Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse - Beskæftigelseskonto

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening

Aftalepartierne er enige om at indføre en månedsbaseret beskæftigelseskontomodel med fleksibel genoptjening. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dagpenge, når den ordinære to-årige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højest være på 1 år.

På beskæftigelseskontoen fremgår omfanget af beskæftigelsestimer i ordinær ustøttet beskæftigelse efter indplacering i dagpengesystemet. Beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet.

Find en billig A-kasse

se oversigt

Når en person har opsparet beskæftigelse svarende til 12 måneder inden for tre år, har vedkommende genoptjent ret til en ny periode med dagpenge i to år som efter gældende regler. Personer, som ikke har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode, når den ordinære to-årige dagpengeret er opbrugt, får mulighed for at konvertere beskæftigelsestimer på beskæftigelseskontoen til forlængelse af dagpengeperioden i forholdet 1:2. Forlængelsen kan højest være 1 år, således at den samlede dagpengeperiode inkl. forlængelse ikke kan overstige 3 år. Det er valgfrit for den enkelte, om vedkommende vil gøre brug af forlængelsesmuligheden.

Hvis en ledig forlænger dagpengeperioden uden at bruge al beskæftigelsen på beskæftigelseskontoen, forbruges de tidligste måneders beskæftigelse først. Minimumsgrænsen for, hvor meget dagpengeperioden kan forlænges med i modellen, er en time. Beskæftigelse, som er anvendt til løbende forlængelser, kan ikke tælle med i forhold til det generelle genoptjeningskrav.

Spar penge

skift A-kasse

Optjenings- og referenceperioden er ligesom med gældende regler tre år for så vidt angår den ordinære to-årige dagpengeperiode. Referenceperioden for forbrug af dagpengeretten forøges i forholdet 3:2 med den forlængede dagpengeret (samme forhold som mellem den ordinære reference- og dagpengeperiode). I optjeningsperioden for ny dagpengeret indgår perioder med forlænget dagpengeret ud over de almindelige to år som døde perioder (dvs. der ses bort fra disse perioder ved opgørelse af optjeningsperioden).

< Forrige | Indhold | Næste >


Denne side er senest ændret den 23. oktober 2015.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere