A-kasser på Bornholm

Der er ti A-kasser der har kontoradresse på Bornholm. Det er HK Hovedstaden, 3F, Krifa Bornholm, BUPL, El-fagets A-kasse, Dansk Metal, FOA, Socialpædagogerne, NNF A-kasse (begrænset åbningstid) og ASE (mødested efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser på Bornholm

På Bornholm har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

HK A-kasse

Paradisvej 3,
3700 Rønne
hjemmeside

3F A-kasse

Sandemandsvej 21,
3700 Rønne
hjemmeside

Krifa A-kasse

Store Torv 15, 1.,
3700 Rønne
hjemmeside

Dansk Metal

Ved Lunden 16,
3700 Rønne
hjemmeside

FOA A-kasse
El-forbundet

Fabriksvej 1,
3700 Rønne
FOA A-kasse
El-fagets A-kasse

SL A-kasse

Storegade 38,
3700 Rønne
hjemmeside

ASE A-kasse

c/o Rønne Revision
St. Torvegade 12, 1. sal,
3700 Rønne
hjemmeside

NNF A-kasse

Slagtergade 1,
3700 Rønne
hjemmeside

BUPL A-kasse

Gl. Rønnevej 17A,
3730 Nexø
hjemmeside

Facts om ledighed på Bornholm

Bruttoledighedsprocent august 2019: 2,4%
Antal bruttoledige: 410

Udvikling i ledighed det seneste år på Bornholm

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 5 33.3%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 4 33.3%
Økonomer (CA) -1 (100.0%)
Fag og Arbejde (FOA) -6 (26.1%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -3 (20.0%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -6 (21.4%)
Lærere (DLF-A) -3 (23.1%)
Socialpædagoger (SLA) -2 (22.2%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -6 (12.2%)
Byggefagenes a-kasse -3 (42.9%)
El-faget 3 300.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 7 11.5%
Fødevareforbundet (NNF) -5 (71.4%)
Metalarbejdere 4 23.5%
Ledere 8 80.0%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -4 (30.8%)
Selvstændige (DANA) -2 (100.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 7 46.7%
Det Faglige Hus A-kasse -2 (13.3%)
A-kassen FRIE 0 0.0%
Kristelig a-kasse -9 (19.6%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?