Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Danske lønmodtagere pendler længere

Næste >

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE har undersøgt den gennemsnitlige pendlingsafstand mellem bopæl og arbejdssted for lønmodtagere opgjort ultimo nov. 2008 og 2014 blandt personer, der havde bopæl i Danmark hhv. 1. januar 2009 og 2015. Analysen er foretaget blandt personer på mindst 16 år. Alle personer, der er i gang med en ordinær uddannelse, er udeladt.

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere 43 km. mellem hjemmet og arbejdspladsen. Samtidig har danskerne fået længere til arbejde. Siden krisen er den gennemsnitlige pendlingsafstand steget med 6 pct. Den største stigning er sket blandt faglærte og det er næsten alle typer af faglært arbejdskraft, der kører længere for at komme på arbejde. 38 ud af 40 forskellige grupper af faglærte har alle fået længere til arbejdet.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

Analysens hovedkonklusioner

  • Den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt lønmodtagere var i 2014 43 km., når man ser på den samlede afstand mellem bopæl og arbejdssted – det vil sige både udtur og hjemtur.
  • Danskerne har fået længere til arbejde. Siden krisen er den gennemsnitlige pendlingsafstand steget med 6,4 procent. Den største stigning er sket blandt faglærte, der har forøget pendlingsafstanden med 7,3 procent.
  • Næsten alle faglærte har fået længere til jobbet. 38 ud af 40 forskellige faglærte uddannelsesgrupper har fået længere til job siden krisen.
  • Variationen i pendlingsafstanden er stor blandt faglærte. Længst pendler teknisk uddannede og uddannede inden for byggeriet, mens SOSU-uddannede samt uddannede inden for pædagogik og service pendler kortest. Mens fx SOSU-hjælpere og pædagogiske assistenter typisk pendler 25 km, så er pendlingsafstanden for elektrikere, brolæggere og automatikteknikere over 60 km.

På de næste sider:

  • Pendlingsafstand for forskellige uddannelsesniveauer.....side 2
  • Pendlingsafstand for faglærte opdelt efter bopæl og faglært uddannelse.....side 3

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om kønsroller og arbejdsmarkedet

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen