Tværfaglige A-kasser

I 2020 er der 10 "tværfaglige" A-kasser i Danmark.

De optager ALLE som medlem UANSET branche.
Ønsker du KUN A-kasse kan du sagtens vælge en af de billige (se hvem det er neden for), idet du altid vil have samme rettigheder uanset hvilken A-kasse du er medlem af. Dine rettigheder til dagpenge m.v. er sikret i lovgivningen og betales af Staten.

Ønsker du derimod både A-kasse og fagforening, skal du tage stilling til hvad du har behov for.
Du kan evt. se vores afsnit om dobbeltmedlemskab af A-kasse og fagforening.

Neden for er alle de tværfaglige A-kasser omtalt, sorteret efter deres pris for "rent" A-kasse-medlemskab.

FTFa   kr. 457/mdr.

"FTF A-kasse" er i 2020 den billigste af de tværfaglige A-kasser.
Den er tværfaglig og optager derfor alle lønmodtagere og selvstændige uanset branche.

Tilbydes fagforening? Nej, men FTF er hovedorganisation for en række faglige organisationer.
Tilbydes Lønsikring? ja.

Ansøg online om at blive medlem

AJKS   kr. 459/mdr.

"AJKS - A-kassen for journalistik, kommunikation og sprog" er åben for alle, men de har især medlemmer blandt journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktionsmedarbejdere, web-redaktører, billedkunstnere, forfattere, kommunikations- og informationsmedarbejdere m.fl.

Tilbydes fagforening? nej
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun for medlemmer af fagforeningerne Dansk Journalist Forbund eller Kommunikation og Sprog

Ansøg online om at blive medlem

A-kassen LH   kr. 469/mdr.

A-kassen LH (tidligere "Ledernes A-kasse") er en tværfaglig a-kasse, hvor alle, uanset faggruppe, kan være medlem,
men deres speciale er ledere og særligt betroede medarbejdere.

Tilbydes fagforening? Ja for kr. 195/mdr., men kun for dig der er leder, kommende leder eller særlig betroet medarbejder.
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun for medlemmer der er medlem af BÅDE Lederne og A-kassen LH.

Ansøg online om at blive medlem

Min A-kasse   kr. 476/mdr.

Ved den seneste offentlige undersøgelse der omfattede alle Danmarks A-kasser var medlemmerne mest tilfredse med "Min A-kasse".
Alle lønmodtagere og selvstændige kan blive medlem uanset branche.

Tilbydes fagforening? Nej
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

Det Faglige Hus A-kasse   kr. 479/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.

Tilbydes fagforening? ja, for kr. 69/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun hvis du er medlem af både fagforening og a-kasse i Det Faglige Hus.

Ansøg online om at blive medlem

A-kassen Frie   kr. 486/mdr.

FRIE (tidligere "Frie Funktionærer") optager fra 2019 alle som medlemmer, både i deres A-kasse og fagforening.

Tilbydes fagforening? ja, du kan vælge mellem to medlemskaber - Frie Basis til kr. 69/mdr. eller Frie Favorit til kr. 139/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

KRIFA A-kasse   kr. 492/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.
"Krifa" er en fællesbetegnelse for Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse.
Med knap 170.000 kunder er Krifa Danmarks 4. største a-kasse.

Tilbydes fagforening? ja, KRIFA har 3 forskellige muligheder for fagforening som tilvalg til A-kasse medlemskab. Pris for fagforening med fuld juridisk dækning fra 69/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

MA A-kasse   kr. 493/mdr.

MA A-kasse er for alle højtuddannede, men er specialister inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

Tilbydes fagforening? Nej
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

CA A-kasse   kr. 496/mdr.

"CA a-kasse" er en tværfaglig a-kasse, hvor alle, uanset faggruppe, kan være medlem.
CA har dog især højtuddannede medlemmer inden for business, ledelse, økonomi, kommunikation, HR mv.
CA A-kasse er den A-kasse der har haft den største medlemsfremgang det seneste år.

Tilbydes fagforening? Nej - men mulighed for CA Advokathjælp for kr. 50/mdr.
Tilbydes Lønsikring? Ja

Se hvordan du melder dig ind

ASE A-kasse   kr. 503/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.
"ASE" har hidtil været mest kendt for at være de selvstændiges A-kasse, men i dag er
ASE både for lønmodtagere og selvstændige.

Tilbydes fagforening? ja, for kr. 69/mdr., hvis du er lønmodtager. Er du selvstændig koster fagforening kr. 77/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Se hvordan du melder dig ind

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?