A-kasser i Kalundborg

Der er tre A-kasser der har kontoradresse i Kalundborg. Det er 3F A-kasse, FOA Vestsjælland og Metal Midt-vestsjælland (begrænset åbningstid).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Kalundborg kommune

I Kalundborg kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse
Metal A-kasse

Nytorv 8, 1. 1,
4400 Kalundborg
3F A-kasse
Metal A-kasse

FOA A-kasse

Banegårdspladsen 3,
4400 Kalundborg
hjemmeside

Facts om ledighed i Kalundborg kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,9%
Antal bruttoledige: 636

Udvikling i ledighed det seneste år i Kalundborg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 0 0.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -5 (83.3%)
Magistre (MA) 3 42.9%
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) 3 10.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -2 (14.3%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7 38.9%
Lærere (DLF-A) 4 80.0%
Socialpædagoger (SLA) -11 (78.6%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -8 (12.9%)
Byggefagenes a-kasse 0 0.0%
El-faget 1 25.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 3 2.9%
Fødevareforbundet (NNF) 0 0.0%
Metalarbejdere 3 25.0%
Ledere -1 (10.0%)
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 5 41.7%
Selvstændige (DANA) -4 (57.1%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (10.3%)
Det Faglige Hus A-kasse -4 (11.8%)
A-kassen FRIE -1 (11.1%)
Kristelig a-kasse -17 (29.8%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?