Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afhænger din studietid af om du har studiejob?

< Forrige | Indhold

Årsløn

Den sidste sammenhæng der ses på, er mængden af studiearbejde og gennemførelsestid.

Det bedste ville være at undersøge sammenhængen mellem, hvor mange timer den studerende arbejder ved siden af studiet og gennemførelsestiden. Men da der er for mange studerende, som ikke har et registeret timetal i de forhåndenværende registre fra Danmarks Statistik, benyttes i stedet de studerendes årsløn eksklusiv SU som proxy.

Figur 4. Sammenhæng mellem årsløn (gennemsnitlig fra 2010-2012) og forsinkelsesgrupper

Figur 4 viser, at følgende lineære sammenhæng mellem årsløn og gennemførelsestid tilsyneladende gør sig gældende: Jo mere den studerende tjener undervejs i kandidatuddannelsen, jo længere er gennemførelsestiden. Dette kunne tyde på, at gennemførelsestiden stiger, jo mere man arbejder ved siden af studiet. Forskelle i timeløn betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med denne tilsyneladende sammenhæng. Dertil kommer, at man skal være opmærksom på, at der er en stor standardafvigelse for ydregruppernes årsløn. Det vil sige, at årslønnen varierer meget, særligt for de studerende, der gennemfører på normeret tid og for dem, som er mere end 2 år forsinkede.

Skifte A-kasse?

Se vores guide

Konklusion

Undersøgelsen har overordnet set vist, at gennemførelsestiden på landets universiteter er kraftigt faldende og har været det siden 2006. Det kommer særligt til udtryk i at gruppen af studerende, der gennemfører på normeret tid, er steget, og gruppen af studerende, som bliver mere end to år forsinket er halveret siden 2006.

Dernæst har undersøgelsen beskrevet, hvem de forsinkede studerende er, ved at kortlægge forskellige forsinkelsesgruppers karakteristika.

Undersøgelsen har vist, at der er en lang række forskellige faktorer, som hænger sammen med gennemførelsestiden. Med den deskriptive statistiske metode, kan vi ikke sige noget om bagvedliggende forklaringer af sammenhængene, eller hvordan flere variables påvirkning af gennemførelsestiden kan dække over samme variation. Ikke desto mindre er det tydeligt, at gennemførelsestiden samvarierer med forskellige variable. Foruden de undersøgte sammenhænge er der en lang række øvrige forhold, der påvirker gennemførelsestiden, herunder personlige forhold som sygdom og dødsfald i familien.

Med andre ord har undersøgelsen vist, at der er en lang række forskellige årsager til, at studerende bliver forsinkede i deres uddannelser. Nogle af årsagerne kan den studerende selv påvirke, andre ikke.

Opfylder A-kassen dine behov?

Se vores test
og guide

Kilde: Danske Universiteter, www.dkuni.dk

< Forrige | Indhold

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Udgivet den 18. Juli, 2017 af A-kasser.dk

Kandidatstuderende fuldfører hurtigere. Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med Læs mere...

Gå til bloggen