Udgivet 9. Marts, 2022. Kategori: studerende, nøgleord: A-kasse, Studieforsikring, Studerende

Forsikringer og A-kasse for studerende

Det kan lyde kedeligt at skulle tænke på forsikringer og A-kasse, men det kan være økonomisk fornuftigt at vide lidt om det.

A-kasse for studerende = tjen kr. 13.836

Vi har i en anden artikel beskrevet at studerende kan undgå den normale karensperiode på 1 måned for nyuddannede, hvis de har været studiemedlem af en A-kasse i mindst 1 år inden afslutning af uddannelsen. Da det er gratis at være medlem af A-kasse for studerende, er der således 1 måneds dimittend-dagpenge at hente, hvilket i 2022 svarer til kr. 13.836 hvis du er ikke-forsørger (kr. 15.868 for forsørgere).

Forsikringer for studerende

De forsikringer du som studerende typisk kan få brug for er:

  • Indboforsikring, der kan erstatte dine ting, hvis de fx bliver stjålet eller brænder og betale erstatning, hvis du er skyld i, at en anden person kommer til skade.
  • Ulykkesforsikring, der giver økonomisk hjælp, hvis du kommer til skade ved en ulykke og får varige mén.
  • Rejseforsikring

  

Derudover er der tilfælde hvor det er lovpligtigt at have en forsikring. Det gælder hvis du selv har en bil, motorcykel, scooter eller knallert. I så fald skal du som minimum have en ansvarsforsikring på motorkøretøjet. Derudover kan du vælge at have en kaskoforsikring på køretøjet. Se artikel om hvornår det kan betale sig at tegne kaskoforsikring.

Har du hund, skal du også have en lovpligtig hundeforsikring på den.

Er du dækket i forvejen?

Du kan allerede være dækket af forsikring.

Dine forældres indboforsikring vil dække dig så længe du er hjemmeboende. Er du udeboende dækker den stadig indtil du fylder 21 år (nogle gange kun indtil 18 år), men kun hvis du bor alene. Er du dækket af dine forældres indboforsikring indtil du fylder 21 år, kan det dog i forbindelse med at du flytter hjemmefra være relevant at se på om forsikringen har de rigtige dækninger.

Er du fyldt 21 år, eller bor du ikke alene, f.eks. hvis du har et barn eller bor sammen med en kæreste eller ven, skal du have din egen indboforsikring.

Har dine forældre tegnet en børneulykkesforsikring vil den typisk udløbe, når du fylder 18 år.

Låner du en bil af dine forældre er du omfattet af deres bilforsikring uanset om du er hjemmeboende eller udeboende. Sker det ofte (ikke kun lejlighedsvist) at du låner bilen, er det vigtigt at dine forældre har oplyst til forsikringsselskabet at du er fast bruger, da dine forældre ellers kan komme til at betale forhøjet selvrisiko. Det kan variere fra selskab til selskab hvordan dækningen præcist er og der kan også være mulighed for at tegne særlig dækning "Ung billist" eller lignende.

Er du selv ejer af bilen, er det ulovligt for dine forældre at forsikre bilen. Det er dig selv, der skal stå på forsikringen.

Du kan allerede have en rejseforsikring hvis du f.eks. har et mastercard. Spørg evt. din bank om hvordan dit mastercard dækker. Hvis du kun rejser i EU vil dit blå sygesikringskort dække nogle af dine udgifter.

Studieforsikringer

Nogle forsikringsselskaber har særlige rabatter eller pakker af forsikringer til studerende.

LB Forsikring

Under LB Forsikring hører forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring. De tilbyder alle den samme attraktive Studieforsikring, bestående af indbo-, ulykkes- og rejseforsikring. LB's indboforsikring har i februar 2022 vundet "Bedst i test" af Forbrugerådet TÆNK.

Studierabatten er 50% på indboforsikringen og rejseforsikringen samt 25% på ulykkesforsikringen. Du skal købe hele pakken samlet hvis du vil opnå studierabatten.

Studieforsikringen knytter sig til en lang række uddannelser og aftaler med faglige organisationer, og du skal derfor have tilknytning til én af de uddannelser eller faglige organisationer for at kunne købe Studieforsikring. De største grupper af studerende der kan købe Studieforsikring gennem et af LB-selskaberne er:

  • Lærerstandens Brandforsikring: lærerstuderende, pædagogstuderende, socialpædagogstuderende
  • Bauta forsikring: sygeplejestuderende, Jordemoderstuderende, Fysioterapeutstuderende, Socialrådgiverstuderende, Ergoterapeutstuderende, Medicinstuderende og Bioanalytikerstuderende.

  

Men mange flere studerende end de nævnte kan få adgang til at købe studieforsikring gennem et af LB-selskaberne. Det gælder hvis du er studiemedlem i en af de fagforeninger som LB-selskaberne arbejder sammen med. Da studiemedlemskab af en fagforening ofte er gratis (eller meget billigt) og giver andre fordele end billige forsikringer, kan det normalt sagtens betale sig at melde sig ind i en af de fagforeninger LB-selskaberne samarbejder med.

Selv for de grupper af studerende der kan købe studieforsikring uden krav om fagforening, anbefaler vi at man alligevel melder sig ind i fagforeningen på din uddannelse, da det giver adgang til at købe Studieforsikring EKSTRA, som giver ekstra fordele til samme pris som den almindelige studieforsikring.

Det kan nævnes at f.eks. alle studiemedlemmer af DM (dvs. studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, it, kommunikation, psykologi eller pædagogik) kan købe Studieforsikring EKSTRA gennem Lærerstandens Brandforsikring.

Se hvilke fagforeninger de enkelte LB-selskaber dækker her: Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring.

Kilde: Forsikringsoplysningen.

Er du studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, it, kommunikation, psykologi eller pædagogik og under 30 år?
Så kan du få både gratis A-kasse (gennem MA A-kasse) og gratis fagforening (gennem DM), hvilket blandt andet giver dig ret til at købe den attraktive studieforsikring gennem Lærerstandens Brandforsikring.

Bliv studiemedlem i MA + DM:

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?