A-kasse for elever på erhvervsuddannelse

Denne guide for elever er opdelt i følgende afsnit:

Generelt om erhvervsuddannelser og A-kasse

Selvom jobudsigterne er gode når du tager en erhvervsuddannelse, så kan du lige så godt sikre dig at du kan få dagpenge efter uddannelsen, hvis du skulle være så uheldig ikke at have job umiddelbart efter uddannelsen.
Det er nemlig helt gratis at sikre dig dagpengeret som nyuddannet. Alle A-kasser tilbyder gratis medlemskab af A-kasse, hvis du ikke tjener mere end din elevløn.

Du kan få gratis medlemskab i op til 5 år, men det er vigtigt at du mindst har været medlem i 1 år, når du afslutter din uddannelse.
Har du været medlem i mindst 1 år når du er færdiguddannet, kan du nemlig undgå den normal 1 måneds karantæne med dagpenge. Det betyder at du kan få dagpenge som dimittend umiddelbart efter du er færdig med uddannelsen.

Krav til gratis medlemskab af A-kasse

  • Du skal være under 30 år
  • Din uddannelse skal have en varighed på mindst 18 måneder

Nærmere omkring varigheden på minimum 18 måneder

Vedrørende varigheden af uddannelsen skal du være opmærksom på at hvis din erhvervsuddannelse er blevet forkortet på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring), og din uddannelse dermed tager mindre end 18 måneder kan du ikke få dagpenge efter dimittendreglen. Det fremgår af denne afgørelse.
Afgørelsen siger samtidig at det altså ikke er et problem i forhold til at få dimittend-dagpenge i din A-kasse, hvis det i stedet er tidligere uddannelse (herunder praktik) der afkorter din uddannelse til under 18 måneder.

Grundforløbet kan indgå i uddannelsens varighed, hvis det er gennemført som en del af den aktuelle uddannelse, dvs. hvis grundforløbet og hovedforløbet udgør en samlet uddannelse.

Er du optaget direkte på hovedforløbet, på grund af tidligere uddannelse, arbejde og anden relevant erfaring, betragtes dette kun som adgangsgivende. Der er således hverken tale en integreret del af den aktuelle uddannelse eller om overførsel af merit ifølge reglerne på arbejdsløshedsforsikringens område.
Dette er fastslået i en vejledende udtalelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om dagpengeret efter en uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Husk at få registreret dine dimittend-rettigheder senest 14 dage efter du er færdiguddannet

Det er meget vigtigt at du overholder 14 dages reglen. Har du været gratis medlem under uddannelsen, skal du kontakte A-kassen og oplyse at du ønsker at få registeret dine dimittend-rettigheder. Har du ikke været medlem under uddannelsen, skal du blot huske at melde dig ind i A-kasse som nyuddannet senest 14 dage efter du er færdiguddannet.

Du kan bruge dine dimittend rettigheder i A-kassen i op til 2 år

Hvis du husker at få regisreret dine dimittend-rettigheder i A-kassen senest 14 dage efter du er færdiguddannet, kan du i den følgende 2 årige periode begynde at få dagpenge, hvis du skulle være uheldig at miste dit job.
Er du optaget som dimmitend i A-kassen, behøver du således ikke optjene dagpengeret, som andre skal. Det er din uddannelse der i sig selv giver dig ret til dagpenge.

Fagforening og A-kasse er ikke det samme!

Mens det altså er gratis at være medlem af A-kasse imens du uddanner dig, så gælder det ikke for fagforening. Du får dog nedsat kontingent til fagforeningen så længe du er under uddannelse.

Du behøver kun A-kasse medlemskab for at sikre din dagpengeret.
Fagforeningen kan til gengæld hjælpe dig med juridiske spørgsmål og evt. forhold omkring din arbejdsplads og løn. I mange tilfælde kan du formentlig vente med at melde dig ind i fagforening til du er færdiguddannet, og skal starte i din første rigtige ansættelse.

Det tilbyder udvalgte A-kasser lærlinge og elever

De neden for omtalte A-kasser optager alle elever og lærlinge uanset hvilken uddannelse du er i gang med.
For at kunne få gratis medlemskab kræves dog at din uddannelse er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed. Derudover gælder, at hvis du tager en SU-berettiget uddannelse, må dine samlede indtægter (fra SU, fritidsjob m.m.) ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. Det maksimale dagpengeniveau er i 2020 kr. 19.083 pr. mdr. eller kr. 228.996 for et år.
Er du lærling og får elevløn, kan du ikke arbejde ved siden af din uddannelse, hvis du skal fritages for kontingent til A-kassen.

A-kassen FRIE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har fritidsjob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende skal være registreret som medlem i 1 måned før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. karriererådgivning og coaching, ansøgningshjælp, arrangementer, kurser, feriehuse og rabatter.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 486/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 555/mdr.

FRIE har kontor i Odense, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

3F A-kasse

Optager elever og lærlinge inden for deres 6 hovedområder: Industrigruppen, Transportgruppen, Den Offentlige Gruppe, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening tilbydes kun så længe du går på grundforløbet. Efter grundforløbet koster fagforening kr. 65 pr. mdr. hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Af særlige fordele med et medlemskab af 3F's fagforening kan udover adgang til juridisk hjælp nævnes medlemsrabatter, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og feriehuse, kurser og arrangementer.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 513/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: ca. kr. 977/mdr.

3F har kontorer i hele landet

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening, men der ydes kun faglig eller juridisk bistand for forhold der vedrører studiejob, hvis jobbet ikke overstiger 10 timer ugentligt i gennemsnit. Arbejder du mere end det skal du betale normalt kontingent i "Det Faglige Hus".
Studerende skal være registreret som medlem i 2 måneder før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferieophold, ferieboliger, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 479/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 548/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

Min A-kasse

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Min A-kasse følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Er flere gange blevet kåret til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer.
2. Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 476/mdr.

FTFa

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder FTFa følgende fordele for elever og lærlinge:
1. FTFa optager alle, men har især kendskab til følgende brancher:
Finans og forsikring, Kost og sundhed, Kunst, Landskab, teknik og konstruktion,
Politi og forsvar, Privat og offentlig administration, Transport og Undervisning.
2. FTFa er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter din elevtid kan du forblive medlem
3. Du får konkrete værktøjer til studieteknik

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 457/mdr.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?