Du er her: A-kasser (.dk) Support Artikler
Kategori: Nyt dagpengesystem 2017

Kan jeg få min dagpengeperiode forlænget?

Fra 2. januar 2017 træder der nye regler i kraft, der blandt andet indebærer mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.

Hvad kan forlænge dagpengeperioden?

Fra og med den 2. januar 2017 kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med de løn timer, som du har haft, siden du begyndte din dagpengeperiode. Det betyder, at for hver time, du arbejder, får du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med to timer inden for en "periode" på tre timer. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode. Med løntimer menes der de arbejdstimer, som du har fået udbetalt løn for.

Eksempel på forlængelse af dagpengeperiode

  • Et medlems dagpengeperiode udløber den 29. marts 2017.
  • Medlemmet har haft 74 løntimer, svarende til 2 ugers lønnet fuldtidsarbejde, siden den 2-årige dagpengeperiode begyndte.
  • Medlemmet kan få forlænget dagpengeperioden med 148 timer (2 x 74 løntimer) inden for 222 timer (3 x 74 løntimer).
  • Timerne omregnes til uger.

Det vil sige, at medlemmet pr. 30. marts 2017 kan få dagpenge i yderligere 4 uger. Den fleksible forlængelse kan bruges inden for 6 uger, det vil sige indtil den 11. maj 2017.

Du kan istedet bruge timerne til at optjene en ny dagpengeperiode

Har du haft løntimer i din dagpengeperiode, kan du vælge mellem om du vil bruge dem til at forlænge din dagpengeperiode (som i eksemplet oven for) eller bruge dem til at genoptjene en helt ny 2-årig dagpengeperiode. Sidstnævnte kræver at du har haft arbejde i 1.924 timer.

Flere ændringer efter 2. juli 2017

Vedr. genoptjening af ny dagpengeperiode skal du være opmærksom på at måden du kan optjene en ny dagpengeperiode på efter 2. juli 2017, kan være enten efter det hidtil kendte "Beskæftigelseskrav" eller efter det nye "Indkomstkrav". Indkomstkravet gælder når medlemmet ikke har en aktuel dagpengeret, herunder en evt. forlænget dagpengeret, og ikke har timer stående på sin beskæftigelseskonto. Det vil bl.a. sige at alle nyledige kun kan få dagpenge hvis de opfylder indkomstkravet. Efter indkomstkravet er det ikke antal timer du har arbejdet (1.924) der er afgørende for om du har ret til en ny dagpengeperiode, men derimod skal du have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. (i 2017) i de tre år (36 måneder), før du blev ledig. Læs mere om de nye regler om optjening af dagpengeperiode.

Beskæftigelseskravet gælder derimod når du er indplaceret i en dagpengeperiode (3 års referenceperioden) og/eller har timer stående på din beskæftigelseskonto. Timer på beskæftigelseskontoen forældes efter 3 år. Efter beskæftigelseskravet skal du have arbejdet 1.924 timer før du kan generhverve en ny dagpengeperiode. Heri kan du så indregne de timer du måtte have stående på din beskæftigelseskonto.

Kilder: FOA A-kasse og Lederne.