A-kasser i Esbjerg

Der er 14 A-kasser der har kontoradresse i Esbjerg. Det er HK Sydjylland, 3F, Krifa, Dansk Metal, FOA, Teknisk Landsforbund, El-fagets A-kasse, Lærernes A-kasse, Akademikernes A-kasse, Det Faglige Hus, Socialpædagogerne, A-kassen FRIE (mødested efter aftale), ASE (mødested efter aftale) og NNF Sydjylland.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Esbjerg kommune

I Esbjerg kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

HK A-kasse
NNF A-kasse

Borgergade 2-4,
6700 Esbjerg
HK A-kasse
NNF A-kasse

3F A-kasse

Vestkraftgade 1,
6700 Esbjerg
hjemmeside

Krifa A-kasse

Kanalen 1,
6700 Esbjerg
hjemmeside

Metal Vest
El-forbundet

Sallingsundvej 6A+6B,
6715 Esbjerg
Metal A-kasse
El-fagets A-kasse

FOA A-kasse

Frodesgade 125 A,
6700 Esbjerg
hjemmeside

TL A-kasse

Exnersgade 37,
6700 Esbjerg
hjemmeside

Lærernes A-kasse

Skolegade 81, 3. sal.
6700 Esbjerg
hjemmeside

Akademikernes
ASE A-kasse

Niels Bohrs Vej 6,
6700 Esbjerg
Akademikernes
ASE

Det Faglige Hus

John Tranums Vej 23,
6705 Esbjerg
hjemmeside

SL A-kasse

Randersvej 38,
6700 Esbjerg
hjemmeside

A-kassen FRIE

c/o Alm. Brand
Skolegade 50,
6700 Esbjerg
hjemmeside

Facts om ledighed i Esbjerg kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,0%
Antal bruttoledige: 1.709

Udvikling i ledighed det seneste år i Esbjerg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 7 6.1%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 14.3%
Magistre (MA) 3 11.5%
Økonomer (CA) -1 (10.0%)
Fag og Arbejde (FOA) -10 (15.4%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 23 53.5%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7 8.3%
Lærere (DLF-A) 19 65.5%
Socialpædagoger (SLA) -3 (11.5%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -12 (7.7%)
Byggefagenes a-kasse -3 (30.0%)
El-faget -2 (22.2%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) -5 (2.6%)
Fødevareforbundet (NNF) -6 (50.0%)
Metalarbejdere -5 (12.8%)
Ledere 8 30.8%
Teknikere -6 (13.6%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) -3 (33.3%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (7.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 3 1.4%
A-kassen FRIE 1 14.3%
Kristelig a-kasse -38 (24.2%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?