A-kasser i Hillerød

Der er 11 A-kasser der har kontoradresse i Hillerød. Det er HK Hovedstaden, FOA Nordsjælland, Metal Nordsjælland, El-fagets A-kasse, BUPL A-kasse, Krifa A-kasse, ASE A-kasse (åbent efter aftale), Teknisk Landsforbund, Socialpædagogerne, Det Faglige Hus (kun åbent tirsdag og torsdag) og A-kassen FRIE (mødested efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Hillerød

I Hillerød kommune har 3 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

HK A-kasse

Milnersvej 35B,
3400 Hillerød
hjemmeside

FOA A-kasse

Frederiksværksgade 10,
3400 Hillerød
hjemmeside

KRIFA A-kasse

Torvet 4, 1. sal,
3400 Hillerød
hjemmeside

ASE A-kasse

Møllestræde 9 st. tv.,
3400 Hillerød
hjemmeside

TL A-kasse

Frederiksgade 7,
3400 Hillerød
hjemmeside

Det Faglige Hus

Kongens Vænge 4,
3400 Hillerød
hjemmeside

SL A-kasse

Roskildevej 10B, st.,
3400 Hillerød
hjemmeside

A-kassen Frie

c/o Hotel Hillerød
Milnersvej 41,
3400 Hillerød
hjemmeside

Metal A-kasse

Huginsvej 6F,
3400 Hillerød
hjemmeside

BUPL A-kasse

Østergade 4 A,
3400 Hillerød
hjemmeside

E-fagets
A-kasse

Ndr. Jernbanevej 16A, 1.,
3400 Hillerød
hjemmeside

Facts om ledighed i Hillerød kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 2,4%
Antal bruttoledige: 608

Udvikling i ledighed det seneste år i Hillerød

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 8 16.7%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 33.3%
Magistre (MA) -5 (25.0%)
Økonomer (CA) -4 (25.0%)
Fag og Arbejde (FOA) -7 (26.9%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -4 (23.5%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7 23.3%
Lærere (DLF-A) 1 20.0%
Socialpædagoger (SLA) -3 (37.5%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -2 (2.9%)
Byggefagenes a-kasse 2 200.0%
El-faget 0 0.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 3 5.7%
Fødevareforbundet (NNF) 0 .
Metalarbejdere 2 40.0%
Ledere 4 19.0%
Teknikere -3 (33.3%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -6 (27.3%)
Selvstændige (DANA) 1 20.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -3 (10.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 7 28.0%
A-kassen FRIE 1 16.7%
Kristelig a-kasse -6 (9.5%)

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?