A-kasser i Hjørring

Der er 5 A-kasser der har kontoradresse i Hjørring. Det er 3F Skagerak, FOA A-kasse, Metal Vendsyssel, HK Nordjylland (begrænset åbningstid) og ASE (åbent efter aftale).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Hjørring kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Hjørring kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
Jobcenter Hjørring vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i højere grad end i de lovpligtige samtaler, tages udgangspunkt i borgerens situation med særligt fokus på motivation og empowerment.

Hjørring kommune ønsker ikke at afholde færre samtaler, men vil fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler med forsikrede ledige. Der ønskes dermed alene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.
Jobcenter Hjørring vil ændre tidspunktet for afholdelse af 1. fælles samtale med a-kassen, således at første fællessamtale med borger, jobcenter og a-kasse afholdes mellem 8.-12. uge fremfor 4.-6. uge. Det betyder, at første samtale i jobcentret bliver uden a-kassen. Således vil meget af den information borger gives på første møde være afgivet, når jobcenter, a-kasse og borger mødes for at lave en fælles plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Formålet er at skærpe fokus i samtalerne endnu mere end hidtil.

3F A-kasse

Vandværksvej 30,
9800 Hjørring
hjemmeside

FOA A-kasse

Mellemgade 12,
9800 Hjørring
hjemmeside

Metal A-kasse

Frilandsvej 115,
9800 Hjørring
hjemmeside

HK A-kasse

Østergade 23, 2. sal,
9800 Hjørring
hjemmeside

ASE A-kasse

Åstrupvej 10, stuen
9800 Hjørring
hjemmeside

Facts om ledighed i Hjørring kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,7%
Antal bruttoledige: 1.153

Udvikling i ledighed det seneste år i Hjørring

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 6 24.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 5 100.0%
Magistre (MA) 0 0.0%
Økonomer (CA) 3 50.0%
Fag og Arbejde (FOA) -6 (8.6%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 6 25.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -5 (11.9%)
Lærere (DLF-A) 21 67.7%
Socialpædagoger (SLA) 0 0.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 1.2%
Byggefagenes a-kasse -2 (9.5%)
El-faget -1 (25.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 13 5.5%
Fødevareforbundet (NNF) -1 (10.0%)
Metalarbejdere -8 (17.0%)
Ledere 9 42.9%
Teknikere 1 9.1%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 13 92.9%
Selvstændige (DANA) -2 (33.3%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -9 (15.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 8 17.0%
A-kassen Frie 2 200.0%
Kristelig a-kasse 11 14.3%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?