A-kasser i Kalundborg

Der er tre A-kasser der har kontoradresse i Kalundborg. Det er 3F A-kasse, FOA Vestsjælland og Metal Midt-vestsjælland (begrænset åbningstid).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Kalundborg kommune

I Kalundborg kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse
Metal A-kasse

Nytorv 8, 1. 1,
4400 Kalundborg
3F A-kasse
Metal A-kasse

FOA A-kasse

Banegårdspladsen 3,
4400 Kalundborg
hjemmeside

Facts om ledighed i Kalundborg kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,9%
Antal bruttoledige: 636

Udvikling i ledighed det seneste år i Kalundborg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 0 0.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -5 (83.3%)
Magistre (MA) 3 42.9%
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) 3 10.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -2 (14.3%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7 38.9%
Lærere (DLF-A) 4 80.0%
Socialpædagoger (SLA) -11 (78.6%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -8 (12.9%)
Byggefagenes a-kasse 0 0.0%
El-faget 1 25.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 3 2.9%
Fødevareforbundet (NNF) 0 0.0%
Metalarbejdere 3 25.0%
Ledere -1 (10.0%)
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 5 41.7%
Selvstændige (DANA) -4 (57.1%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (10.3%)
Det Faglige Hus A-kasse -4 (11.8%)
A-kassen FRIE -1 (11.1%)
Kristelig a-kasse -17 (29.8%)

Denne side er senest opdateret 24-08-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 7. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?