A-kasser i Vesthimmerland kommune

Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Vesthimmerland kommune. Det er Dansk Metal, der har kontor i Løgstør (med begrænset åbningstid).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Vesthimmerland kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Vesthimmerland kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
Jobcenter Vesthimmerland ønsker med dette forsøg, at opnå mulighed for at indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment.

Rammen for forsøget er en formodning om, at lovpligtige samtaler tilrettelagt mere fleksibelt, kan virke endnu bedre og mere effektivt. Med forsøgetønskes således at eksperimentere med fleksibiliteten i forhold til de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence.

I forhold til kadence forventes der gennemsnitlig samtaler svarende til lovgivningen som helhed, men med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene, således at samtaleforløb kan intensiveres for én eller flere grupper af borgere, mens andre får færre samtaler end lovgivningen tilsiger. Videre skal større fleksibilitet i tilrettelæggelsen, være med til at der i højere grad kan afholdes samtaler på det relevante tidspunkt, med det rette indhold og i den rette form –for dermed at opnå den bedste effekt gennem en til alle tider meningsfuld kontakt med borgeren.

Metal A-kasse

Blekingevej 15,
9670 Løgstør
hjemmeside

Facts om ledighed i Vesthimmerland kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,8%
Antal bruttoledige: 669

Udvikling i ledighed det seneste år i Vesthimmerland

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -2 (22.2%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 4 133.3%
Økonomer (CA) -1 (50.0%)
Fag og Arbejde (FOA) -1 (2.7%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1 8.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 26.7%
Lærere (DLF-A) 1 12.5%
Socialpædagoger (SLA) 3 33.3%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -6 (16.2%)
Byggefagenes a-kasse 1 20.0%
El-faget 1 50.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 5 3.9%
Fødevareforbundet (NNF) 4 100.0%
Metalarbejdere 11 78.6%
Ledere 6 75.0%
Teknikere -1 (20.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) -2 (66.7%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -4 (12.1%)
Det Faglige Hus A-kasse 19 55.9%
A-kassen Frie 3 150.0%
Kristelig a-kasse 9 11.3%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?