A-kasser på Frederiksberg

Der er to A-kasser der har kontoradresse på Frederiksberg. Det er FOA A-kasse (FOA SOSU) og MA A-kasse.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser på Frederiksberg

I Frederiksberg kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse, BUPL A-kasse, MA A-kasse og FTFa.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

FOA SOSU

Godthåbsvej 15,
2000 Frederiksberg
hjemmeside

MA A-kasse

Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
hjemmeside

Facts om ledighed i Frederiksberg kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,8%
Antal bruttoledige: 2.184

Udvikling i ledighed det seneste år på Frederiksberg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 28 6.7%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -10 (9.7%)
Magistre (MA) 1 0.5%
Økonomer (CA) 13 8.2%
Fag og Arbejde (FOA) -4 (9.1%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 8 61.5%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 23 14.6%
Lærere (DLF-A) -13 (36.1%)
Socialpædagoger (SLA) -1 (6.7%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 26 20.5%
Byggefagenes a-kasse -4 (40.0%)
El-faget 2 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 0 0.0%
Fødevareforbundet (NNF) 0 0.0%
Metalarbejdere -4 (33.3%)
Ledere 22 36.7%
Teknikere -5 (11.9%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -1 (1.3%)
Selvstændige (DANA) 1 12.5%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -1 (1.4%)
Det Faglige Hus A-kasse 2 3.5%
A-kassen FRIE -5 (25.0%)
Kristelig a-kasse 8 11.1%

Denne side er senest opdateret 24-08-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 7. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?