A-kasser i Mørsø kommune

Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Mørsø kommune. Det er HK MidtVest (begrænset åbningstid).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Mørsø kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Mørsø kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

HK A-kasse

Havnen 14,
7900 Nykøbing Mors
hjemmeside

Facts om ledighed i Mørsø kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 2,8%
Antal bruttoledige: 263

Udvikling i ledighed det seneste år på Mors

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 25.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 .
Magistre (MA) -1 (25.0%)
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) 3 27.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 3 50.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -1 (16.7%)
Lærere (DLF-A) 2 50.0%
Socialpædagoger (SLA) 0 0.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 4.0%
Byggefagenes a-kasse 1 .
El-faget -1 (100.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 6 8.5%
Fødevareforbundet (NNF) 0 0.0%
Metalarbejdere 0 0.0%
Ledere 1 100.0%
Teknikere 2 100.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 0 0.0%
Selvstændige (DANA) -2 (100.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -8 (50.0%)
Det Faglige Hus A-kasse -2 (16.7%)
A-kassen Frie -1 (100.0%)
Kristelig a-kasse -7 (20.0%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?