A-kasse for udlandsdanskere

Medlemskab af A-kasse

Denne artikel er for personer der er medlem af en dansk A-kasse på det tidspunkt de flytter til udlandet. Som det fremgår neden for kan du i visse tilfælde/under visse betingelser bevare dit medlemskab af en dansk A-kasse.

Er du først rejst til et andet land for at arbejde (eller studere) kan du ikke søge om optagelse i en dansk A-kasse. Det følger af Lov om arbejdsløshedsforsikring § 41, og Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 1, som siger at en person der søger optagelse i A-kasse, skal have bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.
Dog gælder i.h.t. Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 1, stk. 2, at bopæls- og opholdskravet ikke gælder for personer, der kan blive optaget i en a-kasse i medfør af reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.
Det er personer der midlertidigt er udsendt til lønarbejde uden for EØS, Schweiz eller Færøerne i en dansk arbejdsgivers eller en dansk organisations tjeneste. De kan fortsat søge om optagelse i en dansk A-kasse, selv efter de er flyttet til udlandet, jfr. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland § 10.

Er du medlem af en A-kasse og skal flytte til udlandet, er der forskellige forhold, der afgør om du kan forblive medlem af din danske A-kasse, eller skal skifte til den tilsvarende arbejdsløshedsforsikringsordning i det land du flytter til. Især er det afgørende om du skal flytte til et andet EU/EØS eller et ikke EU/EØS-land.

Er du studerende når du flytter til udlandet, kan du bevare dit danske A-kasse medlemskab uanset hvilket land du skal til.

Arbejde inden for EU/EØS eller Schweiz

Flytter du til et andet EU/EØS-land for at arbejde, skal du tilmeldes den arbejdsløshedsforsikringsordning der gælder i arbejdslandet. Dette gælder også selvom din arbejdsgiver har hjemsted i Danmark (se dog om udstationering neden for). Dette skyldes EU-samarbejdet på området "social sikring" og princippet om "fri bevægelighed af arbejdskraft" inden for EU.
I følge EU-koordineringen gælder også at man kun kan være forsikret i ét land, og når du bliver optaget i en A-kasse i opholdslandet, skal du udmelde dig af den danske.

Den udbredte EU koordinering på dette område, betyder dog samtidig at du kan overføre optjente rettigheder (medlemsperioder og arbejdsperioder/-indtægt) fra den danske A-kasse til den tilsvarende ordning i dit nye EU-land. For at kunne gøre dette gælder imidlertid at du skal tilmelde dig ordningen i dit nye EU-land seneste 8 uger efter at du er udmeldt af den danske A-kasse.
Derudover skal du inden du rejser sørge for at få et PD U1 dokument af din A-kasse. Heri fremgår din anciennitet/optjente rettigheder i A-kassen. PD U1 skal A-kassen i dit nye EU-land bruge til at få registreret dine rettigheder korrekt.
Vi anbefaler at du først melder dig ud af den danske A-kasse, når du er sikker på at du er optaget i forsikringsordningen i dit nye EU-land.
Vær opmærksom på at arbejdsløshedsforsikring er obligatorisk i mange andre EU-lande (i modsætning til i Danmark hvor det er frivilligt at være medlem af A-kasse). Forsikringsbidraget vil i mange tilfælde blive trukket direkte på din lønseddel.

Udover 8 ugers kravet, kan enkelte EU-lande have yderligere krav du skal opfylde for at kunne overføre optjente rettigheder fra den danske A-kasse. P.t. er Danmark og Finland dog de eneste EU-lande der har som yderligere krav at man skal arbejde et vist antal uger i Danmark/Finland for at kunne overføre optjente rettigheder.

Mens der som nævnt er fælles regler inden for EU om hvor man skal være medlem, og reglerne om overførsel af rettigheder, så har hvert enkelt EU-land deres egen lovgivning om:

  • hvilke ydelser du er berettiget til, og i hvor lang tid du kan få dem, hvis du bliver arbejdsløs.
  • hvor lang tid du skal arbejde og være medlem/betale til ordningen for at kunne få ret til ydelser.

Der er stor forskel på de ordninger der gælder i de enkelte EU-lande, så det anbefales at sætte sig grundigt ind i arbejdsløshedshedsforsikringsordningen i det land du skal flytte til.
Du kan læse mere om de enkelte EU-/EØS-landes og Schweiz's ordninger for arbejdsløshedsforsikring i denne guide fra EU.

Udstationeret inden for EU/EØS

Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver, kan du forblive medlem af din danske A-kasse.
Det kræver dog, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring, ligesom det er forudsat at varigheden af dette arbejde ikke påregnes at overstige 24 måneder, jfr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Artikel 12.
Læs mere om udstationering og A-kasse.

Arbejde uden for EU

Skal du arbejde i et ikke EU/EØS-land, kan du forblive medlem af din danske A-kasse under hele udlandsopholdet.
Du beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet og du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem. Du kan ligeledes medregne arbejdet i udlandet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem.

Dagpenge ved ledighed

De ovennævnte situationer hvor du har mulighed for at være medlem af en dansk A-kasse under arbejde i udlandet, er relevante i forhold til om du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret og til beregning af dagpengesats, når du vender tilbage til Danmark.
Du kan imidlertid ikke få udbetalt dagpenge fra en dansk A-kasse, hvis du forbliver i udlandet i tilfælde af ledighed. Bliver du ledig, må du flytte tilbage til Danmark, og bo i Danmark, hvis du ønsker at få dagpenge.

Dog gælder, at en ledig selvstændig erhvervsdrivende grænsearbejder, som bor i en EU-medlemsstat, hvor der ikke findes et arbejdsløshedsforsikringssystem for selvstændige erhvervsdrivende, jfr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 § 65a, kan modtage dagpenge fra sin danske a-kasse under visse betingelser.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?