Udgivet 17. Marts, 2021. Kategori: test, nøgleord: A-kasse, Fagforening

Mest værdi for pengene - A-kasse med fagforening

Hvis du går efter at få mest værdi for dit medlemskontinget, vil det være naturligt at kigge på de A-kasser der foruden et normalt A-kasse medlemskab, også tilbyder billig fagforenings-medlemskab, som tilkøbsmulighed, efter du er blevet medlem af deres A-kasse. Det gør 4 ud af de 22 A-kasser der findes i Danmark, nemlig Krifa, FRIE, Det Faglige Hus og ASE.

Det bemærkes, at både Krifa og FRIE har "pakker" til forskellige priser. I vores undersøgelse indgår kun de billigste pakker hos Krifa og FRIE, samt almindeligt medlemskab hos Det Faglige Hus og ASE (ASE og det Faglige Hus har kun en pris). Endvidere skal det nævnes at vi sammenligner karensperiode. Karensperioden i FRIE og ASE afhænger af om du skifter fra en anden fagforening. I Krifa og Det Faglige Hus er der ingen karensperiode uanset om du skifter fra en anden fagforening eller ej. I vores undersøgelse forudsætter vi at du ikke skifter fra en anden fagforening.

I vores undersøgelse af de 4 A-kasser/fagforeninger har vi set på følgende elementer:

  • samlet pris for A-kasse+fagforening
  • klager fra eksisterende medlemmer, jfr. offentlig klagestatistik.
  • karensperiode. Her forstår vi hvor lang periode man skal være medlem af fagforeningen for at kunne få faglig og juridisk hjælp. Der er ingen karensperiode i Krifa og Det Faglige Hus.
  • dækning. Her forstår vi om medlemskabet af fagforeningen giver adgang til fuld faglig og juridisk hjælp.
  • øvrige medlemsfordele i form af rabataftaler m.m. Da alle 4 fagforeninger tilbyder at man kan købe sine (andre) forsikringer gennem deres fagforening, og da det er meget svært at sammenligne forsikringstilbud, da det afhænger af behov og betingelser, har vi valgt ikke at lade muligheden for at købe forsikringer indgå i vores sammenligning.

Pris
Prisen for A-kasse med fagforening går fra 556 kr. (Det Faglige Hus) til 644 kr. (Krifa Basis). Men det er vigtigt at se på hvad du får for pengene.

Klager
F.eks. kan det være relevant at se på klager fra eksisterende medlemmer. Her klarer Det faglige Hus sig dårligst, mens Krifa er dem der har færrest klager.

Karensperiode
Med hensyn til karensperiode er Krifa også bedst, idet de ingen karensperiode har overhovedet. Det vil sige du kan få fuld juridisk hjælp fra første dag du melder dig ind. I FRIE og ASE må du vente til din karensperiode på hhv. 3 og 6 mdr. er overstået før du kan gøre brug af deres hjælp.

Dækning
De billigste medlemskaber giver i alle 4 fagforeninger adgang til faglig og juridisk hjælp. I FRIE er der dog flere begrænsninger i den billigste pakke (Frie Basis), bl.a. kan du ikke få hjælp til arbejdsskadesager og langtidssygemelding, ligesom karriererådgivning, coaching og ansøgningshjælp ikke er inkluderet. Dækningen på FRIE Basis er derfor ret begrænset. Dækningen i ASE er god på det juridiske område, og omfatter stort set alle juridiske problemer/spørgsmål du kan få behov for hjælp til. Den juridiske dækning i Krifa og Det faglige Hus er den samme som i ASE, men derudover tilbyder Krifa at du kan tale med en jobtrivselskonsulent, hvis du møder udfordringer med din trivsel på jobbet.

Øvrige medlemstilbud
ASE tilbyder som den eneste af de fire ikke rabataftaler til sine medlemmer. I FRIE får du ikke adgang til rabataftaler med den billigste pakke (som er den der indgår i vores undersøgelse). Krifa tilbyder efter vores vurdering de mest brugbare rabatter m.m., bl.a. kan nævnes 30% rabat på Jyllands-Posten, gratis adgang til tjoose-appen, der giver rabatter på alt fra restaurant besøg til gode oplevelser med familien. Endelig kan nævnes at med et Krifa Basis medlemskab får du 1.000 kr i tilskud til uddannelse og kurser om året (du kan dog ikke få tilskud til iværksætterkurser og kurser med almen menneskelig udvikling som mål – fx højskoleophold).

Det Faglige Hus tilbyder rabatter i en række webshops, og til udvalgte forlystelser - typisk 10-20% rabat. Da Det Faglige Hus er sponsor for en række sportsklubber, er der mulighed for at deltage i lodtrækning om gratis billetter til en række fodbold- og håndboldkampe. Vores vurdering er at medlemstilbuddene i det faglige Hus ikke er så bredt brugbare som i Krifa, og heller ikke har samme værdi.

Konklusion af undersøgelsen

På baggrund af resultatet af vores undersøgelse, kan vi ikke anbefale Det Faglige Hus. Det skyldes, at det er dem der får flest klager af alle A-kasser i følge den offentlige klagestatistik.

Vi kan anbefale den billigste pakke hos Krifa
Vi synes at Krifa Basis tilbyder mest værdi for pengene, ud fra en samlet bedømmelse af ovennævnte elementer. Udover de ovennævnte fordele i Krifa, kan det nævnes at Krifa lige nu (set 17. marts 2021) tilbyder gratis fagforening i de første 2 måneder.

Artikler om A-kasse og dagpenge

Enklere og lettere regler for ledige fra 01.01.2020

29-12-2019:
Fra 1. januar 2020 fjernes nogle proceskrav og regler som af nogle ledige kunne opleves meget rigide og unødvendige.

Ledige der kan dokumentere, at de har fået arbejde bliver således fra 1. januar 2020 fritaget for alle aktiviteter - inkl. møder - og skal heller ikke længere søge job og joblogge i op til seks uger, før de starter på arbejde. Det samme gælder hvis man går på barsel eller på efterløn.
Ledige har heller ikke længere pligt til at logge på Jobnet.dk mindst én gang om ugen for at chekke jobopslag (man skal dog stadig udfylde joblog med jobansøgninger).

Fremover bliver kravet om aktivering ens for alle uanset alder. Før gjaldt specielle regler om aktivering hvis man var under 30 år eller over 50 år.
Fra 1. januar 2020 vil der vil være ét krav om aktivering efter senest 6 måneder ledighed.
...Læs mere

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. januar 2020 træder Storbritanien ud af EU.
Som et led i udtrædelsesaftalen, er der indført en overgangsordning der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.
Overgangsordningen betyder at EU-reglerne, bl.a. om arbejdsløshedsforsikring, stadig vil gælde i overgangsperioden.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensen af Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?