A-kasser i Vesthimmerland kommune

Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Vesthimmerland kommune. Det er Dansk Metal, der har kontor i Løgstør (med begrænset åbningstid).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Vesthimmerland kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Vesthimmerland kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
Jobcenter Vesthimmerland ønsker med dette forsøg, at opnå mulighed for at indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment.

Rammen for forsøget er en formodning om, at lovpligtige samtaler tilrettelagt mere fleksibelt, kan virke endnu bedre og mere effektivt. Med forsøgetønskes således at eksperimentere med fleksibiliteten i forhold til de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence.

I forhold til kadence forventes der gennemsnitlig samtaler svarende til lovgivningen som helhed, men med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene, således at samtaleforløb kan intensiveres for én eller flere grupper af borgere, mens andre får færre samtaler end lovgivningen tilsiger. Videre skal større fleksibilitet i tilrettelæggelsen, være med til at der i højere grad kan afholdes samtaler på det relevante tidspunkt, med det rette indhold og i den rette form –for dermed at opnå den bedste effekt gennem en til alle tider meningsfuld kontakt med borgeren.

Metal A-kasse

Blekingevej 15,
9670 Løgstør
hjemmeside

Facts om ledighed i Vesthimmerland kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,8%
Antal bruttoledige: 669

Udvikling i ledighed det seneste år i Vesthimmerland

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -2 (22.2%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 4 133.3%
Økonomer (CA) -1 (50.0%)
Fag og Arbejde (FOA) -1 (2.7%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1 8.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 26.7%
Lærere (DLF-A) 1 12.5%
Socialpædagoger (SLA) 3 33.3%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -6 (16.2%)
Byggefagenes a-kasse 1 20.0%
El-faget 1 50.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 5 3.9%
Fødevareforbundet (NNF) 4 100.0%
Metalarbejdere 11 78.6%
Ledere 6 75.0%
Teknikere -1 (20.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) -2 (66.7%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (12.1%)
Det Faglige Hus A-kasse 19 55.9%
A-kassen Frie 3 150.0%
Kristelig a-kasse 9 11.3%

Denne side er senest opdateret 24-08-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 7. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?