
A-kassen FRIE 5 71.4%
Kristelig a-kasse -1 (1.0%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?