A-kasser i Billund

Der to A-kasser der har kontoradresse i Billund. Det er 3F Varde-Billund og FOA i Grindsted (begrænset åbningstid).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Billund

I Billund kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Kløvermarken 108,
7190 Billund
hjemmeside

FOA A-kasse

Tingparken 42 C,
7200 Grindsted
hjemmeside

Facts om ledighed i Billund kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 1,9%
Antal bruttoledige: 251

Udvikling i ledighed det seneste år i Billund

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -4 (50.0%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 6 .
Økonomer (CA) 2 200.0%
Fag og Arbejde (FOA) -10 (66.7%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1 33.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -2 (22.2%)
Lærere (DLF-A) 1 33.3%
Socialpædagoger (SLA) 1 50.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -5 (26.3%)
Byggefagenes a-kasse 0 .
El-faget 0 0.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -1 (2.2%)
Fødevareforbundet (NNF) -3 (75.0%)
Metalarbejdere 3 50.0%
Ledere 1 20.0%
Teknikere -1 (25.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 1 16.7%
Selvstændige (DANA) -1 (100.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (26.7%)
Det Faglige Hus A-kasse -7 (25.0%)
A-kassen FRIE 0 0.0%
Kristelig a-kasse -5 (13.2%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?