A-kasser i Kolding

Der er 12 A-kasser der har kontoradresse i Kolding. Det er FTFa (åbent efter aftale), HK Sydjylland, BUPL Sydjylland, FOA, Metal A-kasse, 3F, CA A-kasse (kun åbent efter aftale), Det Faglige Hus, ASE, Krifa A-kasse, Lederne (åbent efter aftale) og A-kassen FRIE (mødested efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Kolding kommune

I Kolding kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, BUPL A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

FTFa

Haderslevvej 36,
6000 Kolding
hjemmeside

HK A-kasse

Jupitervej 1,
6000 Kolding
hjemmeside

BUPL A-kasse

Gejlhavegård 14B,
6000 Kolding
hjemmeside

FOA A-kasse

Agtrupvej 84-86,
6000 Kolding
hjemmeside

CA
Lederne

Jernbanegade 27,
6000 Kolding
CA A-kasse
Lederne

3F A-kasse

Galgebjergvej 4,
6000 Kolding
hjemmeside

Det Faglige Hus

Haderslevvej 14A,
6000 Kolding
hjemmeside

ASE A-kasse

Merkurvej 19,
6000 Kolding
hjemmeside

Krifa A-kasse

Merkurvej 21,
6000 Kolding
hjemmeside

A-kassen FRIE

c/o Alm. Brand
Albuen 5A,
6000 Kolding
hjemmeside

Metal A-kasse

Esbjergvej 30,
6000 Kolding
hjemmeside

Facts om ledighed i Kolding kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,3%
Antal bruttoledige: 1.545

Udvikling i ledighed det seneste år i Kolding

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 25 31.3%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -5 (50.0%)
Magistre (MA) 4 13.8%
Økonomer (CA) 1 2.4%
Fag og Arbejde (FOA) 6 12.0%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -2 (5.6%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 31 63.3%
Lærere (DLF-A) 5 20.0%
Socialpædagoger (SLA) -5 (29.4%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 23 17.7%
Byggefagenes a-kasse 0 0.0%
El-faget -2 (33.3%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 8 8.3%
Fødevareforbundet (NNF) -2 (33.3%)
Metalarbejdere 12 52.2%
Ledere 2 4.1%
Teknikere 9 34.6%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -19 (23.2%)
Selvstændige (DANA) -2 (28.6%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -12 (14.0%)
Det Faglige Hus A-kasse -5 (5.3%)
A-kassen FRIE 1 5.0%
Kristelig a-kasse -17 (8.6%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?