A-kasser i Rødovre

Der er to A-kasser der har kontoradresse i Rødovre. Det er Min A-kasse Business Danmark og Metal Maritime.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Rødovre

I Rødovre kommune har 5 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA A-kasse, FTFa, Socialpædagogernes A-kasse og Min A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

Min A-kasse

Roskildevej 288,
2610 Rødovre
hjemmeside

Metal A-kasse

Mose Allé 13,
2610 Rødovre
hjemmeside

Facts om ledighed i Rødovre kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 4,1%
Antal bruttoledige: 836

Udvikling i ledighed det seneste år i Rødovre

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -6 (8.7%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog -2 (33.3%)
Magistre (MA) 10 66.7%
Økonomer (CA) 5 38.5%
Fag og Arbejde (FOA) -7 (16.7%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3 20.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -14 (24.1%)
Lærere (DLF-A) -1 (12.5%)
Socialpædagoger (SLA) 3 150.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -1 (1.3%)
Byggefagenes a-kasse 3 37.5%
El-faget 2 100.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -7 (9.5%)
Fødevareforbundet (NNF) 1 .
Metalarbejdere 1 16.7%
Ledere -4 (19.0%)
Teknikere 4 44.4%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 8 26.7%
Selvstændige (DANA) -5 (55.6%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 5 17.2%
Det Faglige Hus A-kasse -3 (5.9%)
A-kassen FRIE -5 (50.0%)
Kristelig a-kasse 12 21.8%

Denne side er senest opdateret 24-08-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 7. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?