Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kan ferie bruges til opjening af dagpengeret?

I vores artikler om indkomstkravet og beskæftigelseskravet har vi beskrevet hvordan henholdsvis indtægt indberettet til indkomstregisteret og arbejdstimer kan bruges til henholdsvis at optjene ret til dagpenge eller genoptjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode.

Men hvordan forholder det sig med de perioder hvor du har holdt ferie med løn eller har fået udbetalt feriegodtgørelse fra din feriekonto?
Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie som du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt før din fratræden. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto.

Kan ferieperioder bruges til opfyldelse af indkomstkravet?

Du modtager løn under ferie

Indførelsen af et indkomstbaseret beskæftigelseskrav får betydning for, hvordan ferie kan medregnes. Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som modtager løn under ferie, kan medregne ferien, når ferien afholdes. Det skyldes, at løn under ferie registreres som al anden lønindkomst i eIndkomst, hvorfor der registermæssigt ikke sondres mellem løn under arbejde og løn under ferie, og at løn udbetalt under ferie således beskattes i den måned, ferien afholdes.

Du modtager ikke løn under ferie

Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som ikke modtager løn under ferie, kan også medregne ferien, men ikke på afholdelsestidspunktet. Det skyldes, at personer, der ikke har ret til løn under ferie, får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, og at indbetalingen til Feriekonto beskattes på månedsbasis. Indbetalingen medregnes således løbende til opfyldelse af det indkomstbaserede beskæftigelseskrav hver måned.

Indkomstloftet - altså hvor meget der maksimalt kan medregnes hver måned til opfyldelse af indkomstravet (kr. 19.448 pr. måned i 2019) betyder, at medlemmer, der ikke har ret til ferie med løn, og som hver måned får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, i praksis ikke vil få medregnet arbejdsgivers indbetaling til Feriekonto, hvis de har en bruttoløn på mere end 19.448 kr. pr. måned.

Kan ferieperioder bruges til opfyldelse af beskæftigelseskravet?

Er du indskrevet i en dagpengeperiode, og du skal optjene ret til en ny periode eller vil forsøge at få forlænget din dagpengeperiode med dine timer på beskæftigelseskontoen - hvordan kan ferieperioder så bruges i den sammenhæng?

Her er det kun relevant at tale om den situation, hvor du har penge stående på din feriekonto fra et tidligere ansættelsesforhold.

Og situationen er forskellig afhængig af om du vil bruge ferien med penge fra feriekontoen til genoptjening af en ny dagpengeperiode, eller du vil bruge dem til forlængelse af din igangværende dagpengeperiode.
Således indgår ferie med feriegodtgørelse ikke ved opgørelsen af "Beskæftigelseskontoen". Derimod indgår det ved opgørelsen af "Genoptjeningskontoen".
Det betyder altså, at ferie afholdt med penge fra Feriekonto ikke kan bruges til at forlænge din eksisterende dagpengeperiode, men vil indgå i beregningen af om du har arbejdet 1.924 timer (tælle som arbejdstimer) inden for de sidste 3 år, og dermed for hvornår du har ret til en ny dagpengeperiode.

På genoptjeningskotoen indgår hver afholdt feriedag med feriegodtgørelse (Feriekonto-penge) med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede.

Ingen dagpenge i de perioder hvor du holder ferie

Holder du ferie med penge fra Feriekonto, vil A-kassen checke at du ikke får udbetalt penge fra Feriekonto samtidig med dagpenge. A-kassen vil således checke op på at du på dit dagpengekort har registreret ligeså mange dage med ferie, som du ifølge din Feriekonto har ret til.

Feriedagpenge

Er du på dagpenge optjener du ret til feriedagpenge.
Du kan ikke bruge feriedagpenge til opfyldelse af indkomstkrav eller beskæftigelseskrav. Feriedagpenge sidestilles således ikke med løn, som hvis du får løn under ferie eller har optjent feriegodtgørelse via et ansættelsesforhold.

Du kan læse mere om feriedagpenge på Borger.dk.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen