A-kasser for selvstændige

Denne side omhandler medlemskab af A-kasse for selvstændige.
Ønsker du oplysning om de nye dagpengeregler for selvstændige der trådte i kraft 01.10.2018, kan du se denne artikel.

Medlem som selvstændig eller lønmodtager?

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet.

En A-kasse vil betragte dig som selvstændig hvis du...

 • er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed
 • er medarbejdende ægtefælle i ægtefælles personligt ejet virksomhed og modtager løn uden at have en lønaftale
 • får løn som A-indkomst fra et selskab (f.eks. ApS eller A/S), hvor du har afgørende indflydelse. Du siges også at have afgørende indflydelse hvis din ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

Bemærk! Med de nye regler for selvstændige der trådte i kraft 01.10.2018, er det ikke længere personen, som defineres som selvstændig eller lønmodtager, men derimod personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet.
Arbejde inddeles i 4 aktivitetstyper: fritidsbeskæftigelse, selvstændig virksomhed, formueforvaltning (begrænset eller intet personligt arbejde) eller arbejde som lønmodtager.

Muligheder for selvstændige

Er du selvstændig kan du stort set vælge mellem de samme A-kasser som lønmodtagere. Alle A-kasser optager således også selvstændige som medlemmer.
Og eftersom dagpengereglerne for selvstændige i 2018 i høj grad blev tilpasset reglerne for lønmodtagere, så vil alle A-kasser være i stand til at rådgive dig om reglerne for selvstændige.

Ligesom for lønmodtagere gælder dog at nogle A-kasser kun optager medlemmer fra bestemte fag. De resterende 10 ud af de 22 A-kasser er "tværfaglige", hvilket vil sige at de optager medlemmer (lønmodtagere og selvstændige) fra alle brancher. Du kan se en liste med alle tværfaglige A-kasser.

Påtænker du kun at melde dig ind i A-kasse (og ikke have forening med, se neden for), så kan du altså som selvstændig roligt vælge f.eks. den billigste tværfaglige A-kasse FTFa. FTFa er vant til at rådgive selvstændige om dagpengereglerne.

Forening for selvstændige

Når man er lønmodtager er man vant til at skulle tage stilling til om man ønsker at købe medlemskab af fagforening som tillæg til A-kasse medlemskabet.
En fagforenings primære opgaver er at hjælpe en lønmodtager i konflikter med sin arbejdsgiver.

Som selvstændig er det derfor ikke traditionel fagforening du derfor evt. skal tilkøbe, men der er nogle få muligheder for sammen med A-kasse for selvstændige at tilkøbe medlem af en forening (tilknyttet A-kassen), som tilbyder hjælp med især drift/opstart af virksomhed og juridsk hjælp målrettet selvstændige.

For selvstændige er det især rådgivning om personalejura, hjælp til aftaler og kontrakter, adgang til at få svar på spørgsmål om f.eks. regnskab, skat og moms, hjælp til incasso samt hjælp til opstart, drift eller afvikling af virksomhed som det er muligt at tilkøbe når du har meldt dig ind i A-kasse. Forenings-medlemskab tilkøber du enten samtidig med at du melder dig ind i A-kasse, eller du kan gøre det senere, når/hvis du får brug for juridisk hjælp.

FRIE Selvstændige

Frie Selvstændige har eksisteret siden 1. januar 2021, men inden da var foreningen kendt under navnet DANA, som har mere end 40 års erfaring med at rådgive selvstændige.
Sammenlægningen af DANA og FRIE fra 01.01.2020 har betydet en ny konkurrencedygtig mulighed for selvstændige, når det drejer sig om valg af A-kasse/forening.
Hvis du bliver medlem af A-kassen FRIE kan du tilkøbe medlemskab af foreningen "FRIE Selvstændige" for kun 95 kr. pr. måned.
Et medlemskab af foreningen "FRIE Selvstændige" giver selvstændige adgang til en lang række services. Det drejer sig om bl.a. personalejuridisk hotline, gratis juridisk rådgivning til drift af virksomhed, hjælp til aftaler og kontrakter fra deres jurister, gratis og effektiv inkassoservice. Fra foråret 2021 tilbyder FRIE desuden sine medlemmer adgang til en personlig mentor i form af en erfaren erhvervsperson.

Medlemmerne af "FRIE Selvstændige" opnår fulde rettigheder umiddelbart i forbindelse med indmeldelsen og har straks adgang til alle foreningens tilbud.

ASE Selvstændige

ASE har mere end 40 års erfaring i at rådgive selvstændige erhvervsdrivende. ASE tilbyder A-kasse til 514 kr. pr. mdr. (2021). Derudover kan selvstændige tilkøbe medlemskab af ASE's juridiske produkt til selvstændige "HR jura" til 87 kr. pr. mdr.
Som navnet HR Jura antyder er der tale om hjælp til arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

I 2020 etablerede ASE i samarbejde med en række professionelle partnere tilbudet "Selvstændige.com". Er du medlem af A-kassen ASE, kan du ved at tilkøbe medlemskab af "Selvstændige.com" få adgang til et netværk af specialister, der kan give svar på dine spørgsmål inden for erhvervsret, revision, IT, HR jura og digitale løsninger. Læs mere på ASE's hjemmeside.

Sammenligning af A-kasse/organisation for selvstændige

Nedenfor viser vi nogle af de beste tilbud for selvstændige.

FTFa tilbyder billig A-kasse og derudover har FTFa efter efter vores mening den bedste lønsikring, som giver ekstra dækning udover dagpenge.

Alle selvstændige uanset branche kan blive medlem af FTFa.

A-kasse Pris pr. mdr. i 2021 Type Har kontor i
følgende byer
Medlemmer
(A-kasse)
pr 1. juli 2020
Særlige tilbud/
fordele for selvstændige
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse A-kasse: 468 kr. Kun A-kasse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) 144.110
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Frie A-kasse: 498 kr. A-kasse + Forening: 593 kr. A-kasse:
498 kr.
A-kasse+
forening:
593 kr.
A-kasse med juridisk/
virksomheds rådgivning
Odense + mødesteder efter aftale 40.389 (incl. DANA pr. 01.01.2020)
 • Tilbud i forening: Virksomhedsrådgivning og 1:1 sparring, personalejuridisk hotline, gratis incasso-service, juridisk rådgivning om aftaler og kontrakter. Fra foråret 2021 også mulighed for personlig mentor
Bliv medlem

Læs mere om Frie
Ase A-kasse
A-kasse: 514 kr. A-kasse + forening: 601 kr. A-kasse:
514 kr.
A-kasse+
fagforening:
601 kr.
Fagforening med A-kasse København + mødesteder efter aftale 144.332
 • Tilbud i forening: Rådgivning inden for især personalejura og HR.
Bliv medlem

Læs mere om ASE

Hvilken A-kasse skal du vælge som selvstændig?

Vi vil her komme med vores anbefaling, baseret på forskellige situationer som selvstændig.

Er du selvstændig og kun ønsker A-kasse, vil vi anbefale FTF A-kasse. Får du senere brug for mere dækning end højeste dagpengesats, har FTF den bedste lønsikring ifølge vores undersøgelse.

Ønsker du A-kasse samt juridisk hjælp, iværksætterhjælp, bogføringsprogrammer, økonomisk rådgivning og lign, vil vi klart anbefale A-kassen FRIE. Når du er meldt ind i A-kassen FRIE kan du efterfølgende tilkøbe medlemskab af foreningen "FRIE Selvstændige" for 95 kr./mdr., og få en række fordele.

Vi kan også anbefale ASE, men mest hvis du kan nøjes med faglig og juridisk hjælp inden for arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger. ASE's basispakke til selvstændige omfatter således færre tilbud end FRIE Selvstændige.

Er du selvstændig eller lønmodtager?

Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Dette omfatter også medejende ægtefæller.

Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringen. Det er det personlige arbejde i virksomheden ved direkte deltagelse i driften eller ved mere indirekte deltagelse gennem fx administrative funktioner, der er afgørende.

At handle for egen regning og risiko vil sige, at den selvstændige forpligter sig personligt ved de aftaler, som indgås om fx køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser. Den selvstændige erhvervsdrivende hæfter personligt for virksomhedens gæld og for de fejl og ulykker, som pågældende selv eller de ansatte måtte begå. Den selvstændiges arbejdsfortjeneste er således afhængig af virksomhedens eventuelle overskud.

Kriteriet om, at virksomheden skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Vurderingen heraf foretages efter en konkret individuel vurdering.

Arbejde, der kan anses for en hobby eller fritidsaktivitet, er ikke selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hobbypræget aktivitet og produktion kan anses for fritidsaktivitet. Aktiviteten må i så fald ikke indeholde noget erhvervsmæssigt element og ikke have til formål at opnå økonomisk udbytte.

En honorarmodtager anses også for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Ved vurderingen af, om en honorarmodtager skal anses som selvstændig, indgår bl.a.:

 • at medlemmet ikke modtager løn under sygdom og ferie,
 • at medlemmet udfører arbejdet i eget navn,
 • at medlemmet ikke er omfattet af funktionærloven,
 • at medlemmet ikke har pligt til at udføre arbejdet personligt og
 • at medlemmet udfører arbejdet uden arbejdsledelse og kontrol.

Kilde: FTF A-kasse

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Mistede dagpenge for at leje sin bil ud via GoMore

Udgivet den 16. Maj, 2016 af A-kasser.dk

Er du en af dem, som spekulerer i deleøkonomi og gerne udlejer din bil eller lejlighed, så er der nogle ting, som du skal være opmærksom på. Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?