Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse - Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret

Aftalepartierne er enige om, at optjening af dagpengeret skal baseres på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet.

Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpengeretten på baggrund af et års fuldtidsbeskæftigelse (1.924 timer inden for tre år).

Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014- niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv. Al A- og Bindkomst fra ustøttet beskæftigelse, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i opgørelsen. Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpengeret på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en månedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Beskæftigelse til lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret.

Find en billig A-kasse

se oversigt

Optjeningsperioden kan forlænges på baggrund af perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge, støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og pasning af døende i eget hjem.

Den indkomstbaserede optjening gælder, når en person første gang indplaceres i dagpengesystemet. Den almindelige genoptjening (dvs. genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode, inden dagpengeperioden er opbrugt) og den fleksible genoptjening (forlængelse af dagpengeretten på op til et år) vil fortsat være timebaseret.

Optjeningen vil igen ske på baggrund af indkomst, hvis referenceperioden er udløbet, og der ikke længere er beskæftigelse på beskæftigelseskontoen.

Spar penge

skift A-kasse

< Forrige | Indhold | Næste >


Denne side er senest ændret den 23. oktober 2015.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere