Vejledning om A-kasse og dagpenge

Vi har samlet en række vejledninger fra myndigheder på A-kasse området

Vejledningerne er især fra klageinstanser der findes på A-kasse området, især Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (i 1. instans) og Ankestyrelsen (i 2. instans).

Derudover har vi på en anden side samlet nogle afgørelser fra de samme myndigheder, hvor en borger har klaget over sin A-kasse i en konkret sag, f.eks. om ret til dagpenge.

Såvel afgørelserne som de vejledende udtalelser kan være rettesnor for andre personer der er i tvivl om ret til f.eks. dagpenge i tilsvarende eller lignende situationer som de pågældende afgørelser og udtalelser omhandler.

Det bemærkes at der kun vises vejledende udtalelser der stadig er aktuelle i forhold til gældende lovgivning som den ser ud idag. Nogle af udtalelserne kan være 5-10 år gamle, men vedrører dele af lovgivningen som ikke er blevet ændret efterfølgende. Derfor er de stadig retningsgivende for lignende tilfælde.

Oversigt - Vejledende udtalelser om A-kasse og dagpenge

(klik på link for at se spørgsmålet fra A-kassen og den vejledende udtalelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring)

16-08-2019:Vejl. udtalelse om hvornår udstationering og arbejde i udlandet i offentlig dansk interesse, kan medregnes i opholdskravet (emneord: A-kasse - Opholdskrav - EØS - Udstationeret - Offentlig dansk interesse - Arbejde udland).
09-05-2019:Vejl. udtalelse der siger at, hvis der foreligger utvetydige dokumentation fra a-kasse medlemmet, kan A-kassen selv afgøre om opholdskravet er opfyldt, selvom den kompetente myndighed ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i det andet EU/EØS-land (emneord: A-kasse - Dagpenge - opholdskrav - dokumentation - EØS).
11-04-2019:Vejl. udtalelse om hvorvidt arbejdslegater fra Statens Kunstfond kan bruges til at få rettigheder i A-kassen (emneord: A-kasse - Dagpengeret - Fritidsbeskæfigelse - Selvstændig virksomhed)
25-10-2017:Vejl. udtalelse der siger at en EUX uddannelse giver ret til dagpenge efter dimittendreglen (emneord: A-kasse - Dagpenge - Eux-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
05-11-2013:Vejl. udtalelse om mulighederne for at få dagpenge på dimittendvilkår efter at have gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper (emneord: A-kasse - Dagpenge - Sosu-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
01-07-2013:Vejl. udtalelse om kravet til bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start (emneord: Nyuddannet - A-kasse - udenlandsk uddannelse - bopælskrav).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT