A-kasser i Herning

Der er 12 A-kasser der har kontoradresse i Herning. Det er FTFa, FOA, 3F Midtjylland, Akademikernes A-kasse, Krifa, HK MidtVest, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, Det Faglige Hus, Socialpædagogerne, Lederne (åbent efter aftale) og ASE (åbent efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Herning kommune

I Herning kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

FOA A-kasse

Gormsvej 3-5,
7400 Herning
hjemmeside

3F A-kasse
SL A-kasse

Birk Centerpark 4,
7400 Herning
3F A-kasse
SL A-kasse

Akademikernes
Lederne

Birk Centerpark 40, 1. sal
7400 Herning
Akademikernes
Lederne

Krifa A-kasse

Poulsgade 8,
7400 Herning
hjemmeside

HK A-kasse

Vestergade 43,
7400 Herning
hjemmeside

Metal A-kasse
FTFa

Neksøvej 7A,
7400 Herning
Dansk Metal
FTFa

Det Faglige Hus

Lollandsvej 4,
7400 Herning
hjemmeside

TL A-kasse

Østergade 25, 1.,
7400 Herning
hjemmeside

ASE A-kasse

Bredgade 45, 2. sal,
7400 Herning
hjemmeside

Facts om ledighed i Herning kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,9%
Antal bruttoledige: 1.288

Udvikling i ledighed det seneste år i Herning

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -3 (5.0%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 75.0%
Magistre (MA) 0 0.0%
Økonomer (CA) 2 9.5%
Fag og Arbejde (FOA) -1 (2.3%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -7 (18.9%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 0 0.0%
Lærere (DLF-A) 11 73.3%
Socialpædagoger (SLA) 1 9.1%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 7 7.4%
Byggefagenes a-kasse -1 (33.3%)
El-faget 2 66.7%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -1 (1.1%)
Fødevareforbundet (NNF) -4 (36.4%)
Metalarbejdere 3 15.8%
Ledere 8 30.8%
Teknikere -1 (2.1%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) -3 (60.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -13 (31.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 15 25.9%
A-kassen Frie 3 100.0%
Kristelig a-kasse 2 1.4%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?