Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Er studietid afhængig af alder og forældres uddannelsesmæssige baggrund?

< Forrige | Indhold | Næste >

Alder

Når man ser på sammenhængen mellem den studerendes alder ved bachelorstudie-start og gennemførelsestid fremtræder følgende interessante billede.

Figur 2. Sammenhæng mellem alder ved studiestart og forsinkelsesgrupper

Figur 2 viser, at gruppen af ikke forsinkede og gruppen af meget forsinkede har et højere aldersgennemsnit ved studiestart end de studerende, som er lidt- og mellemlangt forsinkede. Det er interessant, fordi det umiddelbart kan lyde kontraintuitivt. Man kunne forestille sig, at sammenhængen skyldes, at de ældste studerende fordeler sig i to idealtypiske grupper. 1) En gruppe som er mere dedikerede, fordi de er kommet sent i gang med den pågældende uddannelse og derfor yder en særlig indsats for at blive hurtigt færdige. 2) En anden gruppe som er lang tid om at gennemføre studiet, fordi de er et sted i livet, hvor de ikke har mulighed for at have en stor studieintensitet. Man kunne fx forestille sig, at de har børn, fuldtidsarbejde eller lignende.

Den rigtige A-kasse for dig?

Se vores sammenligning
og guide

Forældres uddannelsesmæssige baggrund

Der ses nu på betydningen af forældrenes uddannelsesmæssige baggrund. Først ser vi på fædrenes højest fuldførte uddannelse og dernæst på mødrenes.

Tabel 4. Sammenhæng mellem fars højest fuldførte uddannelse og forsinkelsesgrupper

Grund. Gym. EUD KVU MVU BA LVU Ph.d.
Ikke forsinket 11,7% 5,3% 38,0% 5,7% 19,6% 1,2% 17,2% 1,3%
-0,5 år forsinket 9,9% 4,5% 34,2% 4,5% 21,6% 1,9% 21,8% 1,6%
0,5-1 år forsinket 10,1% 5,6% 29,8% 3,5% 22,9% 1,5% 25,1% 1,6%
1-1,5 år forsinket 10,2% 4,9% 29,2% 3,5% 22,5% 1,1% 26,1% 2,4%
1,5-2 år forsinket 9,1% 5,6% 25,3% 4,0% 25,1% 1,7% 28,1% 1,1%
Mere end 2 år forsinket 12,4% 6,0% 28,9% 3,7% 22,3% 0,6% 24,3% 1,9%

Tabel 4 viser først og fremmest to tendenser. Den første er, at studerende med erhvervsuddannede fædre er relativt kort tid om at færdiggøre studierne. Den anden tendens er, at studerende med fædre, der har en lang videregående uddannelse er relativt lang tid om at færdiggøre studierne. Denne anden tendens gælder også for fædre med en mellemlang videregående uddannelse, dog i mindre udtalt grad.

Husk at melde dig ind i en A-kasse

Gratis for studerende
Se vores guide

I tabel 5 ses, at nogenlunde samme tendenser gør sig gældende, når det kommer til mødrenes højest fuldførte uddannelse. Dog gælder det kun de erhvervsuddannede og universitetsuddannede mødre.

Tabel 5. Sammenhæng mellem mors højest fuldførte uddannelse og forsinkelsesgrupper

Grund. Gym. EUD KVU MVU BA LVU Ph.d.
Ikke forsinket 14,4% 4,1% 28,7% 5,3% 35,6% 0,5% 10,8% 0,6%
-0,5 år forsinket 12,2% 4,0% 26,8% 5,7% 36,6% 0,4% 13,3% 1,0%
0,5-1 år forsinket 10,5% 4,8% 25,2% 4,4% 39,5% 0,7% 14,3% 0,6%
1-1,5 år forsinket 10,1% 3,9% 22,8% 4,4% 41,0% 0,9% 16,1% 0,7%
1,5-2 år forsinket 11,0% 5,4% 20,7% 3,7% 38,7% 0,8% 18,8% 1,0%
Mere end 2 år forsinket 13,4% 4,1% 24,3% 3,4% 36,0% 1,3% 17,0% 0,5%

Sammenhængene mellem studerendes gennemførelsestid og deres forældres baggrund er på sin vis overraskende. Man kunne have haft en hypotese om, at studerende med akademisk uddannede forældre ville have lettest ved studierne og derfor kunne gennemføre hurtigt, i det det er veldokumenteret, at studerende med langtuddannede forældre generelt klarer sig bedst i uddannelsessystemet. Ud fra samme argumentation kunne man have haft en hypotese om, at studerende med EUD- forældre ville være længst tid om studiet. Disse hypoteser bliver ikke understøttet i tabel 4 og 5, tværtimod.

Hvad angår akademikerbørnenes studietid kan en alternativ hypotese formuleres ud fra tabellerne, nemlig at deres relativt lange studietid er et strategisk valg, eksempelvis med henblik på at forbedre de efterfølgende jobmuligheder. Hvad angår dimittender med erhvervsuddannede forældre, viser sammenhængene, at de i højere grad bliver færdige til normeret tid eller med en kort forsinkelse. Det kunne tyde på, at universiteterne muliggør, at studerende med de rette forudsætninger og under de rette omstændigheder kan færdiggøre til normeret tid uanset forældrenes uddannselsesbaggrund. Det skal dog bemærkes, at der er en væsentlig gruppe med EUD-uddannede forældre, som bliver meget forsinkede (mere end 2 år).

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Udgivet den 18. Juli, 2017 af A-kasser.dk

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere. Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med Læs mere...

Gå til bloggen