A-kasser i Randers

Der er 5 A-kasser der har kontoradresse i Randers. Det er 3F A-kasse, FOA A-kasse, El-fagets A-kasse, Metal Østjylland og Krifa.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Randers kommune

I Randers kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, FTFa, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

KRIFA A-kasse

Haraldsvej 60 c, 2. sal,
8960 Randers
hjemmeside

3F A-kasse
Metal A-kasse
El-forbundet

Tronholmen 9,
8960 Randers
3F A-kasse
Metal A-kasse
El-fagets A-kasse

FOA A-kasse

Østergade 12,
8900 Randers
hjemmeside

Facts om ledighed i Randers kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 3,4%
Antal bruttoledige: 1.613

Udvikling i ledighed det seneste år i Randers

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 16 24.6%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -2 (16.7%)
Magistre (MA) 1 2.4%
Økonomer (CA) 3 8.8%
Fag og Arbejde (FOA) 1 1.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -3 (5.4%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 17 21.8%
Lærere (DLF-A) 8 20.5%
Socialpædagoger (SLA) 1 4.5%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 27 17.5%
Byggefagenes a-kasse -1 (8.3%)
El-faget 3 60.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 26 16.6%
Fødevareforbundet (NNF) 3 75.0%
Metalarbejdere 6 20.0%
Ledere 18 51.4%
Teknikere -3 (13.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -3 (5.4%)
Selvstændige (DANA) -2 (66.7%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 2.1%
Det Faglige Hus A-kasse 15 27.3%
A-kassen FRIE -6 (42.9%)
Kristelig a-kasse -21 (11.6%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?