A-kasser i Lolland kommune

Der er tre A-kasser der har kontoradresse i Lolland kommune. Det er 3F, Metal Sydøst og FOA. FOA har tilmed kontor i både Maribo og Nakskov. Nakskov-kontoret har dog kun åbent om torsdagen.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Lolland kommune

I Lolland kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Østergade 29,
4930 Maribo
hjemmeside

FOA Maribo

Brovejen 35,
4930 Maribo
hjemmeside

FOA Nakskov

Axeltorv 2,
4900 Nakskov
hjemmeside

Metal A-kasse

Brovejen 35,
4930 Maribo
hjemmeside

Facts om ledighed i Lolland kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 3,9%
Antal bruttoledige: 642

Udvikling i ledighed det seneste år i Lolland kommune

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 20.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -1 (100.0%)
Magistre (MA) -2 (50.0%)
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) -9 (28.1%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 7 70.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 2 11.1%
Lærere (DLF-A) -1 (8.3%)
Socialpædagoger (SLA) -7 (50.0%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 2.3%
Byggefagenes a-kasse 5 250.0%
El-faget -4 (50.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 14 13.2%
Fødevareforbundet (NNF) 4 400.0%
Metalarbejdere 7 100.0%
Ledere -1 (8.3%)
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) 1 .
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 2.9%
Det Faglige Hus A-kasse -2 (6.5%)
A-kassen FRIE -1 (100.0%)
Kristelig a-kasse 0 0.0%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?