A-kasser i Aalborg

Der er 21 A-kasser der har kontoradresse i Aalborg. Det er 3F A-kasse, HK Nordjylland, El-fagets A-kasse, Metal Aalborg, FOA Nordjylland, Bupl Nordjylland, FTFa, Akademikernes A-kasse, NNF Nordjylland, Lærernes A-Kasse, Magistrenes A-kasse, CA A-kasse (kun åbent efter aftale), A-kassen FRIE (mødested efter aftale), ASE (kun åbent efter aftale), Det Faglige Hus, KRIFA Aalborg, Min A-kasse, Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Sl Nordjylland, Teknisk Landsforbund og Lederne (åbent efter aftale).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Aalborg kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Som frikommune kan kommunen i en forsøgsperiode få godkendt at der skal gælde særlige regler for f.eks. ledige.
Aalborg kommune er med i forsøget "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Særlig mulighed for ledige der ønsker at starte som selvstændig
Aalborg kommune kører et forsøg med iværksætteri for ledige dimittender.
Jobcenter Aalborg ønsker med dette forsøg at understøtte, at ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagpenge.
Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse, mens de arbejder med deres forretningsplan.
De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen.
Endelig vil ledige der udvælges til forsøget allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.

Ændret kontaktforløb for ledige i A-kasse
Bemærk at Aalborg kommune, da kommunen er frikommune, kan have et andet forløb for lediges kontakt med Jobcenter og A-kasse, end det normale kontaktforløb.
Frikommunerne fastlægger selv rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med a-kassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med a-kassen.

HK A-kasse

Gartnervej 30,
9200 Aalborg
hjemmeside

FOA A-kasse

Østerport 2,
9000 Aalborg
hjemmeside

BUPL A-kasse

Niels Jernes Vej 8 B,
9220 Aalborg Øst
hjemmeside

FTFa

Gasværksvej 30 B, 1. sal,
9000 Aalborg
hjemmeside

Akademikernes

Vestre Havnepromenade 9, 3. sal,
9000 Aalborg
Læs mere

Lærernes A-kasse

C. W. Obels Pl. 1B,
9000 Aalborg
hjemmeside

Magistrenes A-kasse

Østerågade 19, 3. sal,
9000 Aalborg
hjemmeside

CA A-kasse

c/o Boxit
Østre Alle 102, 4.
9000 Aalborg
hjemmeside

A-kassen FRIE

c/o Alm. Brand
Ved Stranden 10
9000 Aalborg
hjemmeside

ASE A-kasse

Vandmanden 18 A,
9200 Aalborg SV.
Læs mere

Det Faglige Hus

Sofiendalsvej 11, st. tv,
9200 Aalborg
hjemmeside

KRIFA A-kasse

Gasværksvej 4, 2
9000 Aalborg
hjemmeside

Min A-kasse

Stenbukken 1,
9200 Aalborg
hjemmeside

DSA A-kasse

Sofiendalsvej 3,
9200 Aalborg SV
hjemmeside

SL A-kasse

Skansevej 90b,
9400 Nørresundby
hjemmeside

A-kassen LH
(Lederne)

Jyllandsgade 20,
9000 Aalborg
hjemmeside

TL A-kasse

Ølgodvej 7,
9220 Aalborg Øst
hjemmeside

Facts om ledighed i Aalborg kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 4,6%
Antal bruttoledige: 5.119

Udvikling i ledighed det seneste år i Aalborg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 117 19.6%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 8 2.6%
Økonomer (CA) -20 (10.2%)
Fag og Arbejde (FOA) 17 11.5%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 4 4.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 10 3.6%
Lærere (DLF-A) 42 47.7%
Socialpædagoger (SLA) -1 (1.8%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 45 11.4%
Byggefagenes a-kasse -1 (2.8%)
El-faget 11 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -10 (1.7%)
Fødevareforbundet (NNF) 19 67.9%
Metalarbejdere -5 (4.0%)
Ledere 11 11.6%
Teknikere -11 (17.7%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 11 7.4%
Selvstændige (DANA) -2 (12.5%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -10 (6.8%)
Det Faglige Hus A-kasse -25 (11.5%)
A-kassen FRIE 4 23.5%
Kristelig a-kasse -16 (5.0%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?