Vejledning om A-kasse og dagpenge

Vi har samlet en række vejledninger fra myndigheder på A-kasse området

Vejledningerne er især fra klageinstanser der findes på A-kasse området, især Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (i 1. instans) og Ankestyrelsen (i 2. instans).

Derudover har vi på en anden side samlet nogle afgørelser fra de samme myndigheder, hvor en borger har klaget over sin A-kasse i en konkret sag, f.eks. om ret til dagpenge.

Såvel afgørelserne som de vejledende udtalelser kan være rettesnor for andre personer der er i tvivl om ret til f.eks. dagpenge i tilsvarende eller lignende situationer som de pågældende afgørelser og udtalelser omhandler.

Det bemærkes at der kun vises vejledende udtalelser der stadig er aktuelle i forhold til gældende lovgivning som den ser ud idag. Nogle af udtalelserne kan være 5-10 år gamle, men vedrører dele af lovgivningen som ikke er blevet ændret efterfølgende. Derfor er de stadig retningsgivende for lignende tilfælde.

Oversigt - Vejledende udtalelser om A-kasse og dagpenge

(klik på link for at se spørgsmålet fra A-kassen og den vejledende udtalelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring)

16-08-2019:Vejl. udtalelse om hvornår udstationering og arbejde i udlandet i offentlig dansk interesse, kan medregnes i opholdskravet (emneord: A-kasse - Opholdskrav - EØS - Udstationeret - Offentlig dansk interesse - Arbejde udland).
09-05-2019:Vejl. udtalelse der siger at, hvis der foreligger utvetydige dokumentation fra a-kasse medlemmet, kan A-kassen selv afgøre om opholdskravet er opfyldt, selvom den kompetente myndighed ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i det andet EU/EØS-land (emneord: A-kasse - Dagpenge - opholdskrav - dokumentation - EØS).
11-04-2019:Vejl. udtalelse om hvorvidt arbejdslegater fra Statens Kunstfond kan bruges til at få rettigheder i A-kassen (emneord: A-kasse - Dagpengeret - Fritidsbeskæfigelse - Selvstændig virksomhed)
25-10-2017:Vejl. udtalelse der siger at en EUX uddannelse giver ret til dagpenge efter dimittendreglen (emneord: A-kasse - Dagpenge - Eux-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
05-11-2013:Vejl. udtalelse om mulighederne for at få dagpenge på dimittendvilkår efter at have gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper (emneord: A-kasse - Dagpenge - Sosu-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
01-07-2013:Vejl. udtalelse om kravet til bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start (emneord: Nyuddannet - A-kasse - udenlandsk uddannelse - bopælskrav).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT