-kasser.dk

Lærling

A-kasse for elever på EUD/EUV teknologi, byggeri og transport

Du er her: A-kasser (.dk) >> Erhvervsuddannelse >> teknologi, byggeri og transport

Her på siden kan du se om din erhvervsuddannelse giver dig ret til dagpenge på dimittendvilkår efter du er færdiguddannet.

Bemærk, at varigheden af hovedforløb for elever i eux-forløb kan variere fra de oplyste for EUD.

Er du på et EUV-forløb og er fritaget for hele grundforløbet, er det ikke sikkert du kan få dagpenge som nyuddannet. Det skyldes at uddannelsen i nogle tilfælde ikke vil have en varighed på mindst 18 måneder, og dermed opfylder du ikke et af kravene for at kunne få dagpenge som nyuddannet (dimittend).

Find den billigste A-kasse og fagforening for netop din uddannelse. Se tabel >>

Optagelse i A-kasse som lønmodtager i stedet for dimittend?

Hvis du opfylder indkomstkravet, og din elevløn i gns. de bedste 12 mdr. ud af de sidste 24 mdr. har været på over kr. 16.711 pr. mdr. før AM-bidrag, kan du som ikke-forsørger få en højere dagpengesats end dimittendsatsen (for ikke-forsørgere) ved at undlade at lade dig registrere som dimittend. Du vil så i stedet få beregnet din dagpengesats som almindeligt medlem/lønmodtager.
Er du forsørger skal du have tjent over kr. 19.165 pr. mdr. før AM-bidrag i gns., for at kunne få en en højere dagpengesats som lønmodtager end som dimittend.

Men da du ofte får en lavere løn under uddannelsen i forhold til når du er færdiguddannet, og din dagpengesats (som lønmodtager) kun beregnes én gang i hver dagpengeperiode på 2 år, så skal du være opmærksom på at det i de fleste tilfælde bedre vil kunne betale sig for dig at registrere dine dimittendrettigheder, og starte på dimittendsats.
Det er nemlig således at dimittender kan få genberegnet deres dagpengesats allerede efter 6 måneder, hvis du har haft 3 måneders lønindtægt efter færdiggørelsen af uddannelsen.
Og genberegningen sker på baggrund af de 3 måneders indtægt efter uddannelsen, som må formodes at være noget højere end din elevløn.

Om du skal bruge dimittendrettighederne eller ej, må derfor afhænge af dit lønniveau som elev og om du har arbejde umiddelbart efter uddannelsen eller har udsigt til hurtigt at få et arbejde af minimum 3 måneders varighed.

Hvis du først gør brug af dine rettigheder som nyuddannet, kan du ikke bagefter fortryde og få dine gamle rettigheder tilbage.
Bliver du forsørger (får barn) efter at du har fået beregnet en individuel dagpengesats, kan du dog altid skifte til dimittendsatsen for forsørgere, hvis den er større end din individuelt beregnede sats.

Der kan alene foretages én individuel beregning efter den særlige regel om genberegning af dagpengesats for dimittender.

Planlægger du at tage en videregående uddannelse?

Med en afsluttet erhvervsuddannelse, har du som bekendt også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse. I den situation vil dimittendrettigheder i A-kassen være godt at have, idet du altid (inden for 2 år efter du afsluttede erhvervsuddannelsen) kan komme tilbage på dagpenge (med dimittendsatsen), hvis du senere beslutter at den videregående uddannelse alligevel ikke var det rigtige for dig, eller du ønsker orlov.

Fortsætter du på en videregående uddannelse der er SU-berettiget, kan du få gratis medlemskab af A-kasse. I alt kan du som studerende få op til 5 års gratis medlemskab, så hvis du har været gratis medlem af A-kassen allerede under din erhvervsuddannelse, kan du dog kun få gratis medlemskab i resten af perioden op til 5 år.

Krav til uddannelsens længde, for at kunne få dimittendrettigheder

For at kunne optages i A-kasse som dimittend, et det et krav at din uddannelse har haft en varighed af mindst 18 måneder. Både skole og praktik tælles med.
Langt de fleste erhvervsuddannelser gennemført som EUD-forløb, vil vare længere end 18 måneder, og derfor vil de give ret til dagpenge på dimittendsats.
Men i nogle tilfælde kan din uddannelse forkortes, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante AMU-kurser.
Du skal være opmærksom på at meritoverførsel af tidligere beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring), der medfører forkortelse af din uddannelse, desværre også kan betyde at du ikke kan få dagpenge på dimittendvilkår efter du har afsluttet uddannelsen. Det gælder hvis din uddannelse dermed bliver gennemført på mindre end 18 måneder. Dette er fastslået i en afgørelse fra Ankestyrelsen fra 2017.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over de 25 år er det muligt, at komme i voksenlære (EUV). En typisk voksenlærling er en ufaglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.
I langt de fleste tilfælde vil uddannelsen tage kortere tid som voksenlærling i forhold til et almindeligt EUD-forløb. Du kan også se i tabellen nedenfor om uddannelsen som EUV-forløb vil give ret til dimittend-dagpenge (altså om uddannelsen varer mindst 18 måneder).

Gratis A-kasse som elev / lærling?

Erhvervsuddannelsen skal være kompetencegivende (dvs. at man skal ende med et svendebrev) og uddannelsen skal vare mindst 18 måneder.

Kontingent hvis du er på almindelig lærlingeløn
Gratis a-kasse ml. 18-30 år hvis du ikke har noget ekstrajob. P.g.a. særordning er det dog muligt i 2022 og 2023 at have bijob, og stadig få gratis A-kasse.
Fagforening koster fra 65-153 kr./mdr. Er du i skolepraktik, er medlemskab af fagforening gratis. Og går du på grundforløbet, er dit medlemskab også gratis, indtil du begynder på hovedforløbet.
Du kan dog få både gratis A-kasse og fagforening under hele uddannelsen. Det gælder f.eks. i Det Faglige Hus.

Kontingent hvis du er voksenlærling over 25 år
Gratis a-kasse ml. 25-30 år hvis du ikke har noget ekstrajob. Din løn må max. svare til mindstesatsen inden for faget, ca. kr. 120,00.
Du kan få nedsat kontingent til fagforening, så længe du er under uddannelse. Men typisk skal du betale mere end unge under 25 år gør.

Skal jeg være medlem af både A-kasse og fagforening?

For at kunne få dagpenge efter endt uddannelse, er det kun nødvendigt at være medlem af en A-kasse.
Husk at hvis du er (gratis) medlem i mindst det sidste år af din uddannelse, så kan du undgå den normale 1 måneds karantæne med dagpenge. Du vil så kunne modtage dagpenge fra dagen efter du er færdig med uddannelsen.

Medlemskab af fagforening har således ikke noget at gøre med din ret til dagpenge ved arbejdsløshed. Derimod kan fagforeningen hjælpe dig hvis du har brug for f.eks. juridisk hjælp i forhold omkring din praktikplads, løn, ansættelsesforhold m.m.

Skal jeg være medlem af en bestemt A-kasse?

Nej, du har helt de samme rettigheder i forhold til ret til dagpenge m.m., uanset hvilken A-kasse du vælger at blive medlem af.
Derfor kan du også vælge den A-kasse, der vil være den billigste efter uddannelsen (når gratis medlemskab ikke længere er muligt).
Den billigst A-kasse som optager alle som medlem uanset uddannelse, er FTF A-kasse. Du kan se i tabellen neden for hvor meget du kan spare i forhold til f.eks. 3F A-kasse eller Metal A-kasse.

Forklaring om besparelse på kontingent i forhold til 3F, Metal m.v.

I tabellen nedenfor oplyser vi hvor meget du kan spare på dit kontingent til A-kasse og fagforening ved at vælge den billigste A-kasse/fagforening (hvor du kan blive medlem) i stedet for f.eks. 3F eller Metal.
Kontingent til 3F, Metal m.fl. er afhængig af flere faktorer såsom bopæl, arbejdssted samt hvilken afdeling du hører under. Da det er svært at få oplyst de præcise kontingentpriser hos 3F, Dansk Metal m.fl., oplyser vi kun hvor meget du mindst vil spare. Du vil dog ofte spare mere end det oplyste.
For Dansk Metal varierer afdelingskontingentet således fra 110,75 kr. til 229,75 kr. om måneden. Herudover betaler du et fast beløb til A-kasse og (lands-)forbund hver måned.
3F oplyser desværre ikke hvor meget deres afdelingskontingent varierer, men oplyser i stedet en ca. pris for fagforening, der inkluderer et afdelingskontingent.
I følge Det Faglige Hus's hjemmeside kan man spare op til kr. 8.520 pr. år ved at købe A-kasse og fagforening gennem dem i forhold til gennem 3F.
De angivne besparelser i tabellen nedenfor er alle angivet pr. år og før skat.

Nedenfor vises uddannelser i alfabetisk rækkefølge fra A-H. Se i stedet side (tabel) med uddannelser fra I-Q, eller uddannelser fra R-Å.
Klik i tabel-række for din uddannelse for at se mere om din mulighed for A-kasse og fagforening.

Uddannelse A-kasse/
Fagforening
Udd.forløb Kan få dimittend-dagpenge? Gratis A-kasse under uddannelsen? Gratis fagforening under uddannelsen? Online indmeldelse/
Læs mere
A-flymekaniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
spørg skole
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Alubygger 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
16 el. 36 uger
Hovedforløb:
3 år, 3 mdr. til 3 år, 9 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 9 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Ambulance-
behandler
3F eller FOA.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 7 mdr.
EUV-forløb:
3 år, 5 måneder og 3 uger
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2020 er det 19.083 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Anlægsstruktør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år til 3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
Fra 2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Autolakerer Malerforbundet.
FTF A-kasse, spar 708 kr. i forhold til BFA.
Det Faglige Hus
spar 5.724 kr. i forhold til Malerforbundet/BFA
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 3 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Malerforbundet - koster 103 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Automatikmontør Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 2 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Automatiktekniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Autosadelmager 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Av-tekniker Dansk El-Forbund.
FTF A-kasse, spar 720 kr. i forhold til Dansk El-forbund.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.016 kr. i forhold til Dansk El-Forbund
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
3 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk El-Forbund - koster 165 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
B1-flytekniker, mekanik Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år
EUV-forløb:
spørg skolen
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
B2-flytekniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
5 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
spørg skolen
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Beklædnings-
håndværker
3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 6 mdr. til 2 år, 10 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 4 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Beslagsmed Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 4 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bestiksølvsmed Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 3 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
brolægger 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år til 3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
Fra 2 år, 1 mdr. til 2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Buschauffør FOA eller 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år
EUV-forløb:
6 mdr. til 1 år
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja i 3F, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år. I FOA koster medlemskab af A-kasse 15 kr./pr. mdr. for elever/lærlinge Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2020 er det 19.083 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Buschauffør i kollektiv trafik FOA eller 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 3 mdr. til 1 år, 11 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (EUV dog kun hvis varighed på min. 18 mdr.) Ja i 3F, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år. I FOA koster medlemskab af A-kasse 15 kr./pr. mdr. for elever/lærlinge Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2020 er det 19.083 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Butiksguldsmed Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Byggemontage-
tekniker


NB! Nedlagt pr. 1. august 2020
3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
11 mdr. (består kun af skoleforløb)
EUV-forløb:
40 uger (består kun af skoleforløb)
Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bygningsmaler Malerforbundet.
FTF A-kasse, spar 708 kr. i forhold til BFA.
Det Faglige Hus
spar 5.724 kr. i forhold til Malerforbundet/BFA
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Malerforbundet - koster 103 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bygningsmontør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 4 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bygningssnedker 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 2 mdr. til 3 år, 2 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
bygningsstruktør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år til 3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
Fra 2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bådassistent Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 1 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bådebygger Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Bådmekaniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Ciselør Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 3 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Cnc-assistent Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år
EUV-forløb:
10 mdr.
Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Cnc-tekniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år
EUV-forløb:
1 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Cykelmekaniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 9 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 1 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Cykelmontør Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år
EUV-forløb:
9 mdr.
Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Datatekniker, infrastruktur Dansk Metal eller PROSA.
Min A-kasse, er for IT-studerende.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Det er gratis for it-studerende at være medlem af PROSA (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Datatekniker, programmering Dansk Metal eller PROSA.
Min A-kasse, er for IT-studerende.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 11 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Det er gratis for it-studerende at være medlem af PROSA (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Ejendomsservice-
tekniker
Serviceforbundet.
Min A-kasse, er for
ejendomsservice-
teknikere.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.296 kr. i forhold til Serviceforbundet/
Min A-kasse
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 9 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Serviceforbundet - koster fra 43 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Elektriker Dansk El-Forbund.
FTF A-kasse, spar 720 kr. i forhold til Dansk El-forbund.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.016 kr. i forhold til Dansk El-Forbund
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr. til 4 år
EUV-forløb:
2 år, 10 mdr. til 2 år, 11 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk El-Forbund - koster 165 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Elektronik-
fagtekniker
Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Elektronikoperatør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Elektronik udviklingstekniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 10 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Energiteknik Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
3 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Entreprenørmaskin-
mekaniker
Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Eventtekniker (illuminationsteknik) Dansk Metal, TL eller Dansk El-Forbund.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
3 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja det er gratis i Teknisk Landsforbund. I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. I Dansk El-Forbund koster det 165 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Eventtekniker (audioteknik) Dansk Metal, TL eller Dansk El-Forbund.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
3 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja det er gratis i Teknisk Landsforbund. I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. I Dansk El-Forbund koster det 165 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Film- og tv-assistent FAF.
FTF A-kasse, anbefales af FAF.
Det Faglige Hus
spar 3.888 kr. i forhold til FAF/FTF-A
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år
EUV-forløb:
1 år, 3 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse (dog ikke EUV) Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i FAF - koster 72 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Film- og tv-produktionstekniker FAF.
FTF A-kasse, anbefales af FAF.
Det Faglige Hus
spar 3.888 kr. i forhold til FAF/FTF-A
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 10 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i FAF - koster 72 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Finmekaniker-
assistent
Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år
EUV-forløb:
10 mdr.
Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Finmekaniker Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 7 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Flyttechauffør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Forsyningsoperatør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 6 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Fotograf Dansk Journalistforbund eller Dansk Metal.
AJKS A-kasse, er for bl.a. fotografer.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.908 kr. i forhold til DJ/AJKS-A
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
4 år
EUV-forløb:
2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. for studerende. I DJ koster det 77 kr./mdr. for studerende. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Gardindekoratør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 3 mdr.
EUV-forløb:
1 år, 10 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Glarmester 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
16 el. 36 uger
Hovedforløb:
3 år, 3 mdr. til 3 år, 9 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 9 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Godschauffør 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Grafisk tekniker HK.
FTF A-kasse, spar 504 kr. i forhold til HK A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.716 kr. i forhold til HK
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år
EUV-forløb:
2 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i HK - det koster fra 95 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Guldsmed Dansk Metal.
FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A.
Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 5 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Gulvlægger 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
3 år til 3 år, 6 mdr.
EUV-forløb:
2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Havnemedhjælper 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
1 år
EUV-forløb:
9 mdr.
Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Havne- og terminalarbejder 3F.
FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse.
Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Grundforløb:
20 el. 40 uger
Hovedforløb:
2 år
EUV-forløb:
1 år, 9 mdr.
Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja, i Det Faglige Hus. Ikke i 3F (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH

Se i stedet side (tabel) med uddannelser fra I-Q, eller uddannelser fra R-Å

Det tilbyder udvalgte A-kasser lærlinge og elever

De neden for omtalte A-kasser optager alle elever og lærlinge uanset hvilken uddannelse du er i gang med.
For at kunne få gratis medlemskab kræves dog at din uddannelse er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed. Derudover gælder, at hvis du tager en SU-berettiget uddannelse, må dine samlede indtægter (fra SU, fritidsjob m.m.) ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. Det maksimale dagpengeniveau er i 2022 kr. 19.083 pr. mdr. eller kr. 228.996 for et år.
Er du lærling og får elevløn, kan du ikke arbejde ved siden af din uddannelse, hvis du skal fritages for kontingent til A-kassen. MEN i 2022 og 2023 gælder dog en særordning, som giver elever og lærlinge mulighed for at tage bijob og stadig få gratis A-kasse.

3F A-kasse

Optager elever og lærlinge inden for deres 6 hovedområder: Industrigruppen, Transportgruppen, Den Offentlige Gruppe, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening tilbydes kun så længe du går på grundforløbet. Efter grundforløbet koster fagforening kr. 65 pr. mdr. hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Af særlige fordele med et medlemskab af 3F's fagforening kan udover adgang til juridisk hjælp nævnes billigt mobilabonnement, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og feriehuse, kurser og arrangementer samt gratis adgang til Onlinekurser.dk.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 524/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: ca. kr. 1.001/mdr. (2022)

3F har kontorer i hele landet

Bliv medlem af 3F - online indmeldelse

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening, men der ydes kun faglig eller juridisk bistand i forhold der vedrører studiejob, hvis jobbet ikke overstiger 10 timer ugentligt i gennemsnit. Er du i lære, eller er dit job studierelateret, fx en praktikperiode, er der ikke et maks. timetal, og du kan få faglig hjælp og gratis medlemskab.
Studerende kan gøre brug af øvrige tilbud straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferietilbud, forsikringer, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 486/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 555/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

Bliv medlem af Det faglige Hus - online indmeldelse

Min A-kasse

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne.

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Min A-kasse følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Gratis adgang til Onlinekurser.dk
2. Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 490/mdr.

Bliv medlem af Min A-kasse - online indmeldelse
FTFa er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse

FTFa

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne.

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder FTFa følgende fordele for elever og lærlinge:
1. FTFa optager alle, men har især kendskab til følgende brancher:
Finans og forsikring, Kost og sundhed, Kunst, Landskab, teknik og konstruktion,
Politi og forsvar, Privat og offentlig administration, Transport og Undervisning.
2. FTFa er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter din elevtid kan du forblive medlem
3. Du får konkrete værktøjer til studieteknik

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 468/mdr.

Bliv medlem af FTFa - online indmeldelse

Sammenlign
A-kasser

3F A-kasse

Gratis A-kasse og fagforening til 65 kr./mdr
Bliv medlem Læs mere om 3F

Det Faglige Hus

Gratis A-kasse og gratis fagforening, hvis du arbejder højst 10 timer/uge
Bliv medlem Læs vores test

FTFa A-kasse

Gratis A-kasse under uddannelsen, og billigste bagefter
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Gode tips i august

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som elev eller lærling ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Søger du dagpenge som dimittend er satsen lavere Læs mere..
Gratis A-kasse i 2022 og 2023 Elever og lærlinge der modtager elev-/lærlingeløn, har i 2022 og 2023 mulighed for at tage ekstra arbejde, og stadig få gratis A-kasse, så længe indkomsten holder sig under 232.212 kroner pr. år før skat.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages reglen. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Som elev/lærling er der mulighed for at du kan optjene dagpenge på "normal vis" gennem din indtægt fra elevløn og evt anden indkomst. Du skal have tjent kr. 246.924. Læs mere..
Billig fagforening for elever/lærlinge Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Enten kan du få gratis fagforening (gælder f.eks. i Det Faglige Hus), eller også skal du betale et nedsat kontingent (I 3F koster det 65 kr. pr. mdr.).

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

15.05.2022:
Akademikernes A-kasse mister studiemedlemmer
Akademikernes A-kasse har fra marts 2021 til marts 2022 mistet ca. 2.000 studiemedlemmer, mens andre A-kasser for studerende (som FTFa og MA A-kasse) i samme periode har fået flere studerende som medlemmer.

04.03.2022:
Forringelser for dimittender udskudt til oktober 2023
Den af Regeringen i september 2021 fremsatte reformpakke, der bl.a indebar nedsættelse af dimittendsatsen samt forkortelse af dagpengeperioden for dimittender, kan ikke vedtages før efter et nyt folketingsvalg. Dermed kan ændringerne tidligst træde i kraft i oktober 2023. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler
Se alle artikler