Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Hvem er de forsinkede studerende? - køn og oprindelse

< Forrige | Indhold | Næste >

I det følgende fokuseres på dimittender fra 2013, som beskrives nærmere for at få et indtryk af, hvorfor studerende forsinkes.

Der er en lang række årsager til studerendes forsinkelse. En stor del af disse kan ikke beskrives med de forhåndenværende data. Det gælder personlige forhold som død i familien, fysiske eller psykiske sygdomme osv. Men det gælder også forhold som flid og motivation.

Denne undersøgelse søger ikke at analysere deciderede årsagssammenhænge. Men ved at se, hvordan forsinkelsen varierer for forskellige grupper, kan man få et første indtryk af, hvilke årsager, der kan ligge til grund for forsinkelse.

Gennemførelsestiden for dimittender fra 2013 varierer efter køn, oprindelse, alder, forældres uddannelsesniveau, karakterer fra gymnasiet, universitet, hovedområde, og årsløn ved siden af SU’en. Det kan med andre ord give et første indblik i de mange årsager, der er til studerendes forsinkelse.

Køn

Først ses, hvordan der er store forskelle på, hvor meget mænd og kvinder forsinkes.

Tabel 2. Sammenhæng mellem køn og forsinkelsesgrupper

Mand Kvinde
Ikke forsinket 30,4% 23,4%
-0,5 år forsinket 18,3% 19,0%
0,5-1 år forsinket 19,7% 22,6%
1-1,5 år forsinket 11,6% 14,4%
1,5-2 år forsinket 7,8% 8,2%
Mere end 2 år forsinket 12,2% 12,5%

Tabellen viser, at der er væsentligt færre kvinder i gruppen af ikke forsinkede studerende, end der er mænd. Kvinderne er særligt overrepræsenterede i grupperne med et halvt til halvandet års forsinkelse. Vi kan ikke i et deskriptivt metodisk set up forklare, hvorfor kvinder oftere forsinkes end mænd. Men en oplagt forklaring kunne være, at kvinder bruger mere tid i forbindelse med barsel i løbet af uddannelsen end mænd.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Oprindelse

Nu undersøges sammenhængen mellem oprindelse og forsinkelse.

Tabel 3. Sammenhæng mellem oprindelse og forsinkelsesgrupper

Dansk oprindelse Indvandrer Efterkommer
Ikke forsinket 26,5% 26,0% 24,2%
-0,5 år forsinket 18,9% 14,2% 17,1%
0,5-1 år forsinket 21,5% 18,9% 19,2%
1-1,5 år forsinket 13,1% 12,3% 20,0%
1,5-2 år forsinket 8,0% 10,1% 5,8%
Mere end 2 år forsinket 12,1% 18,4% 13,8%

Tabel 3 viser, at indvandrere er mere forsinkede end studerende med dansk oprindelse og efterkommere. Indvandrere defineres som studerende, der er født i udlandet, og hvor ingen af forældrene er danske statsborgere og født i Danmark. En større andel af indvandrerne er mere end 1,5 år forsinkede. Der kan være mange forklaringer på, hvorfor indvandrere er mere forsinkede. Et bud kunne være sproglige udfordringer, men det kan også handle om mange andre ting. Forskellen mellem studerende med dansk oprindelse og efterkommere er lille.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Udgivet den 18. Juli, 2017 af A-kasser.dk

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere. Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med Læs mere...

Gå til bloggen